Türk Edebiyatı 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinler örnek olamaz?

 • Roman
 • Hikâye
 • Destan
 • Tiyatro
Soru 2

• Masal
• Destan
• Mesnevi
• Hikâye
Bu türlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manzum olmaları
 • Mensur olmaları
 • Anonim olmaları
 • Olaya dayalı olmaları
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada verilmiştir?

 • Makale – Deneme – Tiyatro
 • Röportaj – Eleştiri – Fıkra
 • Sohbet – Anı – Hikâye
 • Roman – Mektup – Gezi yazısı
Soru 4

Öykü türünün ilk örneği, İtalyan yazar _________ tarafından yazılan “Dekameron” adlı eserdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Boccacio
 • A. Çehov
 • O. Hengry
 • Maupassant
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya ve göstermeye bağlı eserlerin ortak yönlerinden değildir?

 • Olay çevresinde gelişmeleri
 • İnsan merkezli konuların ele alınması
 • Kişi, yer ve zaman gibi unsurların olması
 • Sahnede gösterilmek amacıyla oluşturulmaları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki destan → millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • İlyada → Yunan
 • Kalevela → Fin
 • Şehname → Moğol
 • Türeyiş → Türk
Soru 7

Hayatın ve tutacağın yol hakkında kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman, fikrini soracağın kişiyi iyi seç. Düşün ki isabetsiz bir fikirden hareket ederek verdiğin karardan bütün bir ömür boyunca pişmanlık duyman mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden aldığın ışık da ömrünce yolunu aydınlatır.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl danışılacak kişiler iyi seçilmelidir.
 • Her insanın hayatında pişmanlıklar vardır.
 • Aydınlık bir gelecek için düzenli çalışmak gerekir.
 • Bireysel alınan kararlar çoğu zaman yanıltıcıdır.
Soru 8

Aşağıdaki yazarlardan hangisi öykü türünde eser vermemiştir?

 • Kemal Tahir
 • Ömer Seyfettin
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru 9

Olayın geçtiği ortam ve kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği öykü bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Gelişme
Soru 10

Meydanı çeviren parmaklığın öte tarafındaki caddede bir sıra küçük dolmuş, deniz kenarında iki açık yaz tramvayı vardı. Geniş kırmızı şeritli pantolonu, parlak kılıcıyla o gün ilk defa topçu zabiti üniforması içinde gördüğüm babamla el ele meydanın ortasında durmuştuk.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tartışma
 • Betimleme
Soru 11

Edebiyatımızda en güzel örneklerini Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret’in verdiği nazım şeklinde yazılmış hikâyeler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manzum hikâye
 • Durum hikâyesi
 • Modern hikâye
 • Halk Hikayesi
Soru 12

Ahmet Celâl, I. Dünya Savaşı’na katılmış ve bir kolunu savaşta kaybetmiştir. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesi üzerine Emir Eri Mehmet Ali onu köyüne davet eder. Daveti kabul eden Ahmet Celâl, Porsuk Çayı’nın kıyısındaki köye gider.
Bu parçada bir bölümü özetlenen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaban
 • Çalıkuşu
 • Yüksek Ökçeler
 • Sinekli Bakkal
Soru 13

Konusunu müzik eşliğinde hareketlerle anlatan sözsüz tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vodvil
 • Bale
 • Opera
 • Operet
REKLAM
Soru 14

Divan edebiyatında olaya dayalı, beyitler hâlinde yazılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazel
 • Kaside
 • Mesnevi
 • Terkibibent
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğal ve yapma destanların ortak yönlerinden değildir?

 • Toplumu etkileyen olayları ele alması
 • Manzum şekilde olmaları
 • Abartılara yer verilmesi
 • Anonim olmaları
Soru 16

Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…
Bu tekerlemede olduğu gibi anlatımda iç uyaklar bulunmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecaz
 • Redif
 • Seci
 • Asonans
Soru 17

Gölge oyununda Karagöz’le Hacivat’ın arasında geçen konuşmaların yer aldığı bölümdür. Seyircilerin en çok sevdiği bu bölümde yanlış anlamalara dayalı komik diyaloglar yer alır.
Bu bölümün asıl oyunla ilgisi yoktur. Bu parçada tanıtılan Karagöz oyununun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
Soru 19

Yahya Kemal, 1912 yılında dokuz sene kaldığı Paris’ten zengin bir kültüre ve tarih şuuruna sahip ola rak İstanbul’a dönmüştür. 1913 yılından itibaren çeşitli liseler ile İstanbul Üni versitesinde tarih ve edebiyat dersleri vermiş, çeşitli dergilerde şiir ve makaleleri yayımlanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Eleştiri
 • Deneme
Soru 20

Sabahın bu saatlerinde, okulun insansız bahçesindeki erik ağacının altında melül, mahzun duran boş bankın önüne çektim emektarı. Çocuklar gelmiş miydi acaba? Motoru durdurdum, arabadan çıkarken çaldı telefonum.
Bu parçada aşağıdaki bakış açılarından hangisi kullanılmıştır?

 • İlahi
 • Kahraman
 • Gözlemci
 • Figürün
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBADCACADAABCDCBDBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler