Türk Edebiyatı 3 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

Türkiye’de ilk defa edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fuat Köprülü
 • Namık Kemal
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
SORU 2

Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Medeniyet tarihinin bir koludur.
 • Diğer bilim dallarından faydalanır.
 • Bir milletin fikrî ve hissî gelişmelerini inceler.
 • Sadece şaheserleri inceler.
SORU 3

Orhun Anıtları kaçıncı yüzyılda dikilmiştir?

 • Milattan Önce 8. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 8. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 18. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 19. Yüzyıl
SORU 4

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soğut
 • Göktürk
 • Uygur
 • Arap
SORU 5

Cumhuriyet Dönemi’nde kullanılan yeni Türk alfabesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Latin
 • Arap
 • Uygur
 • Göktürk
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlere ayrılmasında kullanılan kıstaslardan biri değildir?

 • Kültürel değişimler
 • Edebî topluluklar
 • Dil coğrafyası
 • Din anlayışı
SORU 7

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı’nın bitiş yüzyılı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10. yüzyıl
 • 13. yüzyıl
 • 16. yüzyıl
 • 19. yüzyıl
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın bölümlerinden biri değildir?

 • Tanzimat Dönemi
 • Servetifünun Dönemi
 • Millî Edebiyat
 • Klasik Edebiyat
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

 • Destan
 • Koşuk
 • Sagu
 • Gazel
SORU 10

Saka Türklerinin destanlarındandır. Adını Balasagun yakınlarında bir şehir kuran hükümdardan alır. Destanda hükümdarın Büyük İskender’le savaşları, Balasagun’da büyük bir kale ve şehir yaptırması anlatılır.
Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ergenekon
 • Göktürk
 • Su
 • Oğuz Kağan
SORU 11

Bu destanlar Batı kültürünün temel taşlarındandır. Dünyanın en eski doğal destanlarındandır. Homeros adlı bir ozan tarafından derlenip manzum olarak yazıya geçirilmiştir.
Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Odysseia
 • Ramayana
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Bozkurt Destanı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi destandan esinlenerek yazılmış eserlerden biridir?

 • Tanrılar ve İnsanlar
 • Mai ve Siyah
 • Rübab-ı Şikeste
 • Çalıkuşu
SORU 13

Halk edebiyatında koşma adı verilen aşk, tabiat konularını işleyen şiirlerin sözlü dönemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sagu
 • Sav
 • Destan
 • Koşuk
SORU 14

Koşuklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsü ile söylenir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sözlü dönem ürünüdür.
 • Ölen kişilerin ardından söylenir.
SORU 15

Ay kopup evlenüp
(Ay konup hâlelendi)
Ak bulut örlenüp
(Ak bulut yücelendi)
Bir bir üzre öklenüp
(Üst üste kümelendi)
Saçlıp suvu enreşür
(Saçılıp suyu inleşir)

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Kafiye düzeni aaab şeklindedir.
 • 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Tabiat olaylarını anlatmıştır.
SORU 16

Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak bir olmaz.)
Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)
Bu sözler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Sav
 • Sagu
 • Tekerleme
 • Vecize
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biridir?

 • Cengiz Han Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
 • Bozkurt Destanı
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir?

 • Manas Destanı
 • Timur Destanı
 • Köroğlu Destanı
 • Alp Er Tunga Destanı
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

 • Oğuz Kağan, Ergenekon, Çılgın Orlanda
 • Odysseia, Kalevela, Şehname
 • Oğuz Kağan, İlahi Komedya, Odysseia
 • Göç, Manas, Kurtarılmış Kudüs
SORU 20

Türklerin, demircilik sayesinde kurtuluşlarını anlatan Göktürk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname
 • Manas
 • Battal Gazi
 • Ergenekon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDABDDDCAADDCAADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Türk Edebiyatı 3 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 3 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler