Türk Edebiyatı 5 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

Tanzimat Dönemi’nde gazete ile edebiyatımıza _________ gibi türler girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Fıkra
 • Şiir
 • Makale
 • Deneme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çıkan gazeteler arasında sayılamaz?

 • Hakimiyet-i Milliye
 • Hürriyet
 • Tercüman-ı Ahval
 • Tasvir-i Efkar
SORU 3

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Birinci Dönem sanatçıları bir arada verilmiştir?

 • Şinasi – Muallim Naci – Ahmet Vefik Paşa
 • Ziya Paşa – Namık Kemal – Ahmet Mithat Efendi
 • Sami Paşazade Sezai – Ali Suavi – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Tevfik Fikret – Şinasi
SORU 4

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telemak
 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Diyojen
SORU 5

I. Küçük Şeyler → Sami Paşazade Sezai
II. Araba Sevdası → Recaizade Mahmut Ekrem
III. Harabat → Ziya Paşa
IV. Demdeme → Şinasi
Yukarıdaki esersanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU R
SORU 6

Edebiyatımızda noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Harabat
 • Şair Evlenmesi
 • Tercümanı Ahvâl Mukaddimesi
SORU 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir?

 • Ateşpare
 • Makber
 • Sergüzeşt
 • Vatan Mersiyesi
SORU 8

Batı yanlısı gençleri servet-i Fünun dergisinde toplayarak Servetifünun edebiyatının oluşumunu hazırlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • İbrahim Şinasi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
SORU 9

Şinasi’nin Avrupa’ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkâr gazetesini aşağıdaki sanatçılardan hangisi çıkarmıştır?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının doğmasında doğrudan etkili olmamıştır?

 • Devletin devamlı toprak kaybetmesi
 • Batı edebiyatından çeviriler yapılması
 • Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
 • Sosyal ve kültürel alanda birçok değişikliğin olması
SORU 11

Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860’ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul edilir.
Tanzimat Dönemi edebiyatının adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Dönem sanatçılarının fermandaki yeniliklere karşı olması
 • Sosyal, siyasî ve dinî alandaki değişiklerin edebiyata zamanla yansıması
 • Padişahın edebiyatla ilgili bir talimat vermemesi
 • Yeni bir edebiyat anlayışı için gazeteye ihtiyaç duyulması
SORU 12

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Birinci Dönemi ile İkinci Dönemi yanlış karşılaştırılmıştır?

 • Birinci dönemde dili sadeleştirme çabası varken ikinci dönemde böyle bir çaba yoktur.
 • Birinci dönemde toplumsal, ikinci dönemde bireysel konular ele alınmıştır.
 • Her iki dönemde de Batı edebiyatından çeviriler yapılmıştır.
 • Şiirde birinci dönemde aruz, ikinci dönemde ise hece ölçüsü kullanılmıştır.
SORU 13

Tanzimat Dönemi’nde sözlük çalışmalarıyla dilimize büyük hizmetler eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Vefik Paşa
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Şemsettin Sami
 • Yusuf Kâmil Paşa
SORU 14

Tanzimat şiiri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aruz ölçüsü tamamen terk edilmiş, hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Parça güzelliği yerine, konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Günlük hayattaki konular ele alınmaya başlanmıştır.
 • Batı edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır.
SORU 15

Suda köpük gibi bembeyaz
Anam söz bilir çalarmış saz

Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Cinas
SORU 16

Tanzimat roman ve hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Eserler teknik açıdan başarısızdır.
 • Yanlış Batılılaşma konusu sıkça ele alınmıştır.
 • Batı edebiyatından çeviriler yapılmıştır.
 • Durum hikâyesinin başarılı örnekleri verilmiştir.
SORU 17

I. Şair Evlenmesi
II. Afife Anjelik
III. Zavallı Çocuk
Yukarıda verilen eserlerin ortak yönü nedir?

 • Öğretici metin türünde olmaları
 • Roman türünde olmaları
 • Tiyatro türünde olmaları
 • Aynı sanatçı tarafından yazılmaları
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatro türündeki eserlerinden değildir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Celalettin Harzemşah
 • Renan Müdafanamesi
 • Âkif Bey
SORU 20

Yazar “Şiir ve İnşa” makalesinde halk şiiri geleneğini övmüştür. Ancak daha sonra bu anlayıştan vazgeçmiş ve divan edebiyatı geleneğinin daha üstün olduğunu “Harabat” adlı antolojisinin ön sözünde savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Mithat Efendi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABADCCDBABDCABDCCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Türk Edebiyatı 5 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 5 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 5 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler