GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 7 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliği değildir?

 • A) Şiirde hece ölçüsünü kullanmaları
 • B) Divan şiiri geleneğinden yararlanmaları
 • C) Nazım birimi olarak dörtlük kullanmaları
 • D) Şiirde kafiye ve redife yer vermeleri
SORU 2

Memleketçi edebiyata tepki olarak ortaya çıktılar. Çıkardıkları ortak kitabın adıyla anıldılar. Topluluğun en güçlü şairi Ziya Osman Saba’dır.
Bu parçada özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Garipçiler
 • B) Maviciler
 • C) Yedi Meşaleciler
 • D) Hisarcılar
SORU 3

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler arasında yer almıştır?

 • A) Ömer Bedrettin Uşaklı
 • B) Orhan Seyfi Orhon
 • C) Necmettin Halil Onan
 • D) Zeki Ömer Defne
SORU 4

“Otuz Beş Yaş’’ şiiri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Cahit Sıtkı Tarancı
 • B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • C) Ahmet Muhip Dıranas
 • D) Ömer Bedrettin Uşaklı
SORU 5

Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde gerçek yenilik onunla başladı. Şiirde ölçü, uyak gibi bağları atan akımın başlatıcısı oldu. “Bugün Pazar’’ şiirinde hapishanede yaşadıklarını anlattı. “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eseri çok beğenildi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Akif Ersoy
 • B) Nazım Hikmet Ran
 • C) Kemalettin Kamu
 • D) Behçet Necatigil
SORU 6

Üç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattılar. Konuşma dilinin yalınlığıyla yaşama sevincini, günlük yaşamı, küçük insanın yaşamını konu edindiler. Kısa sürede onların bu şiir anlayışı yaygınlaşarak dönemin ünlü şairlerini de etkiledi.
Bu parçada özellikleri verilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Garip hareketi
 • B) Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • C) Yedi Meşaleciler
 • D) İkinci Yeniler
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • B) Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • C) Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • D) İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
SORU 8

Tiyatro, roman ve küçük hikâye türünde eserler yazmış olan sanatçı, toplum hayatının aksayan yönlerini, olayları, tipleri bir mizah üslubuyla anlattı. Mizahi yönü hep ön planda oldu. “Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Zübük” önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aziz Nesin
 • B) Haldun Taner
 • C) Necati Cumalı
 • D) Rıfat Ilgaz
SORU 9

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • A) Yusuf Has Hacip → Kutadgu Bilig
 • B) Edip Ahmet Yüknekî → Atabetü’l Hakayık
 • C) Yunus Emre → Divan
 • D) Mevlânâ → Divanı Hikmet
SORU 10

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • B) Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • C) Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • D) İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
SORU 11

Batı’nın ruhun gücüne yer vermeyen maddeci yaşam görüşünü eleştirir. Toplumdaki oluşumu irdelemekten yana olan yazar, oyunlarında toplumun içinde bulunduğu hızlı değişimin değer karmaşasına yol açtığını belirtmiştir. “Yaprak Dökümü, Eski Şarkı, Balıkesir Muhasebecisi” adlı eserlerinde kuşaklar arasında aşılması güç kopmalar oluştuğunu göstermiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) Halide Edip Adıvar
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Refik Halit Karay
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’nın eserlerinden biri değildir?

 • A) Koçyiğit Köroğlu
 • B) Susuz Yaz
 • C) Boş Beşik
 • D) Nalınlar
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • B) Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • C) Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • D) İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
SORU 14

Sanatçımız, Türkçenin bütün inceliklerini taşıyan, akıcı anlatımıyla anı ve seyahat yazılarını farklı boyutlara taşımıştır. “Taymis Kıyıları, Denizaşırı, Zeytin Dağı” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Falih Rıfkı Atay
 • B) Nurullah Ataç
 • C) Salah Birsel
 • D) Sabahattin Eyuboğlu
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde mizahı konu edinen sanatçılardan biri değildir?

 • A) Aziz Nesin
 • B) Rıfat Ilgaz
 • C) Muzaffer İzgü
 • D) Kemal Tahir
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi deneme yazarlarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • A) Çevreye ve dünyaya geniş bir bakış açısıyla bakmalıdır.
 • B) Zengin bir edebiyat, felsefe ve sanat kültürü olmalıdır.
 • C) Durağan olmayan, özgün bir anlatış tarzı olmalıdır.
 • D) Ortaya sürdüğü düşünceleri kanıtlamaya çalışmalıdır.
SORU 17

Dünya edebiyatında denemenin kurucusu olarak bilinen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bacon
 • B) Alain
 • C) Montaigne
 • D) Eliot
SORU 18

Nerede yayımlanırsa yayımlansın inceleme ve araştırmaya dayanan yazılardır. Yazarlar işledikleri konulardaki düşüncelerini okuyucuya benimsetme amacındadırlar. Yazılarını yazarken belgelerden, verilerden, incelemelerden ve araştırmalardan yararlanırlar. Söylediklerini kanıtlamak zorundadırlar.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makale
 • B) Sohbet
 • C) Fıkra
 • D) Deneme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki gezi yazısı sanatçılarından değildir?

 • A) Evliya Çelebi
 • B) Âşık Çelebi
 • C) YirmiSekiz Mehmet Çelebi
 • D) Katip Çelebi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk anı örneğidir?

 • A) Şecere-i Terakime
 • B) Babürname
 • C) Heşt – Behişt
 • D) Miratü’l Memalik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBABADADDCADADDCABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?