Türk Edebiyatı 8 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Gurbet
 • Özlem
 • Yalnızlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın edebî özelliklerinden biri değildir?

 • Vatan, millet, İstanbul sevgisi gibi temaları işlemiştir.
 • Şiirlerinin çoğunu aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Hikâyelerinde lirik bir anlatım kullanmıştır.
 • Şiirde iç ahenge ve musikiye önem vermiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin temsilcilerindendir?

 • İlhan Berk
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Nazım Hikmet Ran
Soru 4

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda,
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam;
Şu karşıki bayırda verdiydim kuzuyu kurda,
“Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Milli Edebiyat akımının etkisiyle yazılmıştır.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Üzüntüler dile getirilmiştir.
 • Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin biçimsel özelliklerini benimsememiştir?

 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Necmettin Halil Onan
 • Zeki Ömer Defne
REKLAM
Soru 6

Şakaya ve nükteye çok yer verirler. Sahte değerlerle, samimiyetsizlikle, aşırı duyarlılıkla alay ederler. Silik yaşamayı, büyük konulardan kaçmayı, küçük tasa ve sevinçleri şiirin başlıca temaları hâline getirmişlerdir. Geçim sıkıntısı ve günlük hayatı işlemişlerdir.
Bu parçada özellikleri verilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin temsilcilerinden değildir?

 • Ülkü Tamer
 • Hilmi Yavuz
 • Ece Ayhan
 • Cemal Süreya
Soru 8

İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basar. Eski şiirle bağını sesten çok imge bağıyla kurar ve çağrışımlardan yararlanır. Şiiri, ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin kendine özgü bir söyleyişin toplamıdır. “Üvercinka, Fotoğraf” önemli şiirleri arasındadır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Sezai Karakoç
 • Cemal Süreya
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
 • Şiirler serbest ölçüyle yazılmıştır.
 • Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
 • Doğa güzellikleri, kahramanlık, gurbet, ölüm gibi temalar işlenmiştir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 • Âşık Veysel
 • Şeref Taşlıova
 • Murat Çobanoğlu
 • Behçet Necatigil
Soru 11

Belimizde kılıcımız kirmanî
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özlem
 • Gurbet
 • Ölüm
 • Kahramanlık
Soru 12

Cumhuriyet Dönemi’nde anlatmaya bağlı metinler olay ve durumları ele alışlarına göre gruplandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Toplumcu gerçekçi eserler
 • Serüven konusunu işleyen eserler
 • Bireyin iç dünyasını ele alan eserler
 • Modernizmi esas alan eserler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?

 • Kişiler
 • Mekân
 • Senaryo
 • Zaman
REKLAM
Soru 14

Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi sanatçıların öncülerindendir. Gözleme dayalı konuları yaşamından aldı. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunun altını çizen sanatçının, roman alanında ustalığını kanıtladığı önemli eserlerinden biri de Kuyucaklı Yusuf’tur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabahattin Âli
 • Kemal Bilbaşar
 • Samim Kocagöz
 • Orhan Kemal
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı → eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

 • Nabizade Nazım → Karabibik
 • Sami Paşazade Sezai → İntibah
 • Ebubekir Hazım Tepeyran → Küçük Paşa
 • Refik Halit Karay → Memleket Hikâyeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metindir?

 • Roman
 • Fabl
 • Tiyatro
 • Masal
Soru 17

Sanatçının “Kocaoğlan” adlı eseri çağdaş bir dramdır. Eserde kadın erkek ilişkileri ve sevgi, toplumsal baskıların etki alanında ele alınmıştır. Bireyin davranışlarını ele alan toplum ilişkilerinin çıkarcı baskısı, değer yargıları, toplumsal baskıdan doğan bunalımlar ve çaresizlik işlenmiştir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşar Kemal
 • Orhan Asena
 • Kemal Tahir
 • Necati Cumalı
Soru 18

Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurla karanlık bir düşünceden
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze inceden

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 • 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Redif kullanılmıştır.
 • Garip şiirinin etkisiyle yazılmıştır.
 • Doğa güzelliklerinden söz edilmiştir.
Soru 19

Dünya hayatını sembollerle anlatan “Merdiven” adlı şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Garip hareketi
 • Cahit Külebi
 • Oktay Rifat
 • İlhan Berk
Soru 20

Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini, olayları, konuşma dilinin canlılığıyla eserlerine yansıttı. İslami duyarlılığıyla milli kaygılarını birleştirdi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet Ran
 • Tevfik Fikret
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDDBABDBDDBCABCBCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler