GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Balkanlara egemen olmak amacıyla “ Panslavizm” politikası izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sınır problemlerinin oluşması
 • İtalya
 • Rusya
 • Fransa
SORU 2

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri grubunda yer almıştır?

 • Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • Fransa
 • Rusya
 • Almanya
SORU 3

Osmanlı orduları I . Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır?

 • Kişisel gözlemlerden yararlanılır.
 • Ruslarla
 • Fransızlarla
 • Yunanlılarla
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Brest – Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

 • Öğretme amacı taşır.
 • Muş
 • Ardahan
 • Batum
SORU 5

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sayısal verilere dayanır.
 • Kâzım Karabekir
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtalya tarafından işgal edilen yerlerden biri değildir?

 • Deneysel bulgu oluşturma amacı taşır.
 • Urfa
 • Muğla
 • Konya
SORU 7

Aşağıdaki azınlık cemiyetlerinden hangisi Rumlar tarafından kurulmuştur?

 • Mecaz
 • Makabi Cemiyeti
 • Hınçak Cemiyeti
 • Pontus Cemiyeti
SORU 8

Mustafa Kemal’in ataşemiliterlik görevinde bulunduğu yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Şam
 • Selanik
 • İstanbul
SORU 9

Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin işgallerine karşı kurulmuştur?

 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi ile ilgili gelişmelerden değildir?

 • Her koyun kendi bacağından asılır.
 • Sivas Kongresi
 • Ankara Antlaşması
 • Erzurum Kongresi
SORU 11

Mustafa Kemal, Temsil Heyeti başkanlığına ilk defa nerede seçilmiştir?

 • Yaprak Dökümü – Halide Edip Adıvar
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Amasya Genelgesi’nde
 • Alaşehir Kongresi’nde
SORU 12

Müdafaai Hukukçuların Son Osmanlı Mebusan Meclisinde oluşturdukları grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstiklal Grubu
 • Islahat Grubu
 • Tesanüt Grubu
 • Felahı Vatan Grubu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye taraftarı olmasına rağmen sonradan TBMM’ye karşı isyan etmiştir?

 • Ali Batı
 • Şeyh Eşref
 • Demirci Mehmet Efe
 • Ahmet Anzavur
SORU 14

Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin siyasi sonuçlarından biridir?

 • I. İnönü Savaşı
 • II. İnönü Savaşı
 • Sakarya Meydan Savaşı
 • Dumlupınar Meydan Savaşı
SORU 15

TBMM Hükûmetinin uluslararası alanda kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman – Mektup – Gezi yazısı
 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
SORU 16

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Kazım Karabekir
 • İsmet İnönü
 • Refet Bele
 • Rauf Orbay
SORU 17

Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşların hangisinden sonra “Mareşal” rütbesini almıştır?

 • Olay çevresinde gelişmeleri
 • Çanakkale
 • Sakarya
 • Dumlupınar
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla işgalden kurtarılmış olan yerlerden değildir?

 • İnsan merkezli konuların ele alınması
 • Çanakkale
 • Tekirdağ
 • Kırklareli
SORU 19

I. ve II. İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır?

 • İtalyanlarla
 • İngilizlerle
 • Fransızlarla
 • Yunanlılarla
SORU 20

Lozan Antlaşması’nda Suriye sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir?

 • İlyada → Yunan
 • Gümrü
 • Ankara
 • Kars
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCBDAACBDCABACBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler