GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Balkanlara egemen olmak amacıyla “ Panslavizm” politikası izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sınır problemlerinin oluşması
 • B) İtalya
 • C) Rusya
 • D) Fransa
SORU 2

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri grubunda yer almıştır?

 • A) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Fransa
 • C) Rusya
 • D) Almanya
SORU 3

Osmanlı orduları I . Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır?

 • A) Kişisel gözlemlerden yararlanılır.
 • B) Ruslarla
 • C) Fransızlarla
 • D) Yunanlılarla
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Brest – Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

 • A) Öğretme amacı taşır.
 • B) Muş
 • C) Ardahan
 • D) Batum
SORU 5

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sayısal verilere dayanır.
 • B) Kâzım Karabekir
 • C) Rauf Orbay
 • D) Refet Bele
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtalya tarafından işgal edilen yerlerden biri değildir?

 • A) Deneysel bulgu oluşturma amacı taşır.
 • B) Urfa
 • C) Muğla
 • D) Konya
SORU 7

Aşağıdaki azınlık cemiyetlerinden hangisi Rumlar tarafından kurulmuştur?

 • A) Mecaz
 • B) Makabi Cemiyeti
 • C) Hınçak Cemiyeti
 • D) Pontus Cemiyeti
SORU 8

Mustafa Kemal’in ataşemiliterlik görevinde bulunduğu yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • B) Şam
 • C) Selanik
 • D) İstanbul
SORU 9

Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin işgallerine karşı kurulmuştur?

 • A) Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • B) İtalya
 • C) Fransa
 • D) İngiltere
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi ile ilgili gelişmelerden değildir?

 • A) Her koyun kendi bacağından asılır.
 • B) Sivas Kongresi
 • C) Ankara Antlaşması
 • D) Erzurum Kongresi
SORU 11

Mustafa Kemal, Temsil Heyeti başkanlığına ilk defa nerede seçilmiştir?

 • A) Yaprak Dökümü – Halide Edip Adıvar
 • B) Erzurum Kongresi’nde
 • C) Amasya Genelgesi’nde
 • D) Alaşehir Kongresi’nde
SORU 12

Müdafaai Hukukçuların Son Osmanlı Mebusan Meclisinde oluşturdukları grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstiklal Grubu
 • B) Islahat Grubu
 • C) Tesanüt Grubu
 • D) Felahı Vatan Grubu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye taraftarı olmasına rağmen sonradan TBMM’ye karşı isyan etmiştir?

 • A) Ali Batı
 • B) Şeyh Eşref
 • C) Demirci Mehmet Efe
 • D) Ahmet Anzavur
SORU 14

Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin siyasi sonuçlarından biridir?

 • A) I. İnönü Savaşı
 • B) II. İnönü Savaşı
 • C) Sakarya Meydan Savaşı
 • D) Dumlupınar Meydan Savaşı
SORU 15

TBMM Hükûmetinin uluslararası alanda kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Roman – Mektup – Gezi yazısı
 • B) Gümrü Antlaşması
 • C) Ankara Antlaşması
 • D) Moskova Antlaşması
SORU 16

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • A) Kazım Karabekir
 • B) İsmet İnönü
 • C) Refet Bele
 • D) Rauf Orbay
SORU 17

Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşların hangisinden sonra “Mareşal” rütbesini almıştır?

 • A) Olay çevresinde gelişmeleri
 • B) Çanakkale
 • C) Sakarya
 • D) Dumlupınar
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla işgalden kurtarılmış olan yerlerden değildir?

 • A) İnsan merkezli konuların ele alınması
 • B) Çanakkale
 • C) Tekirdağ
 • D) Kırklareli
SORU 19

I. ve II. İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır?

 • A) İtalyanlarla
 • B) İngilizlerle
 • C) Fransızlarla
 • D) Yunanlılarla
SORU 20

Lozan Antlaşması’nda Suriye sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir?

 • A) İlyada → Yunan
 • B) Gümrü
 • C) Ankara
 • D) Kars
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCBDAACBDCABACBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?