GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • A) Milattan Sonra 8. Yüzyıl
 • B) Fethi Okyar
 • C) Rauf Orbay
 • D) Refet Bele
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • A) Milattan Sonra 18. Yüzyıl
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • C) Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinin kaldırılması
 • D) Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi
SORU 3

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Kültürel değişimler
 • B) Menemen Olayı
 • C) 31 Mart Olayı
 • D) Atatürk’e suikast girişimi
SORU 4

Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine Ali Fethi Okyar’ın kurduğu parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyet Halk Fırkası
 • B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • D) Millî Kalkınma Partisi
SORU 5

Türkiye’de sosyal ve ekonomik alanda kadınerkek eşitliğini sağlamış olan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dil coğrafyası
 • B) Medeni kanun
 • C) Kabotaj Kanunu
 • D) Teşviki Sanayi Kanunu
SORU 6

Tevhidi Tedrisat Kanunu aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • A) Din anlayışı
 • B) Sanat
 • C) Ekonomi
 • D) Ordu
SORU 7

Ülkemizde okuryazar oranının artması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

 • A) Kılık kıyafet değişikliğinin
 • B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasının
 • C) Saat ve takvimde değişikliğin
 • D) Harf inkılabının kabulünün
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılan inkılaplardan değildir?

 • A) Servetifünun Dönemi
 • B) Medreselerin kaldırılması
 • C) Kıyafette değişiklik yapılması
 • D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
SORU 9

Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına hangi yıl sahip olmuştur?

 • A) Tanrılar ve İnsanlar
 • B) 1933
 • C) 1932
 • D) 1930
SORU 10

Yeni Türk Devleti’nin ekonomik hedeflerinin belirlendiği ilk ekonomi kongresi aşağıdaki illerin hangisinde toplanmıştır?

 • A) Mai ve Siyah
 • B) Ankara
 • C) İzmir
 • D) İstanbul
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?

 • A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • C) Etibank’ın açılması
 • D) Aşar vergisinin kaldırılması
SORU 12

Türk karasularında yalnızca Türk gemilerine yük ve yolcu taşıma hakkını tanıyan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sözlü dönem ürünüdür.
 • B) Kabotaj Kanunu
 • C) Teşviki Sanayi Kanunu
 • D) Soyadı Kanunu
SORU 13

Mahmut Şevket Paşa, Türk ordusunu oluşturan aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin temelini atmıştır?

 • A) Hava Kuvvetleri
 • B) Kara Kuvvetleri
 • C) Deniz Kuvvetleri
 • D) Jandarma Kuvvetleri
SORU 14

Sadabat Paktı’nın imzalanmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin oluşturduğu tehdit etkili olmuştur?

 • A) 1948 Arap İsrail Savaşı
 • B) Fransa
 • C) Rusya
 • D) İngiltere
SORU 15

Atatürk “Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz.” sözünü aşağıdaki yerlerden hangisi için söylemiştir?

 • A) Vecize
 • B) Batum
 • C) Hatay
 • D) Kars
SORU 16

Eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür.
Yukarıda tanımı verilmiş olan millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Siyasi güç
 • B) Askerî güç
 • C) Ekonomik güç
 • D) Sosyokültürel güç
SORU 17

Türk ekonomisinin geliştirilmesinde uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Devletin eğitim olanaklarının yetersiz olması
 • B) Devletçilik
 • C) Laiklik
 • D) Halkçılık
SORU 18

Atatürk’ün naaşı hangi tarihte Anıtkabir’e konulmuştur?

 • A) 10 Kasım 1953
 • B) 20 Ekim 1945
 • C) 10 Kasım 1940
 • D) 10 Kasım 1938
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerden değildir?

 • A) Uygur alfabesinin kullanılmaya başlanması
 • B) İtalya
 • C) Almanya
 • D) Japonya
SORU 20

Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye olmasında etkili olmuştur?

 • A) Latin alfabesine dayanan Türk alfabesine geçilmesi
 • B) Batı Avrupa Birliği
 • C) Kuzey Atlantik Paktı
 • D) Kellogg Paktı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACBADBACDBAACDBAAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?