Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • Milattan Sonra 8. Yüzyıl
 • Fethi Okyar
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • Milattan Sonra 18. Yüzyıl
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinin kaldırılması
 • Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 3

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Kültürel değişimler
 • Menemen Olayı
 • 31 Mart Olayı
 • Atatürk’e suikast girişimi
Soru 4

Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine Ali Fethi Okyar’ın kurduğu parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Millî Kalkınma Partisi
Soru 5

Türkiye’de sosyal ve ekonomik alanda kadınerkek eşitliğini sağlamış olan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dil coğrafyası
 • Medeni kanun
 • Kabotaj Kanunu
 • Teşviki Sanayi Kanunu
REKLAM
Soru 6

Tevhidi Tedrisat Kanunu aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Din anlayışı
 • Sanat
 • Ekonomi
 • Ordu
Soru 7

Ülkemizde okuryazar oranının artması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

 • Kılık kıyafet değişikliğinin
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasının
 • Saat ve takvimde değişikliğin
 • Harf inkılabının kabulünün
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılan inkılaplardan değildir?

 • Servetifünun Dönemi
 • Medreselerin kaldırılması
 • Kıyafette değişiklik yapılması
 • Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 9

Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına hangi yıl sahip olmuştur?

 • Tanrılar ve İnsanlar
 • 1933
 • 1932
 • 1930
Soru 10

Yeni Türk Devleti’nin ekonomik hedeflerinin belirlendiği ilk ekonomi kongresi aşağıdaki illerin hangisinde toplanmıştır?

 • Mai ve Siyah
 • Ankara
 • İzmir
 • İstanbul
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?

 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Etibank’ın açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
Soru 12

Türk karasularında yalnızca Türk gemilerine yük ve yolcu taşıma hakkını tanıyan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözlü dönem ürünüdür.
 • Kabotaj Kanunu
 • Teşviki Sanayi Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 13

Mahmut Şevket Paşa, Türk ordusunu oluşturan aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin temelini atmıştır?

 • Hava Kuvvetleri
 • Kara Kuvvetleri
 • Deniz Kuvvetleri
 • Jandarma Kuvvetleri
REKLAM
Soru 14

Sadabat Paktı’nın imzalanmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin oluşturduğu tehdit etkili olmuştur?

 • 1948 Arap İsrail Savaşı
 • Fransa
 • Rusya
 • İngiltere
Soru 15

Atatürk “Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz.” sözünü aşağıdaki yerlerden hangisi için söylemiştir?

 • Vecize
 • Batum
 • Hatay
 • Kars
Soru 16

Eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür.
Yukarıda tanımı verilmiş olan millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyasi güç
 • Askerî güç
 • Ekonomik güç
 • Sosyokültürel güç
Soru 17

Türk ekonomisinin geliştirilmesinde uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devletin eğitim olanaklarının yetersiz olması
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • Halkçılık
Soru 18

Atatürk’ün naaşı hangi tarihte Anıtkabir’e konulmuştur?

 • 10 Kasım 1953
 • 20 Ekim 1945
 • 10 Kasım 1940
 • 10 Kasım 1938
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerden değildir?

 • Uygur alfabesinin kullanılmaya başlanması
 • İtalya
 • Almanya
 • Japonya
Soru 20

Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye olmasında etkili olmuştur?

 • Latin alfabesine dayanan Türk alfabesine geçilmesi
 • Batı Avrupa Birliği
 • Kuzey Atlantik Paktı
 • Kellogg Paktı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBADBACDBAACDBAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?