GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliklerinden değildir?

 • A) Test edilebilirdir.
 • B) Eldeki verilere ters düşmez.
 • C) Yapılan tüm deneylerle kanıtlanabilir.
 • D) Yeni tahminler yapılabilmesine ve yeni gerçeklere ulaşılmasına olanak sağlar.
SORU 2

Suç ve suçluların tespit ve ispatı için çalışmalar yapan biyolojinin alt bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Doğa tarihi
 • B) Deniz biyolojisi
 • C) Kriminal biyoloji
 • D) Doğa tarihi uzmanlığı
SORU 3

Çok hücreli canlıların vücut organizasyonu düzeninde aşağıdakilerden hangisi en üst durumu ifade eder?

 • A) Fotosentez
 • B) Hücre
 • C) Doku
 • D) Organizma
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi karnivor (etçil) beslenen canlılardandır?

 • A) Kedi
 • B) Ayı
 • C) İnsan
 • D) Koyun
SORU 5

Oksijenli solunum denklemi düşünüldüğünde, oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin miktarında azalma olur?

 • A) Kolesterol
 • B) Besin
 • C) Enerji (ATP)
 • D) Karbondioksit
SORU 6

Dış ortamdaki değişen çevre koşullarına karşın organizmanın iç ortamının belli sınırlar içinde değişmez tutulmasına ne denir?

 • A) Uyarılma
 • B) Anabolizma
 • C) Homeostasi
 • D) Katabolizma
SORU 7

Eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amino asit çeşitliliği yapısındaki radikal grup değişkenliği ile oluşur.
 • B) Fosfor (P)
 • C) Sodyum (NA)
 • D) Magnezyum (Mg)
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi asidik özelliktedir?

 • A) Tükürük
 • B) Amonyak
 • C) Deniz suyu
 • D) Mide özsuyu
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yağların yapı taşlarından birisidir?

 • A) Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek rahatsızlıkları görülür.
 • B) Gliserol
 • C) Glikojen
 • D) Fosfolipit
SORU 10

Proteinler oluşurken amino asitlerin arasında oluşan bağlara ne ad verilir?

 • A) Hidrojen
 • B) Peptit
 • C) Ester
 • D) Glikozit
SORU 11

Vücutta kalsiyum ile fosforun emilmesini ve kemiklerde depo edilmesini sağlayan, eksikliğinde dişlerde ve kemiklerde bozukluklar görülen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Virüs
 • B) B
 • C) C
 • D) D
SORU 12

Aşağıda enzimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bir enzim her çeşit reaksiyona etki eder.
 • B) Hayvan hücresi
 • C) Enzimsubstrat ilişkisi anahtar kilit uyumuna benzer.
 • D) Enzim, substrata geçici olarak aktif bölgesinden bağlanır.
SORU 13

Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi sadece RNA’nın yapısında bulunur?

 • A) Kas kasılması
 • B) Timin
 • C) Urasil
 • D) Guanin
SORU 14

Aşağıdaki hücre bölümlerinin hangisinde DNA bulunmaz?

 • A) RNA
 • B) Mitokondri
 • C) Kloroplast
 • D) Çekirdek
SORU 15

ATP sentezi yapılan ortamda;
I. Su
II. ADP
III. Fosfat
moleküllerinden hangilerinin miktarında artış görülür?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

19. yüzyılın başında incelediği hücrenin içindeki küresel yapıyı fark ederek bu yapıyı çekirdek (nucleus) olarak isimlendiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Virchow
 • B) R. Schleiden
 • C) Robert Brown
 • D) Robert Hooke
SORU 17

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan tek kat zarlı ve bazılarının üzerinde ribozom bulunan kanalcıklar sistemine ne ad verilir?

 • A) RNA
 • B) Sentrozom
 • C) Golgi aygıtı
 • D) Endoplazmik retikulum
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarındaki pasif geçiş olaylarından değildir?

 • A) Ozmos
 • B) Difüzyon
 • C) Endositoz
 • D) Kolaylaştırılmış difüzyon
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapılardandır?

 • A) I ve III -- > II ve IV
 • B) Sitoplazma
 • C) Hücre zarı
 • D) Hücre çeperi
SORU 20

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin hücre yapısında çekirdek zarı ve zarlı organel bulunmaz?

 • A) Yalnız II -- > I, III ve IV
 • B) Bakteriler
 • C) Mantarlar
 • D) Protistalar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDABCADBBDACAADDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?