GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Akılcı ve gerçekçi olmalı
 • Meraklı ve iyi bir gözlemci olmalı
 • Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı, şüpheci ve sabırlı olmalı
 • Daha önce yapılan gözlem ve deneyleri tekrar tekrar yapmalı
SORU 2

Bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüme ne denir?

 • Hipotez
 • Gözlem
 • Veri
 • Kanun
SORU 3

Bezelyeler üzerinde yaptığı deneyler sonucunda, kalıtsal özelliklerinin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde etmesiyle genetik biliminin kurucusu sayılan bilim adamı kimdir?

 • Robert Hooke
 • Gregor Mendel
 • James Watson
 • Carolus Linnaeus
SORU 4

Organizmaların döllenmiş yumurtadan itibaren gelişimini ve arklılaşmasını inceleyen biyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fizyoloji
 • Taksonomi
 • Embriyoloji
 • Moleküler Biyoloji
SORU 5

Herhangi bir canlıdan alınan dokunun uygun ortamda saklanması ve bu ortamlarda büyüme yeteneğini kazanmasını sağlayan tekniğe ne ad verilir?

 • Boyama tekniği
 • Vital inceleme
 • Kesit alma
 • Doku kültürü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen abiyotik etmenlerdendir?

 • Toprak ve mineraller
 • Bakteriler
 • Bitkiler
 • Algler
SORU 7

Bir arada yaşayan canlılardan bir tanesi zarar görürken, diğer canlı bu ortaklıktan yarar görüyorsa, bu birlikteliğe ne ad verilir?

 • Herbivor
 • Karnivor
 • Kommensalizm
 • Parazit yaşam 39
SORU 8

Aşağıdaki canlıların hangisi beslenmesinde hem et hem de ot yiyenler (Omnivorlar) grubunda yer alır?

 • Ayı
 • Kartal
 • Aslan
 • Koyun
SORU 9

Dünyadaki bütün canlıların yaşadığı tabakaya ne ad verilir?

 • Habitat
 • Biyosfer
 • Popülasyon
 • Komünite
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu ifade eder?

 • Karadeniz’deki hamsiler
 • İç Anadolu’daki bitkiler
 • Van Gölü’ndeki canlılar
 • Konya Ovası’ndaki göller
SORU 11

Bir popülasyonun yaş dağılımına bakıldığında, genç bireylerin fazla olduğu tespit ediliyor. Bu popülasyon için ne söylenebilir?

 • Dengededir.
 • Küçülmektedir.
 • Büyümektedir.
 • Zamanla yok olacaktır.
SORU 12

Tarımsal aktiviteler sonucu sulardaki kirlenmeden dolayı ortamda aşırı bitki üremesine ne denir?

 • Radyasyon
 • Ötrifikasyon
 • Besin zinciri
 • Popülasyon kapasitesi
SORU 13

Yeşil alanların tahrip edilmesi ve fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu atmosferde aşağıda verilenlerden hangisinin oranı giderek artmaktadır?

 • Azot
 • Argon
 • Oksijen
 • Refleks
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?

 • Stres
 • Sinirlilik
 • Yüksek tansiyon
 • Uyku düzensizliği
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olabilen etmenlerden değildir?

 • Erozyon
 • Plansız kentleşme
 • Evsel, sanayi ve hastane atıkları
 • Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili değildir?

 • Toprağın yanlış kullanımı önlenmeli
 • Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi önlenmeli
 • Nükleer silahlar kontrol altına alınmalı
 • Verimli arazinin yerleşim birimi olarak kullanılmasına izin verilmemeli
SORU 17

Beyine iletilmeksizin bir impulsa karşı verilen yanıta ne denir?

 • Nasti
 • Refleks
 • Adaptasyon
 • Tropizma
SORU 18

Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir?

 • Refleks
 • Homeostazi
 • Biyolojik ritim
 • İçgüdüsel davranış
SORU 19

Aşağıdaki hayvanların hangisinin sosyal yaşamlarında grup lideri yoktur?

 • Kurt
 • Aslan
 • Maymun
 • Kral penguen
SORU 20

Canlıların kendiliğinden var olduğu, yani cansız maddelerden kendiliğinden meydana geldiğini savunan, hayatın başlangıcı ile ilgili görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyogenez
 • Abiyogenez
 • Hetorotrof
 • Panspermia
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDADABACBDCACBCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler