GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Akılcı ve gerçekçi olmalı
 • B) Meraklı ve iyi bir gözlemci olmalı
 • C) Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı, şüpheci ve sabırlı olmalı
 • D) Daha önce yapılan gözlem ve deneyleri tekrar tekrar yapmalı
SORU 2

Bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüme ne denir?

 • A) Hipotez
 • B) Gözlem
 • C) Veri
 • D) Kanun
SORU 3

Bezelyeler üzerinde yaptığı deneyler sonucunda, kalıtsal özelliklerinin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde etmesiyle genetik biliminin kurucusu sayılan bilim adamı kimdir?

 • A) Robert Hooke
 • B) Gregor Mendel
 • C) James Watson
 • D) Carolus Linnaeus
SORU 4

Organizmaların döllenmiş yumurtadan itibaren gelişimini ve arklılaşmasını inceleyen biyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fizyoloji
 • B) Taksonomi
 • C) Embriyoloji
 • D) Moleküler Biyoloji
SORU 5

Herhangi bir canlıdan alınan dokunun uygun ortamda saklanması ve bu ortamlarda büyüme yeteneğini kazanmasını sağlayan tekniğe ne ad verilir?

 • A) Boyama tekniği
 • B) Vital inceleme
 • C) Kesit alma
 • D) Doku kültürü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen abiyotik etmenlerdendir?

 • A) Toprak ve mineraller
 • B) Bakteriler
 • C) Bitkiler
 • D) Algler
SORU 7

Bir arada yaşayan canlılardan bir tanesi zarar görürken, diğer canlı bu ortaklıktan yarar görüyorsa, bu birlikteliğe ne ad verilir?

 • A) Herbivor
 • B) Karnivor
 • C) Kommensalizm
 • D) Parazit yaşam 39
SORU 8

Aşağıdaki canlıların hangisi beslenmesinde hem et hem de ot yiyenler (Omnivorlar) grubunda yer alır?

 • A) Ayı
 • B) Kartal
 • C) Aslan
 • D) Koyun
SORU 9

Dünyadaki bütün canlıların yaşadığı tabakaya ne ad verilir?

 • A) Habitat
 • B) Biyosfer
 • C) Popülasyon
 • D) Komünite
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu ifade eder?

 • A) Karadeniz’deki hamsiler
 • B) İç Anadolu’daki bitkiler
 • C) Van Gölü’ndeki canlılar
 • D) Konya Ovası’ndaki göller
SORU 11

Bir popülasyonun yaş dağılımına bakıldığında, genç bireylerin fazla olduğu tespit ediliyor. Bu popülasyon için ne söylenebilir?

 • A) Dengededir.
 • B) Küçülmektedir.
 • C) Büyümektedir.
 • D) Zamanla yok olacaktır.
SORU 12

Tarımsal aktiviteler sonucu sulardaki kirlenmeden dolayı ortamda aşırı bitki üremesine ne denir?

 • A) Radyasyon
 • B) Ötrifikasyon
 • C) Besin zinciri
 • D) Popülasyon kapasitesi
SORU 13

Yeşil alanların tahrip edilmesi ve fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu atmosferde aşağıda verilenlerden hangisinin oranı giderek artmaktadır?

 • A) Azot
 • B) Argon
 • C) Oksijen
 • D) Refleks
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?

 • A) Stres
 • B) Sinirlilik
 • C) Yüksek tansiyon
 • D) Uyku düzensizliği
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olabilen etmenlerden değildir?

 • A) Erozyon
 • B) Plansız kentleşme
 • C) Evsel, sanayi ve hastane atıkları
 • D) Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili değildir?

 • A) Toprağın yanlış kullanımı önlenmeli
 • B) Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi önlenmeli
 • C) Nükleer silahlar kontrol altına alınmalı
 • D) Verimli arazinin yerleşim birimi olarak kullanılmasına izin verilmemeli
SORU 17

Beyine iletilmeksizin bir impulsa karşı verilen yanıta ne denir?

 • A) Nasti
 • B) Refleks
 • C) Adaptasyon
 • D) Tropizma
SORU 18

Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir?

 • A) Refleks
 • B) Homeostazi
 • C) Biyolojik ritim
 • D) İçgüdüsel davranış
SORU 19

Aşağıdaki hayvanların hangisinin sosyal yaşamlarında grup lideri yoktur?

 • A) Kurt
 • B) Aslan
 • C) Maymun
 • D) Kral penguen
SORU 20

Canlıların kendiliğinden var olduğu, yani cansız maddelerden kendiliğinden meydana geldiğini savunan, hayatın başlangıcı ile ilgili görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyogenez
 • B) Abiyogenez
 • C) Hetorotrof
 • D) Panspermia
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDADABACBDCACBCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?