GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Eğrelti otlarında ne tür üreme şekli görülür?

 • A) Bölünme
 • B) Sporlanma
 • C) Vejetatif üreme
 • D) Tomurcuklanma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin özelliklerinden değildir?

 • A) Mayoz bölünmenin görülmesi
 • B) Döllenmenin gerçekleşmesi
 • C) Erkek ve dişi gametlerin oluşması
 • D) Oluşan yavruların ata ile tıpatıp aynı özellikte olması
SORU 3

İnsanda aşağıda verilen hücrelerden hangisi haploittir?

 • A) Deri hücresi
 • B) Sperm hücresi
 • C) Karaciğer hücresi
 • D) Sperm ana hücresi
SORU 4

Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç kazanma, aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • A) İzogami
 • B) Heterogami
 • C) Partenogenez
 • D) Konjugasyon
SORU 5

I- Hermafrodit canlılar kendi kendini dölleyebilir.
II- Hermafroditizm ayrı eşeyliliğe göre ilkel sayılır.
Hermafroditizm ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 6

Aşağıdaki bitkilerden hangisi tam çiçek bulundurur?

 • A) Gül
 • B) Çam
 • C) Ceviz
 • D) Fındık
SORU 7

Bitkilerde polenlerin su, rüzgar, hava, hayvanlar vb. aracılığı ile dişi organın tepeciğine ulaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • A) Tozlaşma
 • B) Konjugasyon
 • C) Endosperm
 • D) Eşeysiz üreme
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde tohumu oluşturan yapılardan biri değildir?

 • A) Embriyo
 • B) Endosperm
 • C) Çanak yaprak
 • D) Tohum kabuğu
SORU 9

I. Yumurtaları çok sayıda ve birarada olup kabuksuzdur.
II. Yumurtaların döllenme şansı çok fazladır.
Dış döllenme görülen canlıların yumurtaları ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 10

İnsanda menstrual döngünün en son evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Folikül
 • B) Ovulasyon
 • C) Menstruasyon
 • D) Korpus luteum
SORU 11

İnsanda hangi hormonun kandaki seviyesinin artmasıyla, dişi üreme sisteminde ovulasyon gerçekleşir?

 • A) Testesteron
 • B) Östrojen
 • C) FSH
 • D) LH
SORU 12

Aşağıdakilerin hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerden değildir?

 • A) Seminal keseler
 • B) Cowper bezleri
 • C) Hipofiz bezi
 • D) Prostat bezi
SORU 13

I- Röntgen ışınları
II- Aşırı alkol tüketimi
III- Erbezlerinin sıcaklığının yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri erkeklerde kısırlığa sebep olabilir

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin embriyolarında tek çenek bulunur?

 • A) Buğday
 • B) Fasulye
 • C) Bezelye
 • D) Badem
SORU 15

Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • A) Uygun nem
 • B) Uygun toprak
 • C) Yeterli oksijen
 • D) Uygun sıcaklık
SORU 16

I. Büyüme
II. Çiçek oluşumu
III. Meyve oluşumu
Işık, bitkilerde yukarıda verilenlerin hangilerinde etkilidir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Kurbağalar ile sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında embriyonun beslenmesini sağlayan e ad verilir?

 • A) Allantoyis
 • B) Koryon
 • C) Vitellüs kesesi
 • D) Amniyon kesesi
SORU 18

Memelilerde organ taslakları oluşmuş embriyoya, ne ad verilir?

 • A) Fetüs
 • B) Zigot
 • C) Rahim
 • D) Plâsenta
SORU 19

Aşağıdaki canlıların hangisinde, yenilenme (rejenerasyon) aynı zamanda bir üreme şeklidir?

 • A) Kuş
 • B) İnsan
 • C) Kertenkele
 • D) Deniz yıldızı
SORU 20

Tek yumurta ikizlerinde aşağıda verilenlerden hangisi farklı olabilir?

 • A) Cinsiyetleri
 • B) Kan grupları
 • C) Parmak izleri
 • D) Protein yapıları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBDCAACACDBDABDCADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?