GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Eğrelti otlarında ne tür üreme şekli görülür?

 • Bölünme
 • Sporlanma
 • Vejetatif üreme
 • Tomurcuklanma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin özelliklerinden değildir?

 • Mayoz bölünmenin görülmesi
 • Döllenmenin gerçekleşmesi
 • Erkek ve dişi gametlerin oluşması
 • Oluşan yavruların ata ile tıpatıp aynı özellikte olması
SORU 3

İnsanda aşağıda verilen hücrelerden hangisi haploittir?

 • Deri hücresi
 • Sperm hücresi
 • Karaciğer hücresi
 • Sperm ana hücresi
SORU 4

Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç kazanma, aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • İzogami
 • Heterogami
 • Partenogenez
 • Konjugasyon
SORU 5

I- Hermafrodit canlılar kendi kendini dölleyebilir.
II- Hermafroditizm ayrı eşeyliliğe göre ilkel sayılır.
Hermafroditizm ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 6

Aşağıdaki bitkilerden hangisi tam çiçek bulundurur?

 • Gül
 • Çam
 • Ceviz
 • Fındık
SORU 7

Bitkilerde polenlerin su, rüzgar, hava, hayvanlar vb. aracılığı ile dişi organın tepeciğine ulaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Tozlaşma
 • Konjugasyon
 • Endosperm
 • Eşeysiz üreme
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde tohumu oluşturan yapılardan biri değildir?

 • Embriyo
 • Endosperm
 • Çanak yaprak
 • Tohum kabuğu
SORU 9

I. Yumurtaları çok sayıda ve birarada olup kabuksuzdur.
II. Yumurtaların döllenme şansı çok fazladır.
Dış döllenme görülen canlıların yumurtaları ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 10

İnsanda menstrual döngünün en son evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Folikül
 • Ovulasyon
 • Menstruasyon
 • Korpus luteum
SORU 11

İnsanda hangi hormonun kandaki seviyesinin artmasıyla, dişi üreme sisteminde ovulasyon gerçekleşir?

 • Testesteron
 • Östrojen
 • FSH
 • LH
SORU 12

Aşağıdakilerin hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerden değildir?

 • Seminal keseler
 • Cowper bezleri
 • Hipofiz bezi
 • Prostat bezi
SORU 13

I- Röntgen ışınları
II- Aşırı alkol tüketimi
III- Erbezlerinin sıcaklığının yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri erkeklerde kısırlığa sebep olabilir

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 14

Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin embriyolarında tek çenek bulunur?

 • Buğday
 • Fasulye
 • Bezelye
 • Badem
SORU 15

Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • Uygun nem
 • Uygun toprak
 • Yeterli oksijen
 • Uygun sıcaklık
SORU 16

I. Büyüme
II. Çiçek oluşumu
III. Meyve oluşumu
Işık, bitkilerde yukarıda verilenlerin hangilerinde etkilidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 17

Kurbağalar ile sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında embriyonun beslenmesini sağlayan e ad verilir?

 • Allantoyis
 • Koryon
 • Vitellüs kesesi
 • Amniyon kesesi
SORU 18

Memelilerde organ taslakları oluşmuş embriyoya, ne ad verilir?

 • Fetüs
 • Zigot
 • Rahim
 • Plâsenta
SORU 19

Aşağıdaki canlıların hangisinde, yenilenme (rejenerasyon) aynı zamanda bir üreme şeklidir?

 • Kuş
 • İnsan
 • Kertenkele
 • Deniz yıldızı
SORU 20

Tek yumurta ikizlerinde aşağıda verilenlerden hangisi farklı olabilir?

 • Cinsiyetleri
 • Kan grupları
 • Parmak izleri
 • Protein yapıları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBDCAACACDBDABDCADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler