GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerdeki meristem doku hücrelerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Bol sitoplazmalıdır.
 • B) Küçük çekirdeklidir.
 • C) Hücreleri ince çeperlidir.
 • D) Hücreler arası boşlukları yoktur.
SORU 2

Bulunduğu bitkinin kök ve gövdesinde iletim demetlerinin oluşmasını, bu sayede kök ve gövdede enine büyümeyi sağlayan yapıya ne ad verilir?

 • A) Kambiyum
 • B) Sklerankima
 • C) Kollenkima
 • D) Temel doku
SORU 3

Bitkilerin yaprak ve genç dallarında bulunan, bitkinin terleme ve gaz alışverişinden sorumlu yapıya ne ad verilir?

 • A) Tüy
 • B) Hidatot
 • C) Stoma
 • D) Korteks
SORU 4

I- Nemli ortam bitkilerinde kalındır.
II- Kurak ortam bitkilerinde incedir.
Kütikula tabakasının bitkilerdeki bulunuş şekli ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 5

Kök, toprak derinliklerine doğru uzarken kökün uzamasını sağlayan narin yapılı meristemi koruyan yapıya ne denir?

 • A) Kaliptra
 • B) Periderm
 • C) Hidatot
 • D) Kütikula
SORU 6

Aşağıdaki elementlerden hangisi, bitkilerin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu makro elementlerdendir?

 • A) Klor
 • B) Çinko
 • C) Demir
 • D) Karbon
SORU 7

Fabrikalarda yapay (suni) gübre üretiminde bitkinin yeterli beslenebilmesi için gerekli olan elementler kullanılır.
Aşağıda verilen elementlerden hangisi suni gübre yapımında kullanılmaz?

 • A) Azot
 • B) Bakır
 • C) Fosfor
 • D) Potasyum
SORU 8

Mikorizalar mantarlar ile bitki köklerinin ortak yaşamasıyla oluşan, değişime uğramış köklerdir.
Bu birliktelikte mantarların bitkiye sağladığı fayda hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Su ve minerallerin emilmesi için bitkiye geniş yüzey alanı sağlar.
 • B) Havanın azotunu bağlayarak, bitkiye verir.
 • C) Fotosentez yaparak, ürünlerini bitkiye verir.
 • D) Bitki için gerekli gaz alışverişini yapar.
SORU 9

Gaz formunda olup, meyve olgunlaşmasını sağlayan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sitokinin
 • B) Giberellin
 • C) Etilen
 • D) Oksin
SORU 10

Ceviz ağacının köklerinin, hemen yanından geçen akarsuya doğru daha fazla uzadığı görülmüştür. Köklerdeki bu hareket, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Pozitif hidrotropizma
 • B) Negatif hidrotropizma
 • C) Pozitif geotropizma
 • D) Negatif geotropizma
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde rol oynayan çevresel faktörlerden değildir?

 • A) Işık
 • B) Yer çekimi
 • C) Atmosferdeki gazlar
 • D) Oksin hormonu
SORU 12

Çiçekçiler tarafından da bitkinin yaşlanmasını geciktirmek için kullanılan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sitokinin
 • B) Giberellin
 • C) Etilen
 • D) Oksin
SORU 13

Evindeki süs bitkisinin toprağının bir köşesine tuz döken Ali, bir süre sonra süs bitkisinin köklerinin tuzdan uzaklaştığını gözlemlemiştir.
Köklerin tuza karşı gösterdiği bu hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pozitif tropizma
 • B) Negatif tropizma
 • C) Nasti
 • D) Irganım
SORU 14

Aşağıdaki bitkilerin hangisinde çiçeklenme gün uzunluğundan etkilenmez?

 • A) Çilek
 • B) Turp
 • C) Domates
 • D) Patates
SORU 15

Aşağıdaki bitkilerden hangisi eksik çiçeğe sahiptir?

 • A) Elma
 • B) Şeftali
 • C) Ceviz
 • D) Bezelye
SORU 16

Dört tane tohum taslağı olan bir çiçekten oluşacak meyvede, en fazla kaç tane tohum oluşur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 17

Polenlerinin dişi organ tepeciğine ulaşma şansı çok az olduğundan çok fazla polen üretmesi gereken bitkiler, aşağıdaki tozlaştırıcılardan hangisini kullanıyordur?

 • A) Rüzgar
 • B) Böcek
 • C) Kuş
 • D) Su
SORU 18

I- Besi doku (endosperm)
II- Embriyo
III- Kabuk
Tohumun çimlenme sürecinde, yukarıdaki tohum bölümlerinin hangilerinin miktarında azalma olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdaki meyvelerden hangisi tek bir yumurtalığın gelişmesi ile oluşmuş, basit meyve örneğidir?

 • A) Dut
 • B) Çilek
 • C) Üzüm
 • D) Ahududu
SORU 20

Tohumda çimlenmenin olmadığı, metabolizmanın çok yavaşladığı uyku haline ne ad verilir?

 • A) Nasti
 • B) Tropizma
 • C) Dormansi
 • D) Minimum kuralı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDADBACADABCCDAACC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?