GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

I. İklim
II. Beslenme
III. Sosyoekonomik durum
Tek yumurta ikizlerinde, genetik yapı aynı olmasına rağmen dış görünüşlerinde bazı farklılıklar olabilmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri bu farklılığın oluşmasında etkilidir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

 • A) Genotip
 • B) Fenotip
 • C) Alel gen
 • D) Homolog kromozom
SORU 3

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Bireyin sahip olduğu genlerden çekinik olanları anneden gelir.
 • B) Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölüme lokus denir.
 • C) Heterozigot genotipe sahip bireyin fenotipinde baskın genin etkisi görülür.
 • D) Bir karakterin iki ya da daha fazla farklı şekline alel gen denir.
SORU 4

Heterozigot sarı tohumlu bir bezelyeden, yeşil renk genini içeren gamet oluşma oranı % kaçtır?
(Bezelyelerde sarı tohumluluk yeşil tohumluluğa baskındır.)

 • A) 75
 • B) 50
 • C) 25
 • D) 0
SORU 5

Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasındaki genotipik ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediği için konağın sindirilmiş besinlerinin olduğu vücut bölümlerinde yaşarlar.
 • B) 3:1
 • C) Dış parazitlerin sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.
 • D) 9:3:3:
SORU 6

Vücut hücrelerinin kromozom dağılımı 2n = 6+ xy şeklinde gösterilen sirke sineği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Bireyin cinsiyeti yoktur.
 • B) Vücut hücrelerinde 8 otozom vardır.
 • C) Eşey hücrelerinde 1 gonozom vardır.
 • D) Eşey hücrelerinde 4 çift kromozom bulunur.
SORU 7

I. Yumurta
II. Sperm
III. Eşey ana hücresi
Yukarıdakilerden hangileri insanda mayoz bölünme sonucu oluşup, vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

İnsanda;
I. 21+x
II. 23+x
III. 22+x
kromozomlu yumurta hücrelerinden hangileri mayoz bölünmede ayrılmama sonucu oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

İnsanda, doğumdan sonraki ilk beş gün içerisinde bebeğe uygulanan test ile erken teşhis edilebilen, enzim eksikliğine bağlı olarak zeka gelişimini olumsuz etkileyen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hemofili
 • B) Albinizm
 • C) Fenilketonüri
 • D) Orak hücreli anemi
SORU 10

Hemofili hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kalıtsal bir hastalıktır.
 • B) Y kromozomu üzerinde taşınır.
 • C) Erkeklerde daha çok görülür.
 • D) Çekinik bir özellik gösterir.
SORU 11

İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, renk körü bir dişinin genotipi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) XRXR
 • B) XRXr
 • C) XRXr
 • D) XrY
SORU 12

I. Gen mutasyonları
II. Nokta mutasyonları
III. Kromozom mutasyonları
Yukarıdakilerden hangileri, gende bir nükleotidin değişmesi ile oluşan ve yalnız bir aminoasidin şifrelenmesini etkileyen mutasyondur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun tanımıdır?

 • A) Bir bireyin kalıtsal yapısıdır.
 • B) Bir genin frekansının hesaplanmasında, matematiğin genetiğe uygulanmasıdır.
 • C) İnsanlar tarafından ırk veriminin arttırılması amacıyla, gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesidir.
 • D) Belirli bir alanda yaşayan, kendi aralarında çiftleşebilme yeteneğine sahip olan aynı türün bireylerinin oluşturduğu topluluktur.
SORU 14

Hardy-Weinberg kuralı hangi popülasyonlar için geçerlidir?

 • A) Kararlı popülasyonlar
 • B) Kararsız popülasyonlar
 • C) Küçülen popülasyonlar
 • D) Büyüyen popülasyonlar
SORU 15

Kararlı bir popülasyonda homozigot baskın birey frekansı 0,09 ise baskın genin frekansı kaçtır?

 • A) 0,3
 • B) 0,6
 • C) 0,9
 • D) 1,8
SORU 16

İnsanlar tarafından ırk veriminin arttırılması amacıyla gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesine ne denir?

 • A) Alexander Fleming Louis Joblot
 • B) İzolasyon
 • C) Melez gücü
 • D) Yapay seleksiyon
SORU 17

I. Tıp
II. Zooloji
III. Arkeoloji
Biyoteknoloji yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ortak çalışır?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Rekombinant DNA aşağıdakilerin hangisiyle elde edilir?

 • A) Çeşitli yöntemlerle ana DNA zincirinden kesilen parçaların tekrar eski yerine bağlanmasıyla
 • B) Kesilmiş bir DNA parçacığının yabancı DNA parçacığı ile birleştirilmesiyle
 • C) DNA’ların küçük parçalara ayrılmasıyla
 • D) mRNA’ların birbirlerine bağlanmasıyla
SORU 19

I. Ligaz enzimi
II. Sıcaklık şoku
III. Yoğun tuz çözeltisi
Yukarıdakilerden hangilerine maruz bırakılan hücrelerin hücre zarındaki delikler genişler?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Çeşitli yöntemlerle rekombinant DNA’nın hücre zarından, herhangi bir canlı hücreye aktarılmasına ne ad verilir?

 • A) Fosfataz
 • B) İzolasyon
 • C) Transformasyon
 • D) Restriksiyon endonükleaz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABCCBBCBCBDAADDBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?