GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

İzlediği Panslavizm politikasıyla Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almasına neden olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Rusya
 • C) Fransa
 • D) Japonya
SORU 2

I. Dünya Savaşı sonucunda düzenlenen Paris Barış Konferansı’na Milletler Cemiyetinin kurulmasını sağlamak amacıyla katılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Varlık Vergisi uygulaması
 • B) İtalya
 • C) Fransa
 • D) İngiltere
SORU 3

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekmeğin karne ile dağıtılması
 • B) Triyanon
 • C) Sevr
 • D) Nöyyi
SORU 4

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Orta Doğu’yu sömürge hâline getiren devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Rusya – İtalya
 • B) Almanya – Fransa
 • C) İngiltere – Fransa
 • D) İtalya – Japonya
SORU 5

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine İngiltere’nin topraklarına kattığı Osmanlı toprağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tunus
 • B) Mısır
 • C) Cezayir
 • D) Fas
SORU 6

“Kara Perşembe” olarak anılan günde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

 • A) New York Borsası dibe vurmuştur.
 • B) İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.
 • C) Hitler iktidara gelmiştir.
 • D) Doğu Bloku kurulmuştur.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi dış politika gelişmelerinden değildir?

 • A) Balkan Antantı’nın imzalanması
 • B) Sadabat Paktı’nın kurulması
 • C) Milletler Cemiyetine girilmesi
 • D) NATO’ya üye olunması
SORU 8

II. Dünya Savaşı öncesinde yayılmacı politika izleyerek Mançurya’yı işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1948 Arap İsrail Savaşı
 • B) Almanya
 • C) Japonya
 • D) Fransa
SORU 9

II. Dünya Savaşı sırasında SSCB üzerine “Barbarossa” harekâtını düzenleyen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1948 Arap İsrail Savaşı
 • B) Almanya
 • C) Japonya
 • D) Romanya
SORU 10

Japonların Pearl Harlbour Baskını hangi devletin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştur?

 • A) Varlık Vergisi uygulaması
 • B) SSCB
 • C) Fransa
 • D) Polonya
SORU 11

Japonları Leyte Savaşı’nda ağır yenilgiye uğratan Amerikalı komutan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mac Arthur
 • B) Eisenhower
 • C) Marshall
 • D) Doenitz
SORU 12

Birleşmiş Milletler Teşkilatı aşağıdaki konferansların hangisinde kurulmuştur?

 • A) Ruslar
 • B) Yalta Konferansı
 • C) San Francisco Konferansı
 • D) Potsdam Konferansı
SORU 13

II. Dünya Savaşı yıllarında TBMM’nin Millî Korunma Kanunu’nu çıkarması savaşın Türkiye’yi hangi alanda etkilediğinin göstergesidir?

 • A) Askeri
 • B) Ekonomik
 • C) Siyasi
 • D) Adli
SORU 14

Uluslararası Para Fonunun (IMF) merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) New York
 • B) Londra
 • C) Washington
 • D) Paris
SORU 15

Truman Doktrini’nin uygulanmasında hangi devletin Avrupa’da ortaya çıkardığı tehdit etkili olmuştur?

 • A) Uluslararası Hentbol Federasyonu
 • B) Almanya
 • C) İtalya
 • D) Japonya
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun kuruluş süreci ile ilgili bir gelişme değildir?

 • A) Uluslararası Yüzme Federasyonu
 • B) Truman Doktrini
 • C) NATO’nun kuruluşu
 • D) Varşova Paktının kuruluşu
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Roma Antlaşması ile kurulmuştur?

 • A) Avrupa Konseyi
 • B) Balkan Paktı
 • C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • D) Kuzey Atlantik Paktı
SORU 18

I. Güneydoğu Asya Milletleri Birliği
II. Afrika Birliği Teşkilatı
III. Kuzey Atlantik İttifakı
IV. Avrupa Konseyi
Türkiye yukarıdaki kuruluşlardan hangilerine üyedir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
SORU 19

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de kurulan ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adalet Partisi
 • B) Millî Kalkınma Partisi
 • C) Demokrat Parti
 • D) Millet Partisi
SORU 20

1950 seçimleri sonucunda iktidarı sona eren parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyet Halk Partisi
 • B) Millî Kalkınma Partisi
 • C) Demokrat Parti
 • D) Millet Partisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADCBADCBAACBCADCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?