GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Küba Buhranı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmıştır?

 • A) Devlet
 • B) İtalya – Fransa
 • C) Çin – Japonya
 • D) SSCB – ABD
SORU 2

Pakistan ile Hindistan ilişkilerinde çözümlenemeyen bir sorun olarak günümüze kadar gelen mesele, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mülteciler Meselesi
 • B) Keşmir Meselesi
 • C) Mısır Meselesi
 • D) Musul Meselesi
SORU 3

ABD, SSCB’nin Küba’ya yerleştirdiği füzeleri sökmesi karşılığında aşağıdaki devletlerin hangisindeki füzeleri sökmeyi kabul etmiştir?

 • A) M. Lutter
 • B) İtalya
 • C) Fransa
 • D) Kanada
SORU 4

Vietnam Savaşı’nda, Güney Vietnam’a aşağıdaki devletlerden hangisi yardım etmiştir?

 • A) Uluslararası Hentbol Federasyonu
 • B) Çin
 • C) ABD
 • D) Fransa
SORU 5

SSCB aşağıdakilerden hangisini işgal edince ABD SALT – II Antlaşması’nı onaylamaktan vazgeçmiştir?

 • A) G. Bruno
 • B) Afganistan
 • C) Türkmenistan
 • D) Macaristan
SORU 6

İsrail ile Mısır arasında Camp David Antlaşmalarının imzalanmasında aktif rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Varlık Vergisi uygulaması
 • B) SSCB
 • C) İtalya
 • D) Almanya
SORU 7

Petrol üreticisi ülkeler OPEC’i kurmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

 • A) Petrol üretimini artırmak
 • B) Petrol fiyatlarını belirlemek
 • C) Petrol araştırmak
 • D) Petrolü siyasi silah olarak kullanmak
SORU 8

Camp David Antlaşması’yla Orta Doğu’da Mısır’ın etkinliğini kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanarak Arap liderliği için çalışma başlatan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 22
 • B) Ürdün
 • C) Irak
 • D) Suriye
SORU 9

Türkiye, günümüzde de devam eden Ege Adaları Meselesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • A) Yargının hür ve bağımsız olması
 • B) İran
 • C) Rusya
 • D) Yunanistan
SORU 10

Berlin Antlaşması’nda arabuluculuk görevi yapan İngiltere’ye geçici olarak bırakılmış olan toprağımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Girit
 • B) Rodos
 • C) Mora
 • D) Kıbrıs
SORU 11

SSCB içindeki cumhuriyetlerde başlayan bağımsızlık hareketlerine ve milliyetler sorununa çözüm bulmak için Egemen Devletler Birliği Antlaşması fikrini ortaya atan Rus lider, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mihael Gorbaçov
 • B) Boris Yeltsin
 • C) Stalin
 • D) Lenin
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İş Birliği Örgütü üyesi devletlerden değildir?

 • A) 1982 Anayasası
 • B) Rusya
 • C) Almanya
 • D) Kazakistan
SORU 13

Azerbaycan Dağlık Karabağ Sorunu’nu aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • A) 1945
 • B) Ermenistan
 • C) Rusya
 • D) Ukrayna
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Almatı Zirvesi sonucunda kurulmuştur?

 • A) 1950
 • B) Balkan Paktı
 • C) Avrupa Birliği
 • D) Bağımsız Devletler Topluluğu
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa Topluluğu, “Avrupa Birliği” adını almıştır?

 • A) Roma Antlaşması
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) Maastricht Antlaşması
 • D) Dayton Antlaşması
SORU 16

Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Batı ve Doğu Almanya birleşmiştir?

 • A) Alsace – Loren’in ele geçirilmesi
 • B) Berlin Duvarı’nın yıkılması
 • C) Elbe Nehri üzerinde köprü kurulması
 • D) Demir yolu ağının genişletilmesi
SORU 17

Dayton Antlaşması ile aşağıdaki savaşlardan hangisi sona ermiştir?

 • A) I. Körfez Savaşı
 • B) Bosna Savaşı
 • C) I. Dünya Savaşı
 • D) II. Dünya Savaşı
SORU 18

Aşağıdaki devlerden hangisinin Kuveyt’i işgal etmesi I. Körfez Savaşı’na neden olmuştur?

 • A) Teröre karşı uluslararası mücadele yürütülmesi
 • B) İran
 • C) Suriye
 • D) Afganistan
SORU 19

Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda sorun yaşayan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Bölgeler arası dengeli kalkınma
 • B) Mısır
 • C) Sudan
 • D) Etiyopya
SORU 20

Türkiye’de sarılık olarak tanımlanan karaciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) AIDS
 • B) Sıtma
 • C) Hepatit
 • D) Kuş Gribi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACBABCDDACBDCBBAAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?