Coğrafya 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın çalışma alanlarından değildir?

 • Arazileri çoğunlukla düz ve geniştir.
 • Turizm
 • Sanayi
 • Doğal afetler
Soru 2

Doğa ile insan sürekli etkileşim içerisindedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşime örnek olarak gösterilebilir?

 • Yükselti arttıkça sıcaklığın azalması
 • Yer şekillerinin iklimi etkilemesi
 • Sis olayının trafik kazalarına neden olması
 • Aşırı yağışın heyelana neden olması
Soru 3

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde nüfusla ilgili bilgilere daha çok ihtiyaç duyulur?

 • Ulaşım ağının planlanması
 • Sulama kanallarının inşa edilmesi
 • Deprem riski haritasının hazırlanması
 • Eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların belirlenmesi
Soru 4

Aşağıda verilen doğal unsurlardan hangisi hidrosfer içerisinde bulunur?

 • Üçüncül ekonomik faaliyet
 • Göl
 • Bitki
 • Toprak
Soru 5

Şekilde gösterilen taralı alanların aynı ölçek kullanılarak siyasi haritaları çiziliyor.
Bu haritalardan hangi ikisinin boyutları aynı olur?

 • I ve II
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
REKLAM
Soru 6

16. yy’da yaşamış olan, Kitabı Bahriye eseri ve Dünya Haritası ile tanınan ünlü Türk denizcimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.
 • İbn-i Sina
 • Ali Kuşçu
 • Uluğ Bey
Soru 7

Bir yerin enlem derecesine bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarımda bulunabiliriz?

 • En fazla yağışı kış mevsiminde almaktadır.
 • Yerel saati
 • Yıllık sıcaklık ortalaması
 • Başlangıç meridyenine uzaklığı
Soru 8

I. Dünya’nın yıllık hareketi esnasındaki hızı sabit değildir.
II. Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
III. Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi daha uzundur.
Yukarıdaki durumlardan hangileri Dünya’nın yörüngesinin elips olmasının sonucudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • Yalnız II.
 • II. ve III.
Soru 9

Ülkemizde kış saati uygulamasına geçildiğinde, aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin yerel saati ile ulusal saat arasındaki fark en fazla olur?

 • Terrarossalar
 • Antalya
 • Edirne
 • Iğdır
Soru 10

İzohips yöntemi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtırlar.
 • Aynı izohips üzerindeki yerlerin yükseltisi aynıdır.
 • İzohipslerin her haritada bulunması zorunludur.
 • Yükselti arttıkça izohipslerin boyları kısalır.
Soru 11

I. Sıcaklık
II. Yer çekimi
III. Cisimlerin gölge yönü
Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II. ve III.
 • I ve III
Soru 12

Aşağıda Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe değişiklik gösteren durumlardan bazıları verilmiştir. Bunlardan hangisi diğer üçünün nedenidir?

 • Sıcaklığın azalması
 • Bitki örtüsünün değişmesi
 • Güneş ışınlarının geliş açısının daralması
 • Denizlerin tuzluluk oranının azalması
Soru 13

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen iki farklı bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İki bölgenin de doğusu ve batısı arasındaki mesafe aynıdır.
 • Bölgelerin ikisi de orta kuşakta yer alır.
 • I. Bölge’nin izdüşüm alanı daha büyüktür.
 • II. Bölge’nin yerel saati daha ileridir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir?

 • 3 Ocak
 • 23 Eylül
 • 21 Haziran
 • 21 Aralık
Soru 15

Troposfer katmanının kalınlığı Ekvator çevresinde ortalama 12 km. iken kutuplarda 6 km.’ye kadar incelmektedir. Bu farklılığın sebebi nedir?

 • Depo
 • Yükselti
 • Basınç
 • Kara ve denizlerin dağılışı
Soru 16

I) III. ve IV. numaralı yerlerde termik kökenli basınç alanı oluşmuştur.
II) II. numaralı yerden III. numaralı yere doğru esen rüzgarlar gittiği yerin sıcaklığını yükseltir.
III) I. numaralı yer dinamik yüksek basınç alanıdır.

Şekilde numaralandırılarak verilen noktalarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II. ve III.
Soru 17

Aşağıdaki okyanus akıntılarından hangisi ulaştığı yerin sıcaklığını yükseltir?

 • Kanarya
 • Labrador
 • Gulf Stream
 • Oyoşiva
Soru 18

I. Kara ve denizlerin dağılışı
II. Dağların kıyıya uzanış şekli
III. Dünya’nın yıllık hareketi
IV. Bakı ve eğim
Güneş ışınlarının geliş açısı üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?

 • I ve II
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
Soru 19

Yukarıda bir yerin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Sadece bu grafiğe bakılarak bu yer hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
 • Dönenceler arasında yer alır.
 • Doğal bitki örtüsü makidir.
 • Nüfus miktarı fazladır.
Soru 20

Kırsal alanlarda sıcaklığın yükseldiği dönemde insanların yaylalarda yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaylalardan yakın çevrenin gözlenebilmesi
 • Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalması
 • Yaylalarda oksijen miktarının fazla olması
 • Yaylalarda yer şekillerinin sade olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBCACBDCDCABAACDBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?