GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Doğal çevre ve insan hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Canlı ve cansız varlıklardan oluşan ortama doğal çevre denir.
 • B) Toprak, kayaç, su cansız varlıklardır.
 • C) İnsan ile doğal çevre arasında etkileşim yoktur.
 • D) İklimin canlılar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunmamaktadır.
SORU 2

Yerleşik hayata geçen insanlar öncelikle hangi alanlara yerleşmişlerdir?

 • A) Maden bölgeleri
 • B) Tarım alanları
 • C) Ormanlık alanlar
 • D) Deniz kıyıları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanları içerisindedir?

 • A) Eğitim ve tatbikatların yapılması
 • B) İklim özellikleri
 • C) Enerji kaynakları
 • D) Yeryüzü şekilleri
SORU 4

Aşağıdaki alanlardan hangisinde yerleşme faaliyetlerini sınırlandıran bir faktör görülmemektedir?

 • A) Kıyıdan uzak küçük adalar
 • B) Ilıman iklim bölgeleri
 • C) Gür ormanlık alanlar
 • D) Engebeli alanlar
SORU 5

İdari şehirlerin kurulup gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
 • B) Teknolojik ilerleme
 • C) İhtiyaç fazlası üretim
 • D) Ticari anlaşmazlıklar
SORU 6

Gaziantep platosu haritada taralı olarak verilen alanlardan hangisinin içinde bulunmaktadır?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlarda kullanılan doğal yapı malzemesi değildir?

 • A) Şempanze
 • B) Tuğla
 • C) Ağaç
 • D) Kerpiç
SORU 8

Yerleşmeler kırsal ve kentsel olarak sınıflandırılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?

 • A) Yerleşim alanının büyüklüğü
 • B) İnsanların geçim kaynakları
 • C) Alışveriş imkanları
 • D) Mesken sayısı
SORU 9

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde diğerlerinden farklı bir fonksiyon etkili olmuştur?

 • A) Kırsal bölge kültürünün doğum kontrolüne karşı olması
 • B) Ankara
 • C) Mekke
 • D) Tokyo
SORU 10

Geçici yerleşmelerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • A) Kırsal bölgelerde fazla çocuğun güç olarak görülmesi
 • B) Tarım
 • C) Hayvancılık
 • D) Sanayi
SORU 11

Aşağıdaki konulardan hangisi coğrafya biliminin çalışma alanı dışındadır?

 • A) İklim ile bitki örtüsü arasındaki etkileşim
 • B) Toprak türlerinin insan faaliyetlerine etkisi
 • C) Bitkilerin çoğalması için gerekli şartlar
 • D) Yeraltı kaynaklarının dağılışı
SORU 12

12. ve 13. soruları yukarıda verilen haritaya göre cevaplayınız.Taralı olarak verilen alanların hangisinde nüfusun seyrek olmasında düşük sıcaklıklar daha etkili olmuştur?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 13

Taralı alanların hangisinde yerleşme sınırı daha yüksektedir?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 14

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi Akdeniz İklim Bölgesi içerisinde yer alır?

 • A) Kara araçlarının yetersiz olması
 • B) Ankara
 • C) Konya
 • D) Çorum
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız yerin fiziki coğrafya özellikleri arasında gösterilemez?

 • A) Yer şekilleri
 • B) Nüfus miktarı
 • C) Su kaynakları
 • D) İklim özellikleri
SORU 16

İnsanların deniz aşırı yerlerle ticari faaliyetlerde bulunması aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • A) Liman kentleri
 • B) Askeri kentler
 • C) İdari kentler
 • D) Maden kentleri
SORU 17

Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi çizgisel doku özelliği gösterir?

 • A) Toplu yerleşmeler
 • B) Dağınık yerleşmeler
 • C) Yol boyu yerleşmeleri
 • D) Düzensiz kent yerleşmeleri
SORU 18

Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık daha yüksektir?

 • A) Rüzgâr erozyonunun etkili olması
 • B) Kocaeli
 • C) İstanbul
 • D) Kayseri
SORU 19

Bitki örtüsü özelliklerine göre belirlenmiş bölgeler aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?

 • A) Tarım bölgeleri
 • B) İklim bölgeleri
 • C) Siyasi bölgeler
 • D) Sanayi bölgeleri
SORU 20

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde Sanayi Devrimi’nin katkısı daha fazladır?

 • A) Askeri şehirler
 • B) İdari şehirler
 • C) Dini şehirler
 • D) Maden şehirleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCBADBBCDCDBABACABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?