GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Doğal çevre ve insan hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Canlı ve cansız varlıklardan oluşan ortama doğal çevre denir.
 • Toprak, kayaç, su cansız varlıklardır.
 • İnsan ile doğal çevre arasında etkileşim yoktur.
 • İklimin canlılar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunmamaktadır.
SORU 2

Yerleşik hayata geçen insanlar öncelikle hangi alanlara yerleşmişlerdir?

 • Maden bölgeleri
 • Tarım alanları
 • Ormanlık alanlar
 • Deniz kıyıları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanları içerisindedir?

 • Eğitim ve tatbikatların yapılması
 • İklim özellikleri
 • Enerji kaynakları
 • Yeryüzü şekilleri
SORU 4

Aşağıdaki alanlardan hangisinde yerleşme faaliyetlerini sınırlandıran bir faktör görülmemektedir?

 • Kıyıdan uzak küçük adalar
 • Ilıman iklim bölgeleri
 • Gür ormanlık alanlar
 • Engebeli alanlar
SORU 5

İdari şehirlerin kurulup gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
 • Teknolojik ilerleme
 • İhtiyaç fazlası üretim
 • Ticari anlaşmazlıklar
SORU 6

Gaziantep platosu haritada taralı olarak verilen alanlardan hangisinin içinde bulunmaktadır?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlarda kullanılan doğal yapı malzemesi değildir?

 • Şempanze
 • Tuğla
 • Ağaç
 • Kerpiç
SORU 8

Yerleşmeler kırsal ve kentsel olarak sınıflandırılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?

 • Yerleşim alanının büyüklüğü
 • İnsanların geçim kaynakları
 • Alışveriş imkanları
 • Mesken sayısı
SORU 9

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde diğerlerinden farklı bir fonksiyon etkili olmuştur?

 • Kırsal bölge kültürünün doğum kontrolüne karşı olması
 • Ankara
 • Mekke
 • Tokyo
SORU 10

Geçici yerleşmelerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • Kırsal bölgelerde fazla çocuğun güç olarak görülmesi
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Sanayi
SORU 11

Aşağıdaki konulardan hangisi coğrafya biliminin çalışma alanı dışındadır?

 • İklim ile bitki örtüsü arasındaki etkileşim
 • Toprak türlerinin insan faaliyetlerine etkisi
 • Bitkilerin çoğalması için gerekli şartlar
 • Yeraltı kaynaklarının dağılışı
SORU 12

12. ve 13. soruları yukarıda verilen haritaya göre cevaplayınız.Taralı olarak verilen alanların hangisinde nüfusun seyrek olmasında düşük sıcaklıklar daha etkili olmuştur?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 13

Taralı alanların hangisinde yerleşme sınırı daha yüksektedir?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 14

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi Akdeniz İklim Bölgesi içerisinde yer alır?

 • Kara araçlarının yetersiz olması
 • Ankara
 • Konya
 • Çorum
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız yerin fiziki coğrafya özellikleri arasında gösterilemez?

 • Yer şekilleri
 • Nüfus miktarı
 • Su kaynakları
 • İklim özellikleri
SORU 16

İnsanların deniz aşırı yerlerle ticari faaliyetlerde bulunması aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • Liman kentleri
 • Askeri kentler
 • İdari kentler
 • Maden kentleri
SORU 17

Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi çizgisel doku özelliği gösterir?

 • Toplu yerleşmeler
 • Dağınık yerleşmeler
 • Yol boyu yerleşmeleri
 • Düzensiz kent yerleşmeleri
SORU 18

Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık daha yüksektir?

 • Rüzgâr erozyonunun etkili olması
 • Kocaeli
 • İstanbul
 • Kayseri
SORU 19

Bitki örtüsü özelliklerine göre belirlenmiş bölgeler aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?

 • Tarım bölgeleri
 • İklim bölgeleri
 • Siyasi bölgeler
 • Sanayi bölgeleri
SORU 20

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde Sanayi Devrimi’nin katkısı daha fazladır?

 • Askeri şehirler
 • İdari şehirler
 • Dini şehirler
 • Maden şehirleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCBADBBCDCDBABACABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler