Coğrafya 3 – Test 6 2015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi levha hareketleri sonucu oluşmuştur?

 • Kıvrım dağlar
 • Peri bacaları
 • Polye ovası
 • Falez
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi sıcak su kaynaklarının kullanım alanlarından biri değildir?

 • Tarımsal sulama
 • Termal turizm
 • Kültür balıkçılığı
 • Seraların ısıtılması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi volkan tüfünün özellikleri arasında gösterilemez?

 • İnce boyutlu malzemelerden oluşur.
 • Genellikle açık renktedir.
 • Aşınmaya karşı dirençsizdirler.
 • Yerin derinliklerinde bulunurlar.
SORU 4

Bir ülkede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin yaygın olarak görülmesi, o ülkenin depremselliği hakkında bilgi verir?

 • Gayzer kaynağı
 • Yamaç kaynağı
 • Artezyen kaynak
 • Karstik kaynaklar
SORU 5

I. Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün farklılık göstermesi
II. Çöllerde kurakçıl bitkilerin görülmesi
III. Gevşek dokulu topraklarda bitkilerin daha kolay gelişmesi
Yukarda verilenlerden hangileri sıcaklık ve yağış şartlarının bitkilerin dağılışına etki ettiğine örnek olarak gösterilebilir?

 • Madenlerin
 • Yalnız II.
 • İçme ve temizlik
 • II. ve III.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin toprak oluşumunu etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Toprak kalınlığının her yerde aynı olmaması
 • Toprağın farklı horizonlardan oluşması
 • Bir dağ yamacında farklı toprakların görülmesi
 • Farklı renklerde toprakların oluşması
SORU 7

Göllerin fazla sularını boşaltan akarsulara ne ad verilir?

 • Akifer
 • Gidegen
 • Akım
 • Rejim
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprakların özellikleri arasında gösterilemez?

 • Anakayanın ayrışmasıyla oluşmuşlardır.
 • Toprak horizonları sıralı biçimde bulunur.
 • Bulunduğu yerin iklim özelliklerini yansıtırlar.
 • Dış kuvvetler tarafından taşınmışlardır.
SORU 9

Kalkerli arazi üzerinde oluşmuş bir göl için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Suları kireçlidir.
 • Göl dışa akışlıdır.
 • Suları sürekli soğuktur.
 • Deniz seviyesinden yüksektedir
SORU 10

I. Kuzeyden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
II. Doğusu ile batısı arasında 76 dakika zaman farkı bulunması
III. Kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi
Yukarıdakilerden hangisi ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de yer almasının sonucunda oluşmuştur?

 • Madenlerin
 • II. ve III.
 • İçme ve temizlik
 • I ve III
SORU 11

I. Tendürek dağları
II. Küre dağları
III. Nur dağları
IV. Melendiz dağları
V. Bolkar dağları
Yukarıdaki dağ kütleleri oluşumlarına göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarda kalır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 12

Haritada işaretli alanlarda yaygın olarak görülen bitki formasyonları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • Çalı -- > Ot -- > Ağaç
 • Çalı -- > Ağaç -- > Ot
 • Ağaç -- > Çalı -- > Ot
 • Ot -- > Ağaç -- > Çalı
SORU 13

Ülkemizde dağlar genellikle doğu- batı doğrultuda uzanış göstermektedir.
Bu durum ülkemizin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Karstik arazinin geniş yer kaplaması
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Dış kuvvetlerin bu yönde aşındırma yapması
 • Alp-Himalaya Orojenez sisteminde yer alması
SORU 14

I. Asya
II. Afrika
III. Kuzey Amerika
IV. Okyanusya
Yukarıda verilen kıtalardan hangi ikisinin nüfusu diğerlerinden daha azdır?

 • İçme ve temizlik
 • II. ve III.
 • I. ve IV.
 • III. ve IV.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunda herhangi bir değişikliğe neden olmaz?

 • Savaşlar
 • Göçler
 • Salgın hastalıklar
 • Doğal afetler
SORU 16

I. Tarımsal faaliyetlerin yaygın olması
II. Eğitim seviyesinin düşük olması
III. Aile planlamasının yapılması
Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olmasının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

 • Madenlerin
 • Yalnız III.
 • İçme ve temizlik
 • I ve III
SORU 17

Maki bitki örtüsünün yaygın olduğu bir alanda aşağıdaki toprak türlerinden hangisi daha yaygındır?

 • Terra rossa
 • Laterit
 • Podzol
 • Vertisol
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinin Dünya nüfusunun artmasında etkili olduğu söylenemez?

 • Beslenme koşullarının iyileşmesi
 • Kadınların çalışma hayatına girmesi
 • Tıp alanındaki ilerlemeler
 • Sanayi devrimi
SORU 19

2000 yılı nüfus sayımı anket formundaki bir soru: “Beş yıl önce şu anda ikamet ettiğiniz yerleşim yerinde mi yaşıyordunuz?” şeklindedir.
Bu soru ile aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilebilir?

 • Nüfusun eğitim düzeyi
 • Nüfus hareketleri
 • Aritmetik nüfus yoğunluğu
 • Tarımsal nüfus yoğunluğu
SORU 20

I. Himalaya dağları
II. Orta Asya
III. Kutup çevresi
Yukarıda verilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun az olmasında yer şekilleri etkili olmuştur?

 • Madenlerin
 • Yalnız II.
 • İçme ve temizlik
 • I ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AADACCBDADCCDDBCABBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 6

Açık lise Test çöz 2015 Coğrafya 3 testimiz 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 ağostos 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2015 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?