GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi volkanik dağdır?

 • A) Karacadağ
 • B) Aydın Dağları
 • C) Kafkas Dağları
 • D) Kaçkar Dağları
SORU 2

Aktif volkan bölgeleri insan yaşamı için tehlikeli olmasına karşın nüfusun yoğun olduğu alanlardır.
Bu durum volkanik bölgelerin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

 • A) Ulaşım imkânlarının kolaylığıyla
 • B) Tarihi şehirlere yakın olmalarıyla
 • C) Turizm bakımından gelşmiş olmalarıyla
 • D) Verimli tarım alanları oluşturmalarıyla
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan elde edilen ana üründür?

 • A) Tomruk
 • B) Reçine
 • C) Sığla yağ
 • D) Defne yaprağı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki akarsuların özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Akış hızları fazladır.
 • B) Yatak eğimleri fazladır.
 • C) Taşımacılığa elverişlidir.
 • D) Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.
SORU 5

Tuz Gölü’nün yüzölçümünde yıl içinde görülen önemli değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gölden sürekli tuz elde edilmesi
 • B) Göl çevresinin orman bakımından fakir olması
 • C) Göl çevresindeki arazinin sade yapıda olması
 • D) Yaz mevsiminin aşırı sıcak ve kurak geçmesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi yoğun biçimde göç verdiği için nüfusu azalan illerimizden biridir?

 • A) Antalya
 • B) Aydın
 • C) Artvin
 • D) Manisa
SORU 7

Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin hinterlandı diğerlerine göre daha dardır?

 • A) İzmir
 • B) Trabzon
 • C) İzmit
 • D) Mersin
SORU 8

Ülkemizde yaylacılık faaliyetlerindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arıcılık yapmak
 • B) Sebze yetiştirmek
 • C) Hayvanları otlatmak
 • D) Festivaller düzenlemek
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin kır veya kent olarak sınıflandırılmasında göz önüne alınan temel faktördür?

 • A) Yükseltisi
 • B) Arazi yapısı
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Nüfus miktarı
SORU 10

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insan etkisi vardır?

 • A) Deprem
 • B) Erozyon
 • C) Tsunami
 • D) Volkanizma
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan itici faktörlerden biri değildir?

 • A) Sağlık imkânlarının yetersiz olması
 • B) Tarımda makineleşmenin artması
 • C) Kentlerde iş imkânlarının fazla olması
 • D) Miras yoluyla toprakların parçalanması
SORU 12

Toprak yüzeyinin dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına ne denir?

 • A) Erozyon
 • B) Ekosistem
 • C) Humus
 • D) Podzolleşme
SORU 13

Haritada noktalanarak gösterilen alanlarda aşağıdaki toprak türlerinden hangisi daha yaygındır?

 • A) Terra - Rossa
 • B) Alüvyon
 • C) Çernezyom
 • D) Kahverengi Bozkır Toprakları
SORU 14

Temmuz ayında en yüksek sıcaklık değerleri aşağıdaki alanlardan hangisinde görülür?

 • A) Şanlıurfa ve doğusu
 • B) Antalya ve çevresi
 • C) Konya ve çevresi
 • D) İzmir ve güneyi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özelliklerinden değildir?

 • A) Eğitim düzeyinin giderek artması
 • B) Kırsal nüfusun daha fazla olması
 • C) Ortalama yaşam süresinin uzaması
 • D) Kentsel nüfusunun giderek artması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçlere örnek değildir?

 • A) Pamuk toplamak için Çukurova’ya gelmek
 • B) Yazın çalışmak için turistik yörelere gitmek
 • C) Yaz mevsiminde yaylaya çıkmak
 • D) İşsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç etmek
SORU 17

Türkiye’nin günümüz nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?

 • A) 15 milyon kişi
 • B) 30 milyon kişi
 • C) 75 milyon kişi
 • D) 90 milyon kişi
SORU 18

Doğal afetlerin her geçen yıl daha fazla can ve mal kaybına neden olması aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?

 • A) Eğitim seviyesinin yükselmesiyle
 • B) Doğal dengenin bozulma hızıyla
 • C) Turizm faaliyetine katılımın artmasıyla
 • D) Çevre ve doğa bilincinin gelişmesiyle
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iğne yapraklı ağaç türlerinden biridir?

 • A) Sedir
 • B) Meşe
 • C) Kestane
 • D) Akçaağaç
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait nüfus özelliği değildir?

 • A) Nüfus artış hızı yüksektir.
 • B) Okur-yazar oranı yüksektir.
 • C) Doktor başına düşen hasta sayısı azdır.
 • D) Aktif nüfusun büyük kısmı hizmet sektöründe çalışmaktadır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADACDCBCDBCABABDCBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?