Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi volkanik dağdır?

 • Karacadağ
 • Aydın Dağları
 • Kafkas Dağları
 • Kaçkar Dağları
Soru 2

Aktif volkan bölgeleri insan yaşamı için tehlikeli olmasına karşın nüfusun yoğun olduğu alanlardır.
Bu durum volkanik bölgelerin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

 • Ulaşım imkânlarının kolaylığıyla
 • Tarihi şehirlere yakın olmalarıyla
 • Turizm bakımından gelşmiş olmalarıyla
 • Verimli tarım alanları oluşturmalarıyla
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan elde edilen ana üründür?

 • Tomruk
 • Reçine
 • Sığla yağ
 • Defne yaprağı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki akarsuların özellikleri arasında yer almaz?

 • Akış hızları fazladır.
 • Yatak eğimleri fazladır.
 • Taşımacılığa elverişlidir.
 • Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.
Soru 5

Tuz Gölü’nün yüzölçümünde yıl içinde görülen önemli değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gölden sürekli tuz elde edilmesi
 • Göl çevresinin orman bakımından fakir olması
 • Göl çevresindeki arazinin sade yapıda olması
 • Yaz mevsiminin aşırı sıcak ve kurak geçmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yoğun biçimde göç verdiği için nüfusu azalan illerimizden biridir?

 • Antalya
 • Aydın
 • Artvin
 • Manisa
Soru 7

Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin hinterlandı diğerlerine göre daha dardır?

 • İzmir
 • Trabzon
 • İzmit
 • Mersin
Soru 8

Ülkemizde yaylacılık faaliyetlerindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arıcılık yapmak
 • Sebze yetiştirmek
 • Hayvanları otlatmak
 • Festivaller düzenlemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin kır veya kent olarak sınıflandırılmasında göz önüne alınan temel faktördür?

 • Yükseltisi
 • Arazi yapısı
 • Bitki örtüsü
 • Nüfus miktarı
Soru 10

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insan etkisi vardır?

 • Deprem
 • Erozyon
 • Tsunami
 • Volkanizma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan itici faktörlerden biri değildir?

 • Sağlık imkânlarının yetersiz olması
 • Tarımda makineleşmenin artması
 • Kentlerde iş imkânlarının fazla olması
 • Miras yoluyla toprakların parçalanması
Soru 12

Toprak yüzeyinin dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına ne denir?

 • Erozyon
 • Ekosistem
 • Humus
 • Podzolleşme
Soru 13

Haritada noktalanarak gösterilen alanlarda aşağıdaki toprak türlerinden hangisi daha yaygındır?

 • Terra - Rossa
 • Alüvyon
 • Çernezyom
 • Kahverengi Bozkır Toprakları
REKLAM
Soru 14

Temmuz ayında en yüksek sıcaklık değerleri aşağıdaki alanlardan hangisinde görülür?

 • Şanlıurfa ve doğusu
 • Antalya ve çevresi
 • Konya ve çevresi
 • İzmir ve güneyi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özelliklerinden değildir?

 • Eğitim düzeyinin giderek artması
 • Kırsal nüfusun daha fazla olması
 • Ortalama yaşam süresinin uzaması
 • Kentsel nüfusunun giderek artması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçlere örnek değildir?

 • Pamuk toplamak için Çukurova’ya gelmek
 • Yazın çalışmak için turistik yörelere gitmek
 • Yaz mevsiminde yaylaya çıkmak
 • İşsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç etmek
Soru 17

Türkiye’nin günümüz nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?

 • 15 milyon kişi
 • 30 milyon kişi
 • 75 milyon kişi
 • 90 milyon kişi
Soru 18

Doğal afetlerin her geçen yıl daha fazla can ve mal kaybına neden olması aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?

 • Eğitim seviyesinin yükselmesiyle
 • Doğal dengenin bozulma hızıyla
 • Turizm faaliyetine katılımın artmasıyla
 • Çevre ve doğa bilincinin gelişmesiyle
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iğne yapraklı ağaç türlerinden biridir?

 • Sedir
 • Meşe
 • Kestane
 • Akçaağaç
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait nüfus özelliği değildir?

 • Nüfus artış hızı yüksektir.
 • Okur-yazar oranı yüksektir.
 • Doktor başına düşen hasta sayısı azdır.
 • Aktif nüfusun büyük kısmı hizmet sektöründe çalışmaktadır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADACDCBCDBCABABDCBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?