GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bitki örtüsü zayıf ve seyrek olan yerlerin ortak özelliğidir?

 • A) Sanayinin gelişmiş olması
 • B) Yıllık yağış miktarının az olması
 • C) Nüfus yoğunluğunun yüksek olması
 • D) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olması
SORU 2

İnsan faaliyetleri sonucunda bazı hayvan türleri yok olurken bazı türler de göçe zorlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • A) Canlı türleri arasında rekabet yoktur.
 • B) İnsan, canlıların yeryüzüne dağılışını etkiler.
 • C) Besinlerin azalması canlı türlerini arttırır.
 • D) Canlılar sürekli göç halinde yaşamak zorundadırlar.
SORU 3

Atmosferdeki nemin en büyük kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kişilerin istediği zaman ve sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü
 • B) Denizler
 • C) Akarsular
 • D) Göller
SORU 4

Teke ve Taşeli platolarında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha yoğun yapılır?

 • A) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
 • B) Madencilik
 • C) Sanayi
 • D) Hayvancılık
SORU 5

Haritada üretim alanları noktalanarak gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğurganlık oranının azalması
 • B) Buğday
 • C) Pirinç
 • D) Mısır
SORU 6

Türkiye’nin nüfus özelliklerinden hangisi ekonomik gelişimini olumsuz etkiler?

 • A) İş gücü ihtiyacının karşılanması
 • B) Nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi
 • C) Bağımlı nüfus oranının yüksek olması
 • D) Genç ve dinamik nüfusa sahip olması
SORU 7

Taş kömürü yataklarının çevresinde öncelikle hangi sanayi kolu gelişmiştir?

 • A) Boya
 • B) Demirçelik
 • C) Mobilya
 • D) Konfeksiyon
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi yağ bitkisidir?

 • A) Altyapının yetersizliği
 • B) Akarsularda
 • C) Nohut
 • D) Anason
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler?

 • A) Tarımsal üretimin önemli olması
 • B) Kentleşmenin hızlanması
 • C) İnsan nüfusunun artması
 • D) Erozyonla mücadele edilmesi
SORU 10

New York’un küresel etkiye sahip olmasında aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Arazileri çoğunlukla düz ve geniştir.
 • B) Madencilik
 • C) Hayvancılık
 • D) Ulaşım
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanlarının genel özelliğidir?

 • A) Uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşurlar
 • B) Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlardan oluşurlar
 • C) Kuzey yarım küre’de 45º70º paralelleri arasında yayılış gösterirler
 • D) İçinde barındırdığı hayvan tür ve sayısı oldukça düşüktür
SORU 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır?

 • A) Doğu Asya
 • B) Buenos Aires
 • C) Budapeşte
 • D) Tokyo
SORU 13

Nüfus artış hızının yükselmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde sorun oluşturmaz?

 • A) Sınır problemlerinin oluşması
 • B) Pakistan
 • C) Çin
 • D) Mısır
SORU 14

Aşağıdaki illerimizin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaktadır?

 • A) İstanbul
 • B) Zonguldak
 • C) Kırklareli
 • D) Kırıkkale
SORU 15

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tüketim noktalarına ulaştırılmasında modern depolama ve hızlı taşıma sektörlerine daha çok ihtiyaç duyulur?

 • A) Tahıllar
 • B) Turunçgiller
 • C) Deniz ürünleri
 • D) Tekstil ürünleri
SORU 16

Türkiye’nin fiziki özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler?

 • A) Toprak paylaşımı
 • B) Kıyılarında büyük delta ovalarının olması
 • C) Arazisinin büyük kısmının dağlık ve engebeli olması
 • D) Platoların geniş yer tutması
SORU 17

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde ekonomik faaliyetler daha yoğun yapılmaktadır?

 • A) Van Gölü
 • B) Çukurova
 • C) Taşeli Platosu
 • D) Kaçkar Dağları
SORU 18

Haritadaki taralı alanların hangisinde koyun sayısı daha fazladır?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 19

Bor minareli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) 250 değişik alanda kullanılır.
 • B) Sanayide kullanımı yüksek teknoloji gerektirir.
 • C) En önemli yataklar Sivas, Malatya, Kayseri ve Adana’da dır.
 • D) Dünya rezervlerinin %72 si Türkiye’dedir.
SORU 20

Orman yangınları aşağıda verilen illerimizin hangisinde daha çok yaşanmaktadır?

 • A) Bolu
 • B) İstanbul
 • C) Muğla
 • D) Rize
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBADCCBADDADADCCBDCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?