GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

İlk medeniyetlerin genelde 0° – 40° kuzey enlemleri arasında gelişmesinde etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Artuklular = Diyarbakır, Mardin, Harput, Hasankeyf
 • B) Yozgat
 • C) Doğal afetler
 • D) Ulaşım imkanları
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi bir şehirde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda gözlenen bir durum değildir?

 • A) Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
 • B) Kültürel değişim
 • C) Ekonomik gelişme
 • D) Yüzölçümünün azalması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?

 • A) Hayat standardını yükseltmesi
 • B) Yeni iş sahaları oluşturması
 • C) Doğal kaynakları tüketmesi
 • D) Hizmet sektörünün çeşitlenmesi
SORU 4

Ülkemizde kara yollarının genellikle akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kündekâri Planlı Camiler
 • B) Çöküntü alanlarının alüvyonlu olması
 • C) Bitki örtüsünün seyrek olması
 • D) İklim koşullarının uygun olması
SORU 5

Türkiye’de iç ticaretin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) Malatya Ulu Camisi
 • B) Sanayi faaliyetleri
 • C) Enerji üretimi
 • D) Kültürel çeşitlilik
SORU 6

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde tarihi yapıların bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • A) Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
 • B) Farklı iklimlerin görülmesiyle
 • C) Toprak yapısının uygunluğuyla
 • D) Farklı medeniyetlerin yaşamasıyla
SORU 7

Ülkemizin yer şekilleri dikkate alındığında haritada numaralı oklardan hangisinde yapılacak karayolunun maliyeti daha yüksektir?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 8

Gebze’de nüfusun hızla artmasında etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
 • B) Tarım
 • C) Turizm
 • D) Madencilik
SORU 9

Aşağıdaki alanlardan hangisinde madencilik faaliyetleri daha yoğundur?

 • A) Ankara Etnografya Müzesi
 • B) Zonguldak ve çevresi
 • C) Adana ve çevresi
 • D) Konya ve çevresi
SORU 10

Yaz kuraklığı aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?

 • A) Akarsu debisinin
 • B) Yaylacılık faaliyetlerinin
 • C) Tarımda sulama ihtiyacının
 • D) Deniz turizmi faaliyetlerinin
SORU 11

Aşağıdaki bölgelerden hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmemiştir?

 • A) Tarım Bölgesi
 • B) Maden bölgesi
 • C) Dağlık Bölge
 • D) Turizm bölgesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da sanayinin gelişmesinde daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Karaman Hatuniye Medresesi
 • B) Dışarıdan çok sayıda işçi göçü alması
 • C) Verimli tarım alanlarına sahip olması
 • D) Ruhr ve Saar havzalarındaki maden yatakları
SORU 13

Bir yerde ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) İstanbul Yeni Cami
 • B) Ulaşım imkanları
 • C) Coğrafi konum
 • D) Nüfus miktarı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi hidrosfer kökenli doğal olaydır?

 • A) İstanbul Nusretiye Camisi
 • B) Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • C) Tsunami
 • D) Fırtına
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdahalesine örnek gösterilemez?

 • A) Fransa ile İngiltere arasına manş tünelinin yapılması
 • B) Hollanda’nın polderlerle denizden toprak kazanması
 • C) Japonya’nın dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olması
 • D) Kaliforniya çölünün bir kısmının tarım alanına dönüştürülmesi
SORU 16

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde turunçgil tarımı yaygındır?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Su kaynaklarının azalması
 • B) Kıyı seviyelerinin değişmesi
 • C) Kutup buzullarının genişleyip büyümesi
 • D) Daha yüksek enlemlerde tarım yapılabilmesi
SORU 18

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde genç nüfus oranı daha fazladır?

 • A) Sınır problemlerinin oluşması
 • B) Türkiye
 • C) İspanya
 • D) Japonya
SORU 19

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kış aylarında karayolu ulaşımında aksamalar daha fazla yaşanmaktadır?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 20

Dünya haritasında numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem görülme olasılığı daha azdır?

 • A) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCADDCABACDABCACBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?