GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan sınır komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak
 • B) İran
 • C) Gürcistan
 • D) Bulgaristan
SORU 2

Kırsal yerleşmelerde nüfus miktarını aşağıdakilerden hangisi daha çok etkiler?

 • A) Tarımda makineleşme
 • B) İş gücüne ihtiyaç duyulması
 • C) Bebek ölümlerinin yaşanması
 • D) Nüfusun askeri güç olarak görülmesi
SORU 3

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Okuryazar oranı
 • B) Çocuk ölüm oranı
 • C) Bağımlı nüfus sayısı
 • D) Kişi başına düşen gelir
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde Türkiye’nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının etkisi yoktur?

 • A) Divanü Lugati’t Türk
 • B) Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • C) Turizm etkinlikleri
 • D) Kültürel zenginlik
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı olarak tarif edilir?

 • A) Bering Boğazı
 • B) Hürmüz Boğazı
 • C) Macellan Boğazı
 • D) Cebelitarık Boğazı
SORU 6

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Su dengesini düzenler
 • B) Küresel ısınmaya neden olur
 • C) Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • D) Havadaki karbondioksit dengesini korur
SORU 7

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi haritada numaralandırılmış alanların hangisinde uygulanmaktadır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 8

Türkiye’nin uluslararası ilişkileri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
 • B) Coğrafi konumunun
 • C) Yeraltı kaynaklarının
 • D) Kültürel değerlerinin
SORU 9

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir?

 • A) Makedonya sorunu
 • B) Kosova sorunu
 • C) Filistin sorunu
 • D) Kıbrıs sorunu
SORU 10

Orta Doğu’nun uluslararası alanda önemli bir bölge olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) Kutsal mekânları barındırması
 • B) Ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması
 • C) Sıcak iklim özelliklerine sahip olması
 • D) Petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahip olması
SORU 11

Ülkeler arasındaki su sorunu, su kaynaklarının ortak kullanıma açık olmasından kaynaklanmaktadır.Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi uluslararası sorunlara neden olabilir?

 • A) Kenar
 • B) Göksu
 • C) Dicle
 • D) Yeşilırmak
SORU 12

Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanı daralıyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İç göçlerin yaşanması
 • B) İşsizlik oranının artması
 • C) Bağımlı nüfusun artması
 • D) Nüfus artış hızının düşmesi
SORU 13

Ülkelerin siyasi açıdan dünya üzerinde bulundukları yeri ve etkilerini araştıran bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) UralAltay dillerine
 • B) Fiziki coğrafya
 • C) Siyasi coğrafya
 • D) Ekonomik coğrafya
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası alanda önemini artıran özelliklerden biridir?

 • A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
 • B) Nüfus artış hızının giderek düşmesi
 • C) Orman bakımından fakir bir ülke olması
 • D) Dağlarının doğubatı yönünde uzanması
SORU 15

İnsani Gelişme Endeksi hangi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır?

 • A) Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • D) Dünya Bankası
SORU 16

Almanya ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisinin payı daha fazladır?

 • A) Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Turizm
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için öncelikli olarak korunması gereken doğal kaynaktır?

 • A) Kolesterol
 • B) Orman
 • C) Petrol
 • D) Uranyum
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal mirasın korunmasında yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • A) Çöplerin geri dönüşüm için ayıklanması
 • B) Ormanların gençleştirilip, genişletilmesi
 • C) Su kaynaklarının hızlı tüketilmesi
 • D) Düşük yakıt tüketen araçların tercih edilmesi
SORU 19

Doğu Anadolu Projesi içerisinde yer alan illerde yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
 • B) Madencilik
 • C) Ticaret ve Ulaşım
 • D) Tarım ve hayvancılık
SORU 20

Gelişmekte olan bir ülkede aşağıdaki durumlardan hangisi gözlemlenmez?

 • A) İstihdam miktarı artar.
 • B) Enerjiye olan talep azalır.
 • C) Sanayi ve hizmet sektörü gelişir.
 • D) Kişi başına düşen milli gelir yükselir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBBBADDCCDCABCACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?