GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

• Karahanlılar devrine aittir.
• 10721074 yılları arasında yazılmıştır.
• Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • A) Divanü Lugati’t Türk
 • B) Atabetü’l Hakayık
 • C) Divanı Hikmet
 • D) Kutadgu Bilig
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) Dolmuş durakları iki sokak ileride.
 • B) Sayın Ali Kaya lütfen bir de beni dinleyin!
 • C) Sizden sonra Ahmet bey söz alacak.
 • D) Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
SORU 3

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • A) Ateş
 • B) Afiyet
 • C) Kenar
 • D) Limon
SORU 4

Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır?

 • A) Rusça
 • B) Ermenice
 • C) Sırpça
 • D) Lehçe 25
SORU 5

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

 • A) Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • B) Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • C) Zihnindekiler uyumasına engeldi.
 • D) Kitapçıdan bir dergi de bana alır mısın?
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

 • A) Bir de baktım ki kimse kalmamış.
 • B) Soğuk su içme ki hasta olmayasın.
 • C) Dizimde ki kızarıklık bir haftada geçti.
 • D) Arkadaşımın elindeki kitabı daha önce ben okumuştum.
SORU 7

Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Sevinçten kapında bayılabilirim.
 • B) Telaffuz
 • C) Vurgu
 • D) Tonlama
SORU 8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece yuvarlak ünlüler bulunmaktadır?

 • A) Değerlendirme
 • B) Korunaklı
 • C) Özellik
 • D) Görücü 22
SORU 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?

 • A) Ağaç
 • B) Ekmek
 • C) Gayret
 • D) Tabak
SORU 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

 • A) Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?
 • B) Bakıyorlar her akşam elimize Bir şey sormak ister gibi hepimize
 • C) Birkaç bahar, bir o kadar kış Ömürdür: Uzun, kısa.
 • D) Üç odalı bir ev kiraladığım gün Kurtulacak kitaplarım
SORU 11

Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) O gece İstanbul’da üçüncü gecemizdi.
 • B) Semantik
 • C) Fonetik
 • D) Morfoloji
SORU 12

Göktürk Yazıtları aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?

 • A) Altay
 • B) İlk Türkçe
 • C) Eski Türkçe
 • D) En Eski Türkçe
SORU 13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uymaktadır?

 • A) Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayettir.
 • B) Jilet
 • C) Âlim
 • D) Tren
SORU 14

Mert : Parkta oynayalım mı?
Ayhan : Ödevlerimi bitirmeliyim.
Bu diyalogda iletişimin hangi ögesi açık değildir?

 • A) Durum
 • B) Ortam
 • C) Alıcı
 • D) İleti
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden değildir?

 • A) Sıralı cümleleri ayırmak
 • B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak
 • C) Dil bilgisinde sözcüklerdeki ek ve kökleri ayırmak
 • D) Arka arkaya sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak
SORU 16

“Yurdumun” sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizgili sözcüklerin hangisinde vardır?

 • A) Diyalog
 • B) Büyük ağacın altında gölgeleniyorduk.
 • C) Parktaki satıcılardan hiçbir şey almazdı.
 • D) Kaçıncı katta oturuyorlar?
SORU 17

Gök sarı ( ) toprak sarı ( ) çıplak ağaçlar sarı ( )
Yukarıda parantezle () ayraçlı yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • A) ( , ) ( ; ) ( . )
 • B) (,) (,) (?)
 • C) (,) (,) (…)
 • D) (,) (:) (.)
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

 • A) Kaynak
 • B) Zaman
 • C) Alıcı
 • D) Mesaj
SORU 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.
 • B) 3.sınıfta okuyan kardeşim de geldi.
 • C) Bakkal Ahmet herkese şeker ikram etti.
 • D) Piknikten sonra Ankara’ya gittik.
SORU 20

Aşağıda dille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Çıkarken kapıyı kapatıverin.
 • B) Cansız bir varlıktır.
 • C) En etkili iletişim aracıdır.
 • D) İnsanlara özgüdür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBCCADCABCABCBCBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?