Dil ve Anlatim 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Karahanlılar devrine aittir.
• 10721074 yılları arasında yazılmıştır.
• Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divanı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Dolmuş durakları iki sokak ileride.
 • Sayın Ali Kaya lütfen bir de beni dinleyin!
 • Sizden sonra Ahmet bey söz alacak.
 • Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
Soru 3

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • Ateş
 • Afiyet
 • Kenar
 • Limon
Soru 4

Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır?

 • Rusça
 • Ermenice
 • Sırpça
 • Lehçe 25
Soru 5

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

 • Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • Zihnindekiler uyumasına engeldi.
 • Kitapçıdan bir dergi de bana alır mısın?
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

 • Bir de baktım ki kimse kalmamış.
 • Soğuk su içme ki hasta olmayasın.
 • Dizimde ki kızarıklık bir haftada geçti.
 • Arkadaşımın elindeki kitabı daha önce ben okumuştum.
Soru 7

Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Sevinçten kapında bayılabilirim.
 • Telaffuz
 • Vurgu
 • Tonlama
Soru 8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece yuvarlak ünlüler bulunmaktadır?

 • Değerlendirme
 • Korunaklı
 • Özellik
 • Görücü 22
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?

 • Ağaç
 • Ekmek
 • Gayret
 • Tabak
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

 • Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?
 • Bakıyorlar her akşam elimize Bir şey sormak ister gibi hepimize
 • Birkaç bahar, bir o kadar kış Ömürdür: Uzun, kısa.
 • Üç odalı bir ev kiraladığım gün Kurtulacak kitaplarım
Soru 11

Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • O gece İstanbul’da üçüncü gecemizdi.
 • Semantik
 • Fonetik
 • Morfoloji
Soru 12

Göktürk Yazıtları aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?

 • Altay
 • İlk Türkçe
 • Eski Türkçe
 • En Eski Türkçe
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uymaktadır?

 • Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayettir.
 • Jilet
 • Âlim
 • Tren
REKLAM
Soru 14

Mert : Parkta oynayalım mı?
Ayhan : Ödevlerimi bitirmeliyim.
Bu diyalogda iletişimin hangi ögesi açık değildir?

 • Durum
 • Ortam
 • Alıcı
 • İleti
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden değildir?

 • Sıralı cümleleri ayırmak
 • Cümle içindeki ara sözleri ayırmak
 • Dil bilgisinde sözcüklerdeki ek ve kökleri ayırmak
 • Arka arkaya sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak
Soru 16

“Yurdumun” sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizgili sözcüklerin hangisinde vardır?

 • Diyalog
 • Büyük ağacın altında gölgeleniyorduk.
 • Parktaki satıcılardan hiçbir şey almazdı.
 • Kaçıncı katta oturuyorlar?
Soru 17

Gök sarı ( ) toprak sarı ( ) çıplak ağaçlar sarı ( )
Yukarıda parantezle () ayraçlı yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( , ) ( ; ) ( . )
 • (,) (,) (?)
 • (,) (,) (…)
 • (,) (:) (.)
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

 • Kaynak
 • Zaman
 • Alıcı
 • Mesaj
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.
 • 3.sınıfta okuyan kardeşim de geldi.
 • Bakkal Ahmet herkese şeker ikram etti.
 • Piknikten sonra Ankara’ya gittik.
Soru 20

Aşağıda dille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çıkarken kapıyı kapatıverin.
 • Cansız bir varlıktır.
 • En etkili iletişim aracıdır.
 • İnsanlara özgüdür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCCADCABCABCBCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler