Dil ve Anlatim 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma çeşidi değildir?

 • Sunum
 • Forum
 • Panel
 • Münazara
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istenirse paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?

 • Hatta halk arasında hikâye denince masal akla gelir.
 • Masallar genellikle düz yazı biçimindedir.
 • Halk hikâyeleri ile masallar arasında benzerlikler vardır.
 • Halk hikâyelerinde ise nazım ve nesir iç içedir.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı vardır?

 • Yusuf yarı kapalı, yumuk gözlerini büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü.
 • Karşı karşıya oturmuş iki insan, artık yüzlerimizi görmüyor; yalnız seslerimizi duyuyorduk.
 • Ertesi sabah güverteye çıktığımda adanın görünümü tamamen değişmişti.
 • Birden bu şehirde yabancı olduğumu düşündüm, bütün gördüklerimi ve alışkanlıklarımı unutacaktım.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamları karıştırılan sözcük kullanımı”ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • O yıl bir köy okulunda öğretim gördüm.
 • Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.
 • Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.
 • Kesinlikle söyleyebilirim ki bu tedavi hastayı ayağa kaldırabilir.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Diğer gömlek size daha çok yakıştı.
 • Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir.
 • Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.
 • Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur?

 • Sanat
 • Heykel
 • Bale
 • Resim
Soru 7

Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi “gönderici”yi ifade eder?

 • İleti
 • Bağlam
 • Kanal
 • Kaynak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

 • Bildiriler bilimsel miydi?
 • Toplantıya çok sayıda izleyici katıldı mı?
 • Konu ile ilgili yararlı kararlar alındı mı?
 • Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

 • Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
 • Eğlendirmeye yönelik bir görünüm sergilemelidir.
 • Önceden sunum yerini görmeli ve prova etmelidir.
 • Kullanacağı malzemenin kontrolünü kendisi yapmalıdır.
Soru 10

İş bitmek bilmiyordu. Atları yedir, içir, tımar et, yem hazırla. Sonra yeniden yedir, içir, tımar et, gübrelerini temizle. Sonra yeniden aynı işler... İyileşmek bilmez hastalıkları, yaraları için bölge veterineri her türlü merhemi, ilacı vermişti. Ben de her gün bunları atlara veriyordum. İşlerden iyice yorulmuştum.
Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Somut anlatıma başvurulmuştur.
 • Anlatım nesneldir.
 • Anlatım, gözlemci anlatının bakış açısıyla yapılmıştır.
 • Anlatımda tekrarlardan yararlanılmıştır.
Soru 11

Ev sevgisi, maddi bir avuç toprak, bir yığın tahta ve sıva sevgisi değildi. Biz evimiz içinde, ailemizi, muhitimizi, ecdadımızı severdik. Bu sevgi ruhumuz için bir sükûnet ve ferahlık, bir inanç ve irade kaynağı teşkil ederdi.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnanç
 • Ferahlık
 • Aile birliği
 • Ev sevgisi
Soru 12

Konuşma ve yazmada olayı, düşünce ve duyguları olabildiğince az sözcükle anlatmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıcılık
 • Özgünlük
 • Özlülük
 • Doğruluk
Soru 13

Mert dayanır, namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Köroğlu
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yiğitlik
 • Dostluk
 • Ayrılık
 • Ölüm
REKLAM
Soru 14

“Not almak”la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Unutmanın önüne geçer.
 • Bir bilgiyi kâğıda, deftere olduğu gibi geçirmektir.
 • Rastgele alınan notların değeri yoktur.
 • Dikkat etmeyi, karar vermeyi öğretir.
Soru 15

Ben yazılarımın başka yazarların yazılarına benzemesini istemem. Daha önce söylenenlerden farklı şeyler söylemeyi amaçlarım. İfadelerim, buluşlarım sadece bana ait olmalı.
Böyle söyleyen biri hangi anlatım özelliğine önem vermektedir?

 • Doğallık
 • Özgünlük
 • İnandırıcılık
 • Yetkin olmak
Soru 16

Aşağıdaki özelliklerden hangisi mizahi anlatımla ilgili değildir?

 • Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
 • Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
 • Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.
 • Hikâye, tiyatro, deneme gibi türlerde kullanılır.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Babanızı tanıyoruz ve güveniyoruz.
 • Buranın manzarası çok güzel ama havası kirli.
 • Öğretmen yüzüme gülümseyerek baktı.
 • Ayşe ve ben bu akşam tiyatroya gideceğiz.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır?

 • Bahçedeki taşları temizleyip fidanları dikin.
 • Gitme, ben sensiz ne yaparım buralarda tek başıma.
 • İzmir – Ankara hızlı tren hattı 2017 hizmete girecek.
 • Özne ve yüklem, cümlenin temel ögeleridir.
Soru 19

Özgür düşünce hem tutucu, gelenekçi hem de özgür olamaz. Nasıl olabilir ki düşünce özgürlüğü eski düşünce kalıplarını kırmanın ta kendisidir. Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa özgür düşünemiyor demektir. Bununla birlikte özgür düşünce bütün akıllara başvuran, kendini beğenmeyen, durmadan gelişmek isteyen düşüncenin ta kendisidir.
Bu parçadan “özgür düşünmek” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Toplumların ilerlemesi özgür düşünceli insanlara bağlıdır.
 • Özgür düşünmek isteyenler yenileşmeye açık olmalıdır.
 • Sadece kendi aklıyla hareket eden insanlar özgür düşünemez.
 • Özgür düşünenler, kalıplaşmış düşüncelere karşıdır.
Soru 20

Bazı öykücülerin kendi yazdıklarına hiçbir katkıları yoktur. Yazdıklarını başka öykücülerin cümleleriyle, öykü kalıplarıyla anlatırlar. Yazdıklarında yer değişir, isimler değişir; özündeki anlam ise kopya olarak kalır. Oysa bir öykücü önce özgün olmalıdır.______________
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisiyle tamamlanamaz?

 • Bir kimseye öykücüdür diyebilmek için başka öykücüleri hatırlatmaması gerekir.
 • Cümleleriyle, ifadeleriyle farklı bir üslup ortaya koyabilmelidir.
 • İyi öykücüler, baktıkları olaylarda yalnız kendilerince ortaya çıkarılan ilişkileri görebilmelidir.
 • Edebiyat dünyasında yaygınlaşan sözlerden, betimlemelerden yararlanmalıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACAADADBBCDCABBBACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler