Dil ve Anlatim 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hikâyede anlatılan olayın açılıp, okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Sonuç
Soru 2

“Köyde ona Kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha zekidir.”
Bu parçada betimleme çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Manzara betimlemesi
 • Eşya betimlemesi
 • Fiziki portre
 • Ruhi portre
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

 • Biri yukarı doğru koştu.
 • Bunlar memleketin temeli.
 • Hangimiz daha ağırız?
 • En çok şunu beğendim.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır?

 • Akşamın derin kızıllığında kayboluverdim.
 • Sevinçten kapında bayılabilirim.
 • Televizyonun karşısında uyuyakalmışım.
 • Onu karşımda görünce öleyazdım.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde eylem geçişlidir?

 • Ahmet ön bahçeyi suluyordu.
 • Çocuklar hep birlikte güldüler.
 • Korkudan yaprak gibi titriyordu.
 • Düşünceli düşünceli uzaklara baktı.
REKLAM
Soru 6

“Tutmak” fiilinin gelecek zamanın hikâyesinde çekimlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tutuyordu.
 • Tutsaydı.
 • Tutacaktı.
 • Tutmuştu.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnektir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Ergenekon Destanı
 • Binbir Gece Masalları
 • Nasrettin Hoca fıkraları
Soru 8

“Avcı, bu acayip taşıta binerek yavaş yavaş yol alır.’’ cümlesindeki “yavaş yavaş’’ zarfının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Durum zarfı
 • Zaman zarfı
 • Yer - yön zarfı
 • Azlık - çokluk zarfı
Soru 9

Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır?

 • Hünkârbeğendi
 • Cumartesi
 • Uyurgezer
 • Kafatası
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde edat iki kavram arasında benzerlik ilgisi kurmuştur?

 • Yılan gibi kıvrılan bir nehri seyre dalmıştım.
 • Bu aydınlıktan kaçmak için bir köşe arıyordum.
 • Her zamanki itina ile bacağımdaki sargıyı açtım.
 • Şehir, bana kendini unutturacak kadar geride kaldı.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?

 • O lunaparka mutlaka gitmeliyiz.
 • Öteki bahçede elma ağaçları da var.
 • Kimi insanlar filmi sinemada izlemekten hoşlanmaz.
 • Dalgalı denizi saatlerce seyredebilirdik.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

 • Bu aklığın üstünde en küçük bir leke bile yoktu.
 • Hiç düşünmeden onların doğruluğuna inanmıştır.
 • Veli ile öbür bahçe sahipleri büsbütün susuz kaldılar.
 • Sıcaktan ve havasızlıktan boğulacağımızı sanmıştık.
Soru 13

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!
Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Tartışmacı anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir?

 • Yardımına ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı.
 • Süslü püslü şeylerden çok, sade giysiler aldı.
 • İnce zekâlı bir kimse gibi konuşuyordu.
 • Sorun, soğukkanlılıkla etraflıca tartışıldı.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?

 • İyi insan lafının üstüne gelir.
 • İyi dileklerle bizi uğurladılar.
 • İyi adam yüzünden belli oluyor.
 • İyi konuşunca herkes onu alkışladı.
Soru 16

“Bana göre bu kitap çok ilginç.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Edat
 • Bağlaç
 • Sıfat
 • isim
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime çıkma durumundadır?

 • Sınıfın her yerini tek başına temizlemiş.
 • Bugün işe yürüyerek gitmeyi düşünüyorum.
 • Evden zamanında çıkarsan geç kalmazsın.
 • Bu yaz tatilini Kastamonu’da geçireceğiz.
Soru 18

Aşağıdaki altı çizili bağlaçlardan hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?

 • El fenerim çalışıyor lakin iyi aydınlatmıyor.
 • Bu konağa gelip giden çok ama dönüp gelen yok.
 • Vatan işlerinde ölmek olabilir fakat korkmak asla.
 • Yüzünü görmeyeyim hatta sesini bile duymayayım.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir?

 • Selin masadaki kitapları biraz önce kaldırdı.
 • Otobüsü kaçırmamak için hızlı yürüdüm.
 • Bugün biraz daha fazla çalışıp üç oda boyadık.
 • Yeni kıyafetini çok beğendim.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilim kurgunun temel konularından biri değildir?

 • Makinelerle savaş
 • Uzayla ilgili olaylar
 • Tarihî kahramanlıklar
 • Zaman içinde yolculuklar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCACACDABADBADDBCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler