GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 5 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval alana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muhavare
 • B) Fasıl
 • C) Mukaddime
 • D) Palanga
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir?

 • A) Destan
 • B) Roman
 • C) Mektup
 • D) Masal
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Estetik ön plandadır.
 • B) Amaç duyguyu hissettirmektir.
 • C) Kurmaca değil gerçek ön plandadır.
 • D) Her okunduğunda farklı yorumlanır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde oluşan metinler arasında yer almaz?

 • A) Makale
 • B) Deneme
 • C) Biyografi
 • D) Sohbet
SORU 5

Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesine ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) anlam
 • B) Bağlam
 • C) Bağdaşıklık
 • D) bağdaştırma
SORU 6

Aşağıda mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İmza sol alt köşeye atılmalı.
 • B) Beyaz çizgisiz kâğıt kullanılmalı.
 • C) Anlatılmak istenilenler açık ve kesin ifadelerle anlatılmalı
 • D) Selam ve saygı sözleri mektubun son bölümünde yer almalı.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metindir?

 • A) Dram
 • B) Orta oyunu
 • C) Halk Hikayesi
 • D) Köy tiyatrosu
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi günlük (günce) türünün özelliğidir?

 • A) Kişisel ve özeldir.
 • B) Bilimsel nitelik taşır.
 • C) Gazete çevresinde gelişir.
 • D) Okuyucu düşünülerek yazılır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • A) Anlatım yalın ve duru olmalıdır.
 • B) Konular kısa ve öz olarak belirtilmelidir.
 • C) Tarih ve isim sol üst köşeye yazılmalıdır.
 • D) Hangi kuruma veriliyorsa bu makamın adı başa yazılmalıdır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliği değildir?

 • A) Denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varılması zorunlu değildir.
 • B) Sunulan düşünceler kanıtlanmalıdır.
 • C) İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey konu olabilir.
 • D) Ele alınan konu içtenlikle anlatılır.
SORU 11

Edebiyatımızın en ünlü gezi yazısı örneklerinden olup Evliya Çelebi tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Battalname
 • B) Söz Arasında
 • C) Seyahatname
 • D) Karalama Defteri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

 • A) Günü gününe yazılır.
 • B) Öğretici ve bilgi vericidir.
 • C) Yaşanmış olayları konu alır.
 • D) Anlatılanları kanıtlama ve belgeleme zorunluluğu yoktur.
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Haşim’in eserlerinden biridir?

 • A) Dünya İşleri
 • B) Frankfurt Seyahatnamesi
 • C) Dört Köşeli Üçgen
 • D) Karalama Defteri
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinlerin özelliklerinden değildir?

 • A) Olaylar yoruma açık olmayıp nesnel nitelik gösterir.
 • B) Olay örgüsü hayalî olarak düzenlenebilir.
 • C) İnsanlara özgü soyut durumlar somutlaştırılır.
 • D) Kişi, zaman, mekân gibi ögeler yer alır.
SORU 15

Aşağıda “makale yazarı” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dili iyi kullanmalıdır.
 • B) Alanında söz sahibi olmalıdır.
 • C) Yazılarında kesin bir sonuca varmalıdır.
 • D) Sorunları toplum gözüyle değerlendirmelidir.
SORU 16

Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü yazmasıyla oluşan eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nutuk
 • B) Makale
 • C) Köşe yazısı
 • D) Otobiyografi
SORU 17

Aşağıdakilerin hangisi haber yazıları için söylenemez?

 • A) İlgi çekici olmalıdır.
 • B) Günlük ve önemli olması gerekir.
 • C) Yazan kişinin görüş ve düşüncelerini yansıtmalıdır.
 • D) Toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

 • A) Yeşil pencerenden bir gül at bana.
 • B) En sevdiğim çiçek güldür.
 • C) Mavi gözleri birdenbire bulutlandı.
 • D) Güneşin ışıkları odayı sarmıştı.
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere “da, de” getirildiğinde bağlaç görevinde kullanılır?

 • A) Ayak ... durmak ona zor geldi.
 • B) Yüzüm gülüyor ama kalbim ... hüzün var.
 • C) Sokağa tedbirsiz çıktığımızdan yağmur ... ıslandık.
 • D) Sizin ... bizim gibi düşündüğünüzü sanıyordum.
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • A) Eskiden okula mektep denirdi.
 • B) Aydınlık yarınlara doğru gidiyoruz.
 • C) Gürültülü bir ortamda çalışıyormuş.
 • D) Hayat, sevinç ve üzüntülerle doludur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCCDACACBCABADDCDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?