Dil ve Anlatim 5 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval alana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhavare
 • Fasıl
 • Mukaddime
 • Palanga
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir?

 • Destan
 • Roman
 • Mektup
 • Masal
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden değildir?

 • Estetik ön plandadır.
 • Amaç duyguyu hissettirmektir.
 • Kurmaca değil gerçek ön plandadır.
 • Her okunduğunda farklı yorumlanır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde oluşan metinler arasında yer almaz?

 • Makale
 • Deneme
 • Biyografi
 • Sohbet
Soru 5

Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesine ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • anlam
 • Bağlam
 • Bağdaşıklık
 • bağdaştırma
REKLAM
Soru 6

Aşağıda mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İmza sol alt köşeye atılmalı.
 • Beyaz çizgisiz kâğıt kullanılmalı.
 • Anlatılmak istenilenler açık ve kesin ifadelerle anlatılmalı
 • Selam ve saygı sözleri mektubun son bölümünde yer almalı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metindir?

 • Dram
 • Orta oyunu
 • Halk Hikayesi
 • Köy tiyatrosu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi günlük (günce) türünün özelliğidir?

 • Kişisel ve özeldir.
 • Bilimsel nitelik taşır.
 • Gazete çevresinde gelişir.
 • Okuyucu düşünülerek yazılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Anlatım yalın ve duru olmalıdır.
 • Konular kısa ve öz olarak belirtilmelidir.
 • Tarih ve isim sol üst köşeye yazılmalıdır.
 • Hangi kuruma veriliyorsa bu makamın adı başa yazılmalıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliği değildir?

 • Denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varılması zorunlu değildir.
 • Sunulan düşünceler kanıtlanmalıdır.
 • İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey konu olabilir.
 • Ele alınan konu içtenlikle anlatılır.
Soru 11

Edebiyatımızın en ünlü gezi yazısı örneklerinden olup Evliya Çelebi tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Battalname
 • Söz Arasında
 • Seyahatname
 • Karalama Defteri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Günü gününe yazılır.
 • Öğretici ve bilgi vericidir.
 • Yaşanmış olayları konu alır.
 • Anlatılanları kanıtlama ve belgeleme zorunluluğu yoktur.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Haşim’in eserlerinden biridir?

 • Dünya İşleri
 • Frankfurt Seyahatnamesi
 • Dört Köşeli Üçgen
 • Karalama Defteri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinlerin özelliklerinden değildir?

 • Olaylar yoruma açık olmayıp nesnel nitelik gösterir.
 • Olay örgüsü hayalî olarak düzenlenebilir.
 • İnsanlara özgü soyut durumlar somutlaştırılır.
 • Kişi, zaman, mekân gibi ögeler yer alır.
Soru 15

Aşağıda “makale yazarı” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dili iyi kullanmalıdır.
 • Alanında söz sahibi olmalıdır.
 • Yazılarında kesin bir sonuca varmalıdır.
 • Sorunları toplum gözüyle değerlendirmelidir.
Soru 16

Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü yazmasıyla oluşan eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nutuk
 • Makale
 • Köşe yazısı
 • Otobiyografi
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisi haber yazıları için söylenemez?

 • İlgi çekici olmalıdır.
 • Günlük ve önemli olması gerekir.
 • Yazan kişinin görüş ve düşüncelerini yansıtmalıdır.
 • Toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

 • Yeşil pencerenden bir gül at bana.
 • En sevdiğim çiçek güldür.
 • Mavi gözleri birdenbire bulutlandı.
 • Güneşin ışıkları odayı sarmıştı.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere “da, de” getirildiğinde bağlaç görevinde kullanılır?

 • Ayak ... durmak ona zor geldi.
 • Yüzüm gülüyor ama kalbim ... hüzün var.
 • Sokağa tedbirsiz çıktığımızdan yağmur ... ıslandık.
 • Sizin ... bizim gibi düşündüğünüzü sanıyordum.
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • Eskiden okula mektep denirdi.
 • Aydınlık yarınlara doğru gidiyoruz.
 • Gürültülü bir ortamda çalışıyormuş.
 • Hayat, sevinç ve üzüntülerle doludur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCCDACACBCABADDCDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler