GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 6 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Zamanın ünlü kişilerini herhangi bir gazetecinin ziyaret etmesi ve ona alanıyla ilgili sorular sorarak sorularına cevap almasına ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Söylev
 • B) Makale
 • C) Mülakat
 • D) Deneme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi söylevin temel amacıdır?

 • A) Konu hakkında dinleyenlere bilgi vermek
 • B) Dinleyenleri kendi düşüncesinden yana çekmek
 • C) Konuyu çarpıtmadan belgesel olarak dinleyenlere sunmak
 • D) Toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymak
SORU 3

Röportaj için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Öğretici, açıklayıcı, betimleyici vb. anlatım türlerinden yararlanılır.
 • B) Bir yeri, eşyayı veya insanı konu alan röportaj yazılabilir.
 • C) Yazarın bir konu hakkındaki düşüncelerini açıklayan kısa yazı türüdür.
 • D) Okuyucunun dikkatini çekecek biçimde düzenlenir.
SORU 4

Aşağıdakilerin hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • A) Biyografi
 • B) röportaj
 • C) Makale
 • D) Deneme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapan kişinin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

 • A) Kendi görüş ve düşüncelerine yazıda yer vermek
 • B) Konuşacağı kişi ve konu hakkında bilgi edinmek
 • C) Mülakat yapacağı kişiden görüşme zamanını belirlemesini istemek
 • D) Hep kendi konuşarak karşısındaki kişiyi sıkmamak
SORU 6

— Bir baskıdan sonra aynı eserin diğer baskılarında konu veya teknik bakımdan değişiklik yaptınız mı?
— Çok nadir. Değiştirdiğim olmamıştır. Bir kelime belki. Hatta bu sorunuza ilk hikâyelerimin dili dışında, hiç cevabını daverebilirim.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mülakat
 • B) Deneme
 • C) Otobiyografi
 • D) Gezi yazısı
SORU 7

“Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi” ve “heyecana bağlı işlevi” aşağıdaki türlerin hangisinde daha çok kullanılır?

 • A) Eleştiri
 • B) Söylev
 • C) Deneme
 • D) Makale
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi “söylevci” anlamına gelir?

 • A) muhabir
 • B) Mürşit
 • C) Muharrir
 • D) Hatip
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Nabi Nayır’a ait röportaj türünde bir eserdir?

 • A) Bugün de Diyorlar ki
 • B) Edebiyatçılarımız Diyorlar
 • C) Ustalarla Konuşmalar
 • D) Edebiyatçılarımız Konuşuyor
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde düzenlenir.
 • B) Öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • C) Ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir.
 • D) Anlatımda nesnellik hâkimdir.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Necmi Onur’a ait röportaj türünde bir eserdir?

 • A) Bu Diyar Baştan Başa
 • B) Doğudan Gezi Notları
 • C) Ha Bu Diyar
 • D) Telsiz Duvaksız Anadolu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde düzenlenir.
 • B) Öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • C) Ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir.
 • D) Anlatımda nesnellik hâkimdir.
SORU 13

Aşağıda mülakatla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Mülakat için önceden randevu alınmalıdır.
 • B) Alınan cevaplar aynen aktarılmalıdır.
 • C) Toplumu ilgilendiren bir konu aydınlatılabilir.
 • D) Ayrıntılı sorular sorulabilir.
SORU 14

(I) Röportajlarda derinlemesine bir inceleme ve araştırma yapmaya gerek yoktur. (II) Ele alınan konular toplumu ilgilendiren olay ve olgulardır. (III) Bu olaylar okuyucunun dikkatini çekecek biçimde anlatılmalıdır. (IV) Röportajlarda öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici vb. anlatım türlerinden yararlanılabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 15

Kişinin anlattıklarının ve söylediklerinin bir önceki anlattıkları ve söyledikleriyle çelişmemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yalınlık
 • B) Özlülük
 • C) Açıklık
 • D) Tutarlılık
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi söylevin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Dinleyicilerin zevk ve kültür düzeyleri dikkate alınmalıdır.
 • B) Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmelidir.
 • C) Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirilmelidir.
 • D) Aşırı ses yükseltmeleri ve abartılı sözler kullanılmalıdır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Fransız edebiyatı söylevcilerinden değildir?

 • A) Robespire
 • B) Cicero
 • C) Mirabeau
 • D) Bossuet
SORU 18

Türk siyaset tarihinin en iyi hatiplerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ömer Naci
 • B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • C) Mustafa Kemal Atatürk
 • D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı söylev yazarlarından biri değildir?

 • A) Tevfik Fikret
 • B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • C) Behçet Kemal Çağlar
 • D) Süleyman Nazif
SORU 20

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli, hazinendir.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Söylev
 • B) Mülakat
 • C) Deneme
 • D) Söyleşi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCBAABDDDDDDADDBCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?