Dil ve Anlatim 7 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meddah, karagöz, orta oyunu gibi türlerde görülen ortak güldürü ögelerinden değildir?

 • Söz oyunları ve yanlış anlamalar
 • Değişik yörelere özgü şive taklidi
 • Kalıplaşmış davranışlar ya da abartılı tavırlar
 • Fiziksel kusurların abartılarak aktarılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Maupassant tarzı hikâyenin özelliklerinden değildir?

 • Olayın büyük kısmı okuyucunun hayal gücüne bırakılmıştır.
 • Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur.
 • Çok belirgin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
 • Kahramanlar yazar tarafından özenle seçilmiş insanlardan oluşur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü yazmasıyla oluşan esere verilen addır?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Hatıra
 • Günlük
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleyen isimlerden biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Naki Tezel
 • Tahir Alangu
Soru 5

Gazete küpürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden oluşan roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görece zaman anlayışı
 • Bilinç akımı
 • Leitmotiv
 • Montaj
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Sadece olağanüstü ögelere yer verilir.
 • İnsanların birbirleriyle ilişkileri ve çatışmaları anlatılır.
 • Eskiden kahvelerde, köy odalarında düğün gibi yerlerde söylenirdi.
 • Anadolu’da 16. yüzyıldan bu yana sözlü halk geleneğinde sürmektedir.
Soru 7

Çehov tarzı hikâyenin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Rasim
 • Ömer Seyfettin
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Memduh Şevket Esendal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi postmodernist roman akımının özelliklerinden biri değildir?

 • Sanat bir tür oyun olarak görülür.
 • Tek seslilik ve bireysellik önem kazanmıştır.
 • Romanın uydurma veya kurmaca olduğunun altı çizilir.
 • Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.
Soru 9

Epik tiyatronun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak
 • Kalıplaşmış gerçekleri savunmak
 • Tabiatı anlatmak
 • İnsanları güldürmek
Soru 10

‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Halide Edip Adıvar
 • Peyami Safa
Soru 11

Türk edebiyatında, çağdaş tiyatro tekniğine uygun olarak yazılan ilk önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köşebaşı
 • Şair Evlenmesi
 • Vatan yahut Silistre
 • Keşanlı Ali Destanı
Soru 12

Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir.
Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Montaj
 • Bilinç akımı
 • Leitmotiv
 • Görece zaman anlayışı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Batı edebiyatında, yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır?

 • J. Joyce
 • Tolstoy
 • Dostoyevski
 • Moliere
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir?

 • Erdeme ve üstün ahlaka değer verilir.
 • Baştan sona ciddi bir hava içinde geçer.
 • Kişiler günlük hayattan kimselerdir.
 • “Üç Birlik” kuralına uygun olması gerekir.
Soru 15

Fablların yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak
 • Bilim-teknik konularını açıklamak
 • Karşıt görüşleri birleştirmek
 • Ahlak dersi vermek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

 • Hareketten çok; ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır.
 • Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır.
 • Dekor olarak “yeni dünya” adı verilen bir paravan ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır.
 • Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir.
Soru 17

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen roman türüdür. Victor Hugo’nun “Sefiller”i, Namık Kemal’in “İntibah”ı bu roman türüne örnektir.
Bu parçada anlatılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik roman
 • Romantik roman
 • Realist roman
 • Natüralist roman
Soru 18

Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sı, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” konusu yönüyle aşağıdaki roman türlerinden hangisine örnektir?

 • Tarihî roman
 • Macera romanı
 • Psikolojik roman
 • Otobiyografik roman
Soru 19

Birçok yönüyle operayı andıran fakat sahnedeki bütün hareketlerin ahenkli ve zengin dans figürleri hâlinde gösterildiği baştan sona besteli tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Revü
 • Skeç
 • Bale
 • Operet
Soru 20

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı,
Aradım, bir ömür, arkadaşımı.
Ölsem, dikecek yok mezar taşımı;
Kendime ben bile lânet ederim.

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

 • Yalnızlık
 • Umutsuzluk
 • Pişmanlık
 • Hırs
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABADADBABBCDCDCBCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler