GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Şüphesiz göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insana fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için birçok delil vardır.”
(Bakara suresi, 164. Ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin temel mesajıdır?

 • Sanayi inkılabı
 • Allah denizde ve karada var ettiği her şeyi insanın hizmetine vermiştir.
 • Allah düşünen ve aklını kullananları sever.
 • Allah, göklerin ve yerin tek yaratıcısıdır.
SORU 2

Aşağıdaki dinlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • İslam
 • Hristiyanlık
 • Hinduizm
 • Yahudilik
SORU 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam’a göre “Niçin ibadet edilir?” sorusunun cevabı olamaz?

 • İnsanlara dindar görünmek için
 • Allah ibadete layık olduğu için
 • Allah ibadeti emrettiği için
 • Cenneti hak etmek için
SORU 4

• Tanrının varlığı kabul edilemez.
• Evren ve evrendeki olayların tesadüfen meydana geldiği savunulur.
• Dinin insanları uyuşturduğu iddia edilir.
Bu bilgiler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 • Büyücülük
 • Çok tanrıcılık
 • Tanrıtanımazlık
 • Şeytana tapıcılık
SORU 5

Temiz su bulunmadığı veya suyun kullanılmasına engel oluşturan sebepler olduğunda temiz bir toprakla yüz ve kolların meshedilmesine ne denir?

 • Teyemmüm
 • Gusül
 • Taharet
 • Vücud
SORU 6

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir?

 • Ensâr
 • Muhsin
 • Müttak?
 • Muhâcir
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir?

 • Tövbe etmek
 • Çevreyi temizlemek
 • Gusül abdesti almak
 • Namaz abdesti almak
SORU 8

Besmele ile birbirinden ayrılan ayetlerden oluşan Kur’an bölümüne ne ad verilir?

 • Hanef?lik
 • Hizb
 • Mushaf
 • Sure
SORU 9

Kur’anı Kerim’i baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir?

 • Şafi?lik
 • Hafız
 • İmam
 • Hatip
SORU 10

Kelime olarak kapalı şeyi ortaya çıkarmak, açmak, yorumlamak anlamına gelir. Terim olarak ise Kur’anı Kerim’i açıklayıp yorumlayan ilim dalıdır.
Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik?lik
 • Hadis
 • Fıkıh
 • Tefsir
SORU 11

Hz. Muhammed’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • Ticaretle uğraşmıştır.
 • Çoluk çocuk sahibi olmuştur.
 • Komşularıyla iyi ilişkiler kurmuştur.
 • Kur’anı insanları açıklamıştır.
SORU 12

Mekke’de Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine
 • Taif
 • Habeşistan
 • Hayber
SORU 13

Araplar her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmalarına rağmen putları ona eş tutar, Allah’a ulaşmada putları yardımcı olarak görürlerdi.
Kur’an’da bu şekilde inananlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • Müşrik
 • Hanif
 • Mü’min
 • Münafık
SORU 14

Hz. Muhammed İslamı anlatmaya ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 • Ahilik teşkilatının kurucusudur.
 • Liderler
 • Zenginler
 • Yakın çevresi
SORU 15

Kur’anı Kerim’in 23 yılda parçalar halinde indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

 • Anlaşılması ve uygulanmasına
 • Yazılıp ezberlenmesine
 • Ortaya çıkan problemleri çözmesine
 • Kitap haline getirilmesine
SORU 16

Kur’an’a göre insan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Diğer varlıklar insanın emrine verilmiştir.
 • Hür ve sorumsuz bir varlıktır.
 • Yaratılanların en üstünüdür.
 • Yeryüzünün halifesidir.
SORU 17

Hz. Muhammed’i Müslüman olmadığı halde müşriklere karşı koruyan yakın akrabası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Lehep
 • Ebu Süfyan
 • Ebu Talip
 • Abdülmuttalip
SORU 18

Hz. Muhammed ne zaman ve nerede vefat etmiştir?

 • 632 – Medine
 • 630 – Medine
 • 632 – Mekke
 • 630 – Mekke
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’in ana konularından biri değildir?

 • Kur’an ahlakı idi
 • Tarih
 • İbadet
 • Ahlâk
SORU 20

Peygamberimiz her yıl Ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail ile karşılıklı okumuşlardır. Bu uygulama İslam toplumuna yerleşmiş ve gelenek halini almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Tefsir
 • Hafızlık
 • Mukabele
 • Hatim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACACADADBDDCADDBCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler