GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.”
(Âli İmran Suresi, 190. Ayet.)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yasalarla güvence altına alınır.
 • B) Allah’ın adaleti
 • C) Allah’ın cömertliği
 • D) Allah’ın merhameti
SORU 2

Allah’ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boş vakit
 • B) Kelam
 • C) Basar
 • D) Semi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özelliktir?

 • A) Çoğalırlar
 • B) Yiyip içmezler
 • C) Ateşten yaratılmışlardır
 • D) Yalnız Allah’ın katında bulunurlar
SORU 4

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…”
(Enbiya suresi, 22. Ayet.)
“De ki: Eğer onların iddia ettiği gibi Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.”
(İsra suresi, 42. Ayet.)
Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Allah’ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğu
 • B) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
 • C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
 • D) Allah’ın bir ve tek olduğu
SORU 5

Allah’ın izni ve emri ile sadece peygamberlerin gösterdiği olağanüstü iş ve hallere ne denir?

 • A) Keramet
 • B) Mucize
 • C) Vahiy
 • D) İlham
SORU 6

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zamanını ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesi şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İrade
 • B) Tevekkül
 • C) Kader
 • D) Kaza
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi orucun toplumsal yararıdır?

 • A) İradeyi güçlendirmesi
 • B) Sabır gücünü artırması
 • C) Şefkat ve merhamet duygusunu geliştirmesi
 • D) Zenginle fakir arasında yakınlaşma sağlaması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hac’cın farzlarından biri değildir?

 • A) Sa’y
 • B) İhram
 • C) Kabe’yi tavaf
 • D) Arafat’ta vakfe
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzları arasında yer almaz?

 • A) Abdest almak
 • B) Kıbleye dönmek
 • C) Tekbir almak
 • D) Elleri bağlamak
SORU 10

Allah rızası için fert ve toplumun faydasına yapılan her güzel iş aşağıdaki kavramlardan hangisiyle dile getirilir?

 • A) Daru’l - İlim
 • B) İman
 • C) Salih amel
 • D) Ahlâk
SORU 11

Teravih namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Vacip bir namazdır.
 • B) Ramazan ayında kılınır.
 • C) Akşam ile yatsı arasında kılınır.
 • D) Cemaatle kılınması zorunludur.
SORU 12

“Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği görevi yapmamış olursun…”
(Maide suresi, 67. Ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’le ilgili bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?

 • A) Kur’anı Kerim’i açıklayıcıdır.
 • B) İnsanlığa bir rahmettir.
 • C) Güvenilir bir insandır.
 • D) Son peygamberdir.
SORU 13

Hz. Muhammed’in insanlara, hayvanlara, bitkilere, canlıcansız tüm varlıklara karşı şefkatli davranması onun hangi özelliğini gösterir?

 • A) Doğa sevgisini
 • B) Son peygamber oluşunu
 • C) Âlemlere rahmet oluşunu
 • D) Kur’anı Kerim’i tebliğle görevli oluşunu
SORU 14

Hz. Muhammed’in adı söylendikten sonra, O’na saygı ve sevgiyi ifade etmek üzere aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • A) Lailahe illallah
 • B) Elhamdü lillah
 • C) Muhammedün rasulullah
 • D) Sallallâhu aleyhi ve sellem
SORU 15

“Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor…”
(Kehf suresi, 110. Ayet.)
Bu ayette peygamberimizin hangi
özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Battânî
 • B) Örnek ahlakı
 • C) İnsanlara karşı hoşgörüsü
 • D) İbn-i Sina
SORU 16

“Ey iman edenler! Fasıkın biri size bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın.”
(Hucurat suresi, 6. Ayet.)
Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki temel amaçlarından hangisine kanıt oluşturur?

 • A) İbn’ül Heysem
 • B) Doğru inanç
 • C) Doğru bilgi
 • D) Doğru öğüt
SORU 17

Kur’anı Kerim’de kaç sure vardır?

 • A) Ömer Hayyam
 • B) 114
 • C) 4444
 • D) 6666
SORU 18

Kur’anı Kerim’i bir dilden başka bir dile çevirmeye ne ad verilir?

 • A) İbn-i Rüşd
 • B) Mushaf
 • C) Tefsir
 • D) Müfessir
SORU 19

Peygamberimiz’in söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir?

 • A) Es-Siczi
 • B) Sünnet
 • C) Müstehap
 • D) Farz
SORU 20

Kur’anı Kerim’in harflerinin düzgün çıkarılması ve kelimelerin doğru okunmasıyla ilgili kurallar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Meal
 • B) Tecvid
 • C) Hizb
 • D) Tadili Erkan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDADCBACDACBABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler