GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir…”
(Rum suresi, 21. Ayet)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahiret
 • B) Ailenin oluşmasında muhabbetin önemi
 • C) Allah’ın yarattıklarına merhamet etmesi
 • D) Ailenin toplumu şekillendirdiği
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe “Sılai Rahim” olarak adlandırılır?

 • A) Türbeleri ziyaret
 • B) Kutsal yerleri ziyaret
 • C) Kabristanları ziyaret
 • D) Akrabaları ziyaret
SORU 3

Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi görev ve sorumluluklarla ilgilidir?

 • A) “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
 • B) “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin…”
 • C) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
 • D) “İyiliğin en mükemmeli, bir adamın baba dostunu, hısım ve akrabalarını gözetmesidir.”
SORU 4

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi aile kurumunu korumaya yöneliktir?

 • A) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” (Hadisi Şerif)
 • B) “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi,… kesin bir şekilde emretti…” (İsra suresi, 23 . ayet)
 • C) “Çocuklarınıza hoşça davranın, onları güzel terbiye edin.” (Hadisi Şerif)
 • D) “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra suresi, 32 . ayet)
SORU 5

“Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı en iyi davrananınızdır.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Evliliğin önemi
 • B) Kadınların değeri
 • C) Kadınerkek eşitliği
 • D) Kadının rolü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

 • A) Toplumun tarihi ve kültürel değerlerini korumak
 • B) Dini konularda yayınlar yaparak halkı aydınlatmak
 • C) Halkın dini konularda doğru bilgilenmesini sağlamak
 • D) Ceza ve tutukevlerindeki mahkûmlara dini hizmet vermek
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İmamHatip’in görevleri arasında yer almaz?

 • A) Beş vakit namazı kıldırmak
 • B) İlçede din işlerini yürütmek
 • C) Cuma ve bayram namazlarını kıldırmak
 • D) İsteyenlere Kur’anı Kerim öğretmek
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde din işleri ile meşgul olan kişidir?

 • A) Fiili sünnet
 • B) Kazasker
 • C) Sadrazam
 • D) Veziriazam
SORU 9

Diyanet İşleri Başkanlığı ilk Türkçe tefsiri yazma görevini aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

 • A) Börekçizade Mehmet Rıfat’a
 • B) Konyalı Mehmet Vehbi’ye
 • C) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a
 • D) Ahmet Hamdi Akseki’ye
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan din hizmetleri personelinden biri değildir?

 • A) Müjdeleyici
 • B) Müftü
 • C) Kur’an kursu öğreticisi
 • D) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
SORU 11

“Tatlı dilli olanların dostları her gün biraz daha artar.”
Hz. Ali bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?

 • A) Sözde güzelliğe
 • B) Dostluğun önemine
 • C) Davranışta güzelliğe
 • D) Az ve öz konuşmanın önemine
SORU 12

Kişinin evini, elbisesini ve kullandığı eşyasını güzelleştirmesi onun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

 • A) Hayatı kolaylaştırmaya
 • B) Ahiret hayatına
 • C) Giyinmeye
 • D) Estetiğe
SORU 13

Ayetlerin, hadislerin veya dini yazıların güzel ve estetik yazılması sanatıyla uğraşan sanatkârlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mücellid
 • B) Hattat
 • C) Nakkaş
 • D) Neyzen
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan mimari eserlerden değildir?

 • A) Büyük günah işleyen kişi kafirdir.
 • B) Şadırvan
 • C) Malikâne
 • D) Dar’ülAceze
SORU 15

Duygu ve düşüncelerin belli bir sistem, ahenk ve ritim içerisinde, seslerle ifade edilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Musiki
 • B) Minyatür
 • C) Hüsnü Hat
 • D) Ebru
SORU 16

Divan edebiyatında Hz. Muhammed’i öven nazım eserlerinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Naat
 • B) Münacaat
 • C) Kıssa
 • D) Menkıbe
SORU 17

İslam kültüründe aşağıdaki sanat dallarından hangisi daha az gelişmiştir?

 • A) Kıyam – Tekbirler
 • B) Resim
 • C) Edebiyat
 • D) Musiki
SORU 18

“Güneş kendi için belirlenen yörüngede akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”
(Yasin suresi, 38 – 40. ayetler.)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

 • A) Ruku – Secde
 • B) Güneş ve ayın uyumlu hareketine
 • C) Evrende bir düzenin varlığına
 • D) Evrenin başlangıç ve sonuna
SORU 19

Bulunduğu il ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derece sorumlu kişi kimdir?

 • A) Müftü
 • B) Vaiz
 • C) Baş İmam
 • D) Diyanet İşleri Başkanı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde yapılan cami mimarisinin örnekleri arasında sayılamaz?

 • A) Sultan Ahmet Camii
 • B) Süleymaniye Camii
 • C) Kocatepe Camii
 • D) Selimiye Camii
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADBABACDADBCAABDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler