GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • A) Dünya barışı
 • B) Birlikte yaşama bilinci
 • C) İnsanların kardeşliği
 • D) İnsanın kutsallığı
SORU 2

Peygamberimizin gençliğinde üyesi olduğu, zulümlere karşı çıkmak amacıyla kurulan barış teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tümevarım
 • B) Hılful Fudul
 • C) Akabe Görüşmeleri
 • D) Medine Sözleşmesi
SORU 3

Bir şehirde farklı dinlere ait mabetlerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin varlığına işaret etmez?

 • A) Barış
 • B) Hoşgörü
 • C) Taassup
 • D) Birlikte yaşama kültürü
SORU 4

Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır?

 • A) Daha rahat yaşama imkanı elde etmeye
 • B) Vatan sınırlarını genişletmeye
 • C) Eşitliği sağlamaya
 • D) Nefsi müdafaaya
SORU 5

Mekke, Müslümanlar tarafından fethedildiğinde birçok müşrik öldürülmeyi beklerken Peygamberimiz affetmişti.
Bu uygulamanın Hz. Muhammed’in hangi yönüne örnek oluşturduğu söylenebilir?

 • A) 1924, Ankara
 • B) Hoşgörüye verdiği öneme
 • C) Alçak gönüllülüğüne
 • D) Sabırlı olmasına
SORU 6

Atatürk’ün dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için başlattığı çalışmalardan biri de Kur’anı Kerim tefsiri yazdırmasıdır.
Bu çerçevede Türk toplumunun dinini asıl kaynaktan öğrenmesi için yazdırılan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı Türkçe tefsir kim tarafından yazılmıştır?

 • A) 1923, İzmir
 • B) Konyalı Mehmed Vehbi
 • C) Babanzade Ahmet Naim
 • D) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
SORU 7

Atatürk’e göre milletimizin sahip olduğu iki fazilet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cesaret ve kahramanlık duygusu
 • B) Dil ve din
 • C) Vatan sevgisi ve örflerimize bağlılık
 • D) Şehitlik ve Gazilik
SORU 8

Atatürk’ün din eğitiminin verilmesini istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Okullar
 • B) Tekkeler
 • C) Külliyeler
 • D) Medreseler
SORU 9

Atatürk’e göre İslam dininin hangi özelliği onun mükemmel ve son din olmasının delilidir?

 • A) Toplumun genelini ilgilendiren hükümler içermesi
 • B) Geçmiş milletlerden, ibretlik örnekler vermesi
 • C) Tüm insanlara hitap etmesi
 • D) Akla ve mantığa uygun olması
SORU 10

Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan tanrı inancına ne denir?

 • A) İhtiyaçlar kişinin alım gücüne göre değişir.
 • B) İkon
 • C) Teslis
 • D) Aforoz
SORU 11

İslam dinine göre Hac ibadeti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam dininin evrenselliğinin ifadesidir.
 • B) Müminlerin kardeşliğinin pekiştiği bir ibadettir.
 • C) Dünya Müslümanlarının birbiriyle kaynaşmasını sağlar.
 • D) İmkânı olan her Müslümanın yılda bir kez yapması farzdır.
SORU 12

Yedi kollu şamdan aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?

 • A) Şehir gazı
 • B) Yahudilik
 • C) Hristiyanlık
 • D) Konfüçyanizm
SORU 13

Hinduizmin temel inançlarından biri olan, ölen bir insanın ruhunun başka bir bedenle tekrar dünyaya gelmesi inancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Reenkarnasyon
 • B) Brahmanizm
 • C) Karma
 • D) Yoga
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin inanç esaslarından biridir?

 • A) Oruç tutmak
 • B) Güzel ahlak sahibi olmak
 • C) Günahlardan tevbe etmek
 • D) Bütün peygamberlere inanmak
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özellik değildir?

 • A) İlahi bir dindir.
 • B) Mesajları evrenseldir.
 • C) Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • D) İnsanların günahkar doğduğuna inanılır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Tevhit inancının esasını oluşturur?

 • A) Ahiret inancı
 • B) Melek inancı
 • C) Allah inancı
 • D) Kitap inancı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan biridir?

 • A) Hac mekanları ortaktır.
 • B) Aynı kıbleye yönelirler.
 • C) Vahye dayalı dinlerdir.
 • D) Milli bir din anlayışı vardır.
SORU 18

Paskalya Bayramı aşağıdaki dinlerin hangisine aittir?

 • A) Sihizm
 • B) Hinduizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hristiyanlık
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince mübarek kabul edilen “Üç Aylar”dan biri değildir?

 • A) Üretilen malların iç piyasada tüketilmesi
 • B) Ramazan
 • C) Recep
 • D) Şaban
SORU 20

Japonların milli dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Sihizm
 • C) Taoizm
 • D) Şintoizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDBDBADCDBADDCCDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?