GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Doğa, toprak yapısı ve iklim etkeniyle tarım ve sanayi üretimini doğrudan etkiler.
Bu açıklamaya göre pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölgelerde hangi endüstri gelişmiştir?

 • A) Otomotiv
 • B) Şeker
 • C) Demir
 • D) Tekstil
SORU 2

Üretim faktörlerinden emeğin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Zevk için yapılan faaliyetler emek kabul edilmez.
 • B) Üretimde kullanılan hayvan gücü emek kabul edilir.
 • C) Makinelerin üretimdeki faaliyetleri emek kabul edilmez.
 • D) İnsanların mal ve hizmet üretmek için yaptıkları faaliyetler emek kabul edilir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden olamaz?

 • A) Tam istihdam sağlamak
 • B) Ekonomik dengeyi sağlamak
 • C) Yüksek enflasyonu gerçekleştirmek
 • D) Büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek
SORU 4

Ülkelerarası millî gelirin karşılaştırılması hangi para birimi ile yapılmaktadır?

 • A) İngiliz Sterlini
 • B) Rus Rublesi
 • C) Japon Yeni
 • D) ABD Doları
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden biridir?

 • A) Değerini koruması
 • B) Değişim aracı olması
 • C) Bölünebilir olması
 • D) Güvenilir olması
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet fiyatının oluşumunda doğrudan etkilidir?

 • A) Arz ve talep
 • B) Kalite ve marka
 • C) Belirli bir piyasa
 • D) Satın alma gücü
SORU 7

İşçilerin çalışmaları karşılığı aldıkları para miktarı hangi ücreti oluşturur?

 • A) Reel ücreti
 • B) Ayni ücreti
 • C) Akort ücreti
 • D) Nominal ücreti
SORU 8

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi ekonomide gelir kabul edilmez?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Bağış
 • D) Kâr
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetidir?

 • A) Uçak, tren, otobüs gibi şehirlerarası araçlarla seyahat edilmesi
 • B) Kömürün yakılarak termik santralinde elektrik enerjisi elde edilmesi
 • C) Seyahat acentesi ile turistik geziye çıkılması
 • D) Evde ısınmak amacıyla doğal gaz yakılması
SORU 10

İhtiyaçları karşılanmalarındaki şiddet derecesine göre sınıflandırdığımızda, aşağıdakilerden hangisi lüks ihtiyaçlara örnek olur?

 • A) Giyecek
 • B) Ekmek
 • C) Su
 • D) Otomobil
SORU 11

Ekonomi biliminin tanımı kapsamında yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
 • B) İhtiyaçları karşılayan araçlar (mallar) sınırsızdır.
 • C) İhtiyaçlar mallardan çok daha fazladır.
 • D) Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bazı ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?

 • A) Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini alması
 • B) Pekmezin, şekerin yerine konması
 • C) Sentetik kumaşların, yünün ve pamuğun yerini alması
 • D) Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının, şeker ihtiyacının yerine geçmesi
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi üretimin başlıca faktörleri arasında yer almaz?

 • A) Sermaye
 • B) Girişimci
 • C) Piyasa
 • D) İş gücü 44
SORU 14

Sanayide kumaşın hazır elbise hâline getirilerek faydasının arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 15

Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir?

 • A) Tümevarım yöntemi
 • B) Tümdengelim yöntemi
 • C) Karma yöntem
 • D) Tartışma yöntemi
SORU 16

Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne denir?

 • A) Rant
 • B) Ücret
 • C) Faiz
 • D) Kâr
SORU 17

Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri arasında dağılımını ifade eden klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) Değişim
 • C) İnkisam
 • D) Tüketim
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket ortağının sorumluluklarından biri değildir?

 • A) Sınırlanmamış olan bir sorumluluk vardır.
 • B) Bütün servetiyle sorumludur.
 • C) Şirketin çıkarları için çok çaba sarfeder.
 • D) Şirketi genişletme cesaretine sahiptirler.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sermayeyi oluşturan öğelerden biri değildir?

 • A) Önceden üretilmişlerdir.
 • B) Yeni bir üretimde kullanılırlar.
 • C) Doğa ve emeğin birleşmesinden oluşmuştur.
 • D) İhtiyaç ve faydanın birleşmesinden oluşmuştur.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDBADCBDCDCABACDDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?