Fıkıh 1 – Test 6 2015-3. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesih
 • İstislah
 • Avarız
 • İskât
SORU 2

Peygamberimizin “Müellefei Kulûb’a” zekâttan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
SORU 3

Ev sahibi-kiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
SORU 4

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • İkrah
 • Ehliyet
 • Edille-i Şeriyye
 • Efal-i Mükellefîn
SORU 5

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • Hanefî
 • Malikî
 • Şafii
 • Hanbelî
SORU R
SORU 6

Fıkıh ilminde “Avarızu’l ehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • Yellenmek
 • Ehliyet Şartları
 • Vücub Ehliyeti
 • Eda Ehliyeti
SORU 7

Aşağıdaki farz ibadetlerden hangisini yapmak için belli bir vakit aranmaz?

 • Sıcak su elde edilmesi
 • Hacca gitmek
 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
SORU 8

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstishab
 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
SORU 9

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • Cehalet
 • Çocukluk
 • Akıl hastalığı
SORU 10

Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam Felsefesi
 • Hadis Usulü
 • Tefsir usulü
 • Fıkıh usulü
SORU 11

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • Sadaka vermek
 • Kurban kesmek
 • Cenaze namazı kılmak
 • Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 12

Şarabın haram kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içecekler de haram kabul edilmiştir.
Bu hüküm aşağıdakilerden hangisine örneklik oluşturur?

 • Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre
 • Kitap
 • Kıyas
 • İcma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • Kuran-ı ezbere bilmesi
 • Arapçaya hakim olması
 • Fıkıh usulune vakıf olması
 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ukûbât bölümünün konusudur?

 • Vasiyet ve Miras
 • Suçlar ve Cezalar
 • Akitler ve Borçlar
 • Nikâh ve Boşanma
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre müekked sünnettir?

 • Sabah namazının sünneti
 • İkindi namazının sünneti
 • Cenaze namazı
 • Vitir namazı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • Meleklerin özellikleri
 • Hadislerin sıhhat derecesi
 • Dini hükümlerin kaynakları
 • İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin fıkıh usulüne dair eseridir?

 • Mukim olması
 • ElMutasfa
 • ElMuvafakat
 • ElFıkhu’l Ekber
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin önde gelen imamlarından değildir?

 • 1/30
 • İmam Züfer
 • İmam Nevevi
 • İmam Muhammed
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

 • Seddi Zeraî
 • İstihsan
 • İstihsab
 • İcma
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

 • Bitkileri koparmak
 • Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • Yeni çıkan sorunlara çözümler üretir.
 • Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBAACCBDBCABACACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 6

Açık lise Test çöz 2015 Fıkıh 1 testimiz 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 ağostos 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2015 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 129 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan 129 öğrenci arasından sadece 75 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 1.33 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?