GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde gusül abdesti almak sünnettir?

 • Cünüplük hâlinden sonra
 • Kadınların adet hâllerinin bitiminde
 • Cuma ve bayram namazlarından önce
 • Kadınların lohusalık hâllerinin bitiminde
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

 • Başı mesh etmek
 • Boynu mesh etmek
 • Ağzı su ile çalkalamak
 • Besmele ile başlamak
SORU 3

Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • Hem namaz abdesti hem de gusül abdesti yerine geçer.
 • Her namaz vakti için ayrı teyemmüm almak gerekir.
 • Teyemmüm almak için belli bir yerde ikamet etme şartı aranır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Mukim olmak
 • Müslüman olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
SORU 5

Oruç ibadeti Kur’an’da hangi kavram ile ifade edilmiştir?

 • Salat
 • Savm
 • Fıtr
 • Udhiye
SORU 6

Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tan yerinin ağırmasından otuz dakika sonra
 • Güneşin doğmasından otuz dakika önce
 • Güneşin doğması ile
 • Tan yerinin ağırması ile
SORU 7

Fıkıh literatüründe “öşür” kavramı ile aşağıdakilerden hangisinden alınan zekât miktarı kastedilir?

 • Toprak ürünlerinden
 • Ticari mallardan
 • Hayvanlardan
 • Madenlerden
SORU 8

Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an’da on dört yerde secde ayeti vardır.
 • Tilavet secdesini yapmak farzdır.
 • Tilavet secdesinde secde bir kez yapılır.
 • Secde ayeti okunduğunda veya duyulduğunda en kısa zamanda tilavet secdesi yapılmalıdır.
SORU 9

Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken duanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telbiye
 • Tevriye
 • Teşrik
 • Tekbir
SORU 10

Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

 • Hacerülesved
 • Kâbe’nin kapısı
 • Hz. İbrahim makamı
 • Hatim
SORU 11

Anne ve babaların çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacıyla kestikleri kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişisel güveni ifade etme.
 • Adak
 • Şükür
 • Akika
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekâtında yapılmaz?

 • Kişisel desteğini ifade etme.
 • Ka’dei ahire
 • Rükû
 • Secde
SORU 13

Cemaatle kılınan namaza başında yetişemeyip sonradan imama uyan kimseye ne isim verilir?

 • Müdrik
 • Mesbuk
 • Mukim
 • Lahik
SORU 14

“Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız diye oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

 • Planlama bilinçli bir süreçtir.
 • İslam’dan önceki milletlere de farz kılınmıştır.
 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Yerine getirilmesi farzdır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisinde daha çok orucun toplumsal faydası dile getirilmiştir?

 • İradeyi güçlendirir.
 • Sabırlı olmaya alıştırır.
 • Vücut sağlığına fayda sağlar.
 • Yoksulların durumunu anlamaya vesile olur.
SORU 16

Kişinin ölümünden sonra da sevap almasına vesile olacak kalıcı sadakalara ne ad verilir?

 • Hibe
 • Fidye
 • Fıtır sadakası
 • Sadaka-i cariye
SORU 17

Hac ibadetinin yapılış zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri
 • Zilhicce ayının 9 ve 10. günleri
 • Rebiülevvel ayının 12. günü
 • Şevval ayının 6. günü
SORU 18

Hac ibadeti yapılış şekli bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • İfrad Haccı
 • Kıran Haccı
 • Veda Haccı
 • Temettü Haccı
SORU 19

Dinen zekât için gerekli olan zenginlik ölçüsüne ne ad verilir?

 • Öşür
 • Nema
 • Nisap
 • Asli ihtiyaç
SORU 20

Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler?

 • Yaşama hakkını
 • Mülkiyet hakkını
 • Düşünce hürriyetini
 • Neslin korunmasını
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADABDABAADBBADDBCCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler