GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Işığın yapısı, fiziğin alt alanlarından hangisi ile incelenir?

 • Mekanik
 • Termodinamik
 • Optik
 • Elektrik ve Manyetizma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnek olabilir?

 • Bu gün ırmak suyu çok soğuk
 • Hava sıcaklığı 10 °C olarak ölçüldü
 • Bahçe duvarının yüksekliği 2 m’dir
 • Spor alanı 300 m2 ölçüldü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?

 • kuvvet
 • İvme
 • Kütle
 • Hız
SORU 4

Bir cismin kütlesi aşağıdaki aletlerden hangisi ile ölçülebilir?

 • Cetvel
 • Kumpas
 • Termometre
 • Eşit kollu terazi
SORU 5

Ölçme araçlarının yapısal özellikleri arasında,
I. kullanılabilir olmalı
II. güvenilir olmalı
III. geçerli olmalı
niceliklerinden hangileri bulunmalıdır?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklüktür?

 • Ağırlık
 • Kütle
 • Zaman
 • Enerji
SORU 7

“Bireylerin ölçme konusu ile ilgili bilgi ve becerilerinin noksan ve farklı oluşundan dolayı, herkes aynı derecede bir ölçüm yapamaz.”
Yukarıdaki ifadeye göre ölçme işleminde hataya neden olan etken aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Ölçme yönteminden
 • Ölçmeyi yapan kişiden
 • Ölçme aracından
 • Ölçme yapılan ortamdan
SORU 8

Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için;
I. Cisme kuvvet uygulanmalı
II. Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetini yenip yol aldırmalı
III. Uygulanan kuvvetle yol aynı doğrultuda olmalı
ifadelerinden hangileri aynı anda olmalıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Ahmet 3 kg’lik bir cismi bulunduğu yerden 2 m yüksekliğe çıkarıyor.
Buna göre, Ahmet’in yaptığı iş kaç J’dür?
(g=10 N/kg)

 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
SORU 10

Sürtünmesiz bir ortamda cisme uygulanan kuvvet ile yol arasındaki grafik şekildeki gibidir.
Buna göre, 2 m lik yol boyunca kuvvetin yaptığı iş kaç N.m’dir?

 • 20
 • 10
 • 5
 • 2
SORU 11

Yol boyunca 5N’luk sürtünme kuvvetinin etki ettiği tahta bloğa 20N’luk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
Cismin 4 m’lik yatay yol boyunca hareket ettirilmesi sonucunda kuvvetin yaptığı iş ( WF ) ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ( WFS ) arasındaki fark kaç J’dur?

 • Yaranın emilmesi
 • 60
 • 80
 • Muhakemetü’lLügateyn
SORU 12

Kütlesi 12 kg olan bir kartal 5 m/s hızla uçarken sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • 30
 • 60
 • 150
 • 300
SORU 13

Bir asansörde, 1600 J’lük enerji harcandığında 1200 J’lük iş elde edildiği ölçülüyor.
Buna göre asansörün verimi % kaçtır?

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • Jeotermal enerji
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Nükleer enerji
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde ısı yalnızca ışıma yoluyla yayılmıştır?

 • Güneşin dünyamızı ısıtması
 • Kaloriferin odamızı ısıtması
 • Sobaya eli değen çocuğun elinin yanması
 • Sıcak yemek içindeki kaşığı eline alan kişinin elinin yanması
SORU 16

Bir metal kaşığın sıcaklığı Celcius termometresi ile 30°C olarak ölçülüyor. Bu kaşığın sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçülseydi kaç °K olarak ölçülürdü?

 • 253
 • 273
 • 293
 • 303
SORU 17

İçinde 80 cm3 su bulunan dereceli silindirin içine bir demir bilye atılıyor. Bilye suya atıldığında su seviyesinin 110 cm3 olduğu gözleniyor. Buna göre demir bilyenin hacmi kaç cm3 tür?

 • Yaranın emilmesi
 • 30
 • 80
 • 190
SORU 18

Katı bir maddenin kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre bu katının 180 g ağırlığındaki bir parçasının hacmi kaç cm3 tür?

 • Hece ölçüsünün 7’li, 8’li kalıpları kullanılır.
 • 60
 • 120
 • 160
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye uğramıştır?

 • Camın kırılması
 • Mumun erimesi
 • Elmanın çürümesi
 • Suyun kaynaması
SORU 20

Hidrojen bombasının patlamasıyla açığa çıkan büyük enerji aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Füzyon
 • Fisyon
 • Bileşik
 • Fiziksel değişim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACDDABDBABCADADBBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler