GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • A) Üretim
 • B) Personel
 • C) İş gücü
 • D) Finans
SORU 2

Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

 • A) Hammaddeler
 • B) Yatırım donatım malları
 • C) Üretim gereçleri ve malları
 • D) Yardımcı araçlar
SORU 3

Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 4

Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

 • A) Tröst
 • B) Holding
 • C) Kartel
 • D) Konsorsiyum
SORU 5

“Hizmet işletmesi reklamı“ hangi reklam çeşidi kapsamında değerlendirilmelidir?

 • A) Reklam içeriği açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

 • A) İthalatın artmasını sağlar.
 • B) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
 • C) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
 • D) Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

 • A) Sermaye faizi
 • B) Askeri tehlike
 • C) Personel giderleri
 • D) Sosyal kültürel şartlar
SORU 8

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, bir insanın saygı ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fizyolojik
 • B) Başarma
 • C) Güvenlik
 • D) Sevgi ve ait olma
SORU 9

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • A) Finans işletmeleri
 • B) Kiralama işletmeleri
 • C) Ticaret İşletmeleri
 • D) Sanayi işletmeleri
SORU 10

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) İstek
 • D) Piyasa
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

 • A) Ürün ve marka franchisingi
 • B) Uluslararası franchising
 • C) Ulusal franchising
 • D) Patent franchisingi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

 • A) Araştırma giderlerini artırmak
 • B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
 • D) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
SORU 13

Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

 • A) Normal insanlar
 • B) Fabrikatörler
 • C) Girişimciler
 • D) Robotlar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

 • A) Özel bütçeli işletmeler
 • B) Kooperatifler
 • C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
 • D) Özerk Bütçeli Devlet İşletmeleri
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

 • A) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
 • B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
 • C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
 • D) İşletmenin pozisyonunu gösterir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

 • A) Ticaret İşletmeleri
 • B) Özel İşletmeler
 • C) Kamu işletmeleri
 • D) Yabancı sermayeli İşletmeler
SORU 17

Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

 • A) Sümerbank
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Türk Eximbank
 • D) Türkiye Halk Bankası
SORU 18

Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstihdam
 • B) Üretimin temel süreçleri
 • C) Projenin yöre için önemi
 • D) Girişimin sağlayacağı kâr
SORU 19

Türk Ticaret Kanunu’na göre; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

 • A) İşletmeci
 • B) Müdür
 • C) Tacir
 • D) İşçi
SORU 20

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • A) Hazine bonoları
 • B) Kredi kartları
 • C) Senet
 • D) Çek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCCBDACBCBDBABBADDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?