GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki olaylardan hangisinde Hz. Muhammed yer almıştır?

 • A) Bi’rimaûne Olayı
 • B) Habeşistan’a hicret
 • C) Ficar savaşları
 • D) Fil Olayı
SORU 2

İslam tarihinde “İfk olayı” ne anlama gelmektedir?

 • A) Peygamberimizin İslamı öğretmek için Necid bölgesine gönderdiği öğretmenlerin öldürülmesi
 • B) Münafıkların Müreysi Savaşı’ndan dönerken Hz. Ayşe’ye iftira etmesi
 • C) Bir ağacın altında Müslümanların herşeye rağmen Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermesi
 • D) Müslümanların müşrikler tarafında üç yıl muhasaraya alınması
SORU 3

I. Akabe Biatı’nda
Peygamberimize Medineli kaç Müslüman biat etmiştir?

 • A) 6
 • B) 12
 • C) 24
 • D) 40
SORU 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?

 • A) Veda Haccı
 • B) Rıdvan biatı
 • C) Tebük Seferi
 • D) Hayber Savaşı
SORU 5

Sahabeden biri anlatıyor: Ben dağınık bir kıyafetle Peygamberimizi ziyarete gitmiştim. Efendimiz; “Malın mülkün var mı?” diye sordu. Ben de “Allah bana bir çok mal ihsan etmiştir.” dedim. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: _________
Peygamberimizin bu sahabiye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Allah sana cömert olmayı nasip etsin
 • B) Allah sana daha çok mal ihsan etsin
 • C) Allah sana ancak hesabını verebileceğin kadar mal nasib etsin
 • D) Allah’ın sana verdiği malın eseri üzerinde görünsün
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bütün peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu söylediği dört şeyden biri değildir?

 • A) Örf ve adetleri korumak
 • B) Güzel koku sürmek
 • C) Dişleri temizlemek
 • D) Utanmak
SORU 7

Müminin, Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle yaşamasına ne denir?

 • A) İnanç
 • B) İhsan
 • C) İffet
 • D) İnayet
SORU 8

“Kim başkalarına muhtaç olmak istemezse Allah o kimseyi başkalarına muhtaç etmez. İfettli kalmak isteyeni de Allah iffetli kılar. Kim ihtiyacına yetecek biçimde bir yaşantı isterse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Kırk dirhemi olduğu hâlde kim dilenirse o ihtiyacı olmadığı halde dilenmiş olur”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Kanatkarlık
 • B) İffetli olmak
 • C) Dilenmemek
 • D) Cömertlik
SORU 9

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • A) 610-615
 • B) 617-619
 • C) 622-625
 • D) 630-632
SORU 10

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde, Mescidi Nebi yapılıncaya kadar kimin evinde misafir olarak kalmıştır?

 • A) Ebu Eyyub elEnsari
 • B) Musab bin Umeyr
 • C) Zeyd bin Harise
 • D) Halid Bin Velid
SORU 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi 630 yılında gerçekleşmiştir?

 • A) Rıdvan biatı
 • B) Veda Hutbesi
 • C) Mekkenin fethi
 • D) Peygamberimizin vefatı
SORU 12

Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara boykot uygulamak için yaptıkları sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Selam verilmeyecek
 • B) Alışveriş yapılmayacak
 • C) Kız alınmayacak, verilmeyecek
 • D) Kâbe’de put bulundurulmayacak.
SORU 13

İslam’a göre kılık kıyafet konusunda aşağıdakilerden hangisinden kaçınmak gerekir?

 • A) Estetikten
 • B) Tertipten
 • C) Gösterişten
 • D) Temizlikten
SORU 14

“Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • A) Sabırlı olmanın gereği
 • B) İyilik yapmanın önemi
 • C) Sadakanın toplumsal yararı
 • D) Kişinin davranışlarında serbest bırakılması
SORU 15

Ebu’lKasım aşağıdakilerden hangisinin künyesidir?

 • A) Öngörü
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Muhammed
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öğütlediği davranışlar arasında yer almaz?

 • A) Zorlaştırıcı olmak
 • B) Hoşgörülü olmak
 • C) Güleryüzlü olmak
 • D) Kolaylaştırıcı olmak
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de gerçekleşmiştir?

 • A) Mescid-i Nebi’nin yapılması
 • B) Namaz için ezan okunmaya başlanması
 • C) Muhacir ve ensarın kardeş ilan edilmesi
 • D) Beş vakit namazın farz kılınması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medinede’ki toplumsal barışı sağlamaya yönelik icraatlarından biridir?

 • A) Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi
 • B) Namaza çağrı için ezan okunmaya başlanması
 • C) Medine sözleşmesinin imzalanması
 • D) Hudeybiye antlaşmasının yapılması
SORU 19

Aşağıdaki sahabilerden hangilerinin müslüman olmasıyla İslam’ın yayılması hız kazanmıştır?

 • A) Hz. Ali – Hz. Ebubekir
 • B) Hz. Hamza – Hz. Ömer
 • C) Hz. Cafer – Hz. Osman
 • D) Hz. Zeyd – Hz. Bilal
SORU 20

İslam öncesinde Arapların yaptıkları savaşlardan bazılarının “Ficar Savaşı” olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haram aylarda yapılması
 • B) Hz. Muhammed’in de katılması
 • C) Ticaret güvenliğini sağlamak için yapılması
 • D) Kâbe’de Harem bölgesinde yapılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBADABDBACDCBDADCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?