GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in aşağıdaki akrabalarından hangisi Mekke’de vefat etmiştir?

 • A) Kızı Hz. Fatıma
 • B) Amcası Hz. Hamza
 • C) Babası Abdullah
 • D) Dedesi Abdulmuttalip
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Muhammed’in çocukluk döneminde hizmeti olmamıştır?

 • A) Hz. Halime
 • B) Hz. Hatice
 • C) Ümmü Eymen
 • D) Amcasının eşi Fatıma
SORU 3

İslam’ın ilk şehitleri olarak bilinen sahabiler aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Hz. Bilal Hz. Ammar
 • B) Hz. Akil Hz. Mihca
 • C) Hz. Sümeyye Hz. Yasir
 • D) Hz. Ubeyde Hz. Umeyr
SORU 4

Hz. Muhammed’in “O ölünceye kadar Kureyş bana dokunamazdı.” dediği yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amcası Ebu Talip
 • B) Hanımı Hz. Hatice
 • C) Amcası Hz. Hamza
 • D) Dedesi Abdulmuttalip
SORU 5

Ahzâb Savaşı olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Uhut
 • C) Mute
 • D) Hendek
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Bizanslı Hristiyanlarla yaptığı ilk savaştır?

 • A) Mute
 • B) Huneyn
 • C) Hayber
 • D) Hendek
SORU 7

Huneyn savaşı aşağıdaki olaylardan hangisinin hemen peşinden gerçekleşmiştir?

 • A) Mekke’nin fethi
 • B) Medine Sözleşmesi
 • C) Nadiroğulları sürgünü
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 8

“Ey insanlar! Güç yetireceğiniz işleri yapın. Zira siz ibadetten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel, az da olsa devamlı olanıdır.”
Bu hadiste ibadetle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 • A) Mükafatına
 • B) Kapsamına
 • C) Sürekli yapılmasına
 • D) Dengeli yapılmasına
SORU 9

Rufeyde, Ümmü Atiyye ve Ümmü Umere adlı kadın sahabiler aşağıdaki alanlardan hangisinde yaptıkları faaliyetlerle bilinirler?

 • A) Eğitim
 • B) Tarım
 • C) Sağlık
 • D) Ticaret
SORU 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • A) “Yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim” (Furkan Suresi, 28 . ayet.)
 • B) “…. Keşke Karun’a verilen bizede verilseydi, O çok şanslı!…” (Kasas Suresi, 79 . ayet)
 • C) “…. O gün inkarcı kişi “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir. (Nebe Suresi, 40 . ayet.)
 • D) “…. Onlar orada Rabbimiz! Bizi çıkar (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryad ederler …” (Fatır Suresi 37 . ayet.)
SORU 11

İslam öncesi Arap toplumunda Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dinî geleneği sürdüren, tevhit inancını benimseyen kimselere ne ad verilirdi?

 • A) Sâbii
 • B) Mecusi
 • C) Yahudi
 • D) Hanif
SORU 12

Hz. Muhammed’in babasının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülmuttalip
 • B) Abdullah
 • C) Kasım
 • D) İbrahim
SORU 13

Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlit kandili
 • B) Berat kandili
 • C) Miraç kandili
 • D) Regaip Kandili
SORU 14

Hz. Muhammed Medinelilere İslam’ı öğretmek için aşağıdakilerden hangisini öğretmen olarak göndermiştir?

 • A) Ebu Eyyüb el-Ensâri
 • B) Üsame bin Zeyd
 • C) Musab bin Umeyr
 • D) Halid Bin Velid
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hicret esnasında Peygamberimize yol arkadaşlığı yapmıştır?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Zeyd
SORU 16

Mekke’den Medine’ye hicret edenlere _________ , Medine’de onları karşılayıp yardım edenlere _________ denir.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 • A) Sahabe – Ensar
 • B) muhacir – ensar
 • C) Muhacir – Suffa
 • D) Sahabe – Suffa
SORU 17

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne ad verilir?

 • A) Câmiu’sSahih
 • B) Tıbbı Nebevi
 • C) Şemaili Resul
 • D) Kitabı Rekaik
SORU 18

“Din kolaylıktır. Hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın, ona mağlup olur. O halde doğru yolu takip edin ve orta yolu elden bırakmayın. Müjdeleyin, imrendirin ve kolaylaştırın. Sabah erken kalkarak ve gece serinliğinden ve kuşluk vakitlerinden yararlanarak ibadetlerinizde devamlı olun.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İnançta denge
 • B) İbadetlerde denge
 • C) Duygularda denge
 • D) Davranışlarda denge
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi “Cahiliye Dönemi’nin” genel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Putperestlik inancı yaygındı.
 • B) Kadın hakları ihlal edilirdi.
 • C) Bireysel düşünceye önem verilirdi.
 • D) Okur – yazarlık oranı oldukça düşüktü.
SORU 20

I. Akabe Biatı
II. Habeşistan’a Hicret
III. Müslümanlara boykot uygulanması
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) I – II – III
 • B) II – III – I
 • C) III – I – II
 • D) II – I – III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADAABCBDBACABBBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?