GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinlerki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir …”
(Şura suresi, 48. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) İnsanların inanmaya zorlanamayacağına
 • B) İnanç konusunda herkes kendisinden sorumlu olduğuna
 • C) İnsanları Allah’a inandırmanın Müslüman’ın görevi olduğuna
 • D) Peygamberlerin vahyi duyurmakla görevli olduğuna
SORU 2

“… Burada bulunan bulunmayan bütün Necranlı Hristiyanların canları, malları, inançları ve dini yaşayışları Allah’ın himayesi ve Hz. Muhammed’in koruması altındadır. …”
(Necranlı Hristiyanlarla Yapılan Anlaşma Metninden)
Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyanlarla yaptığı bu anlaşma metninde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Bana söylediği boş sözlere inanmamı bekledi.
 • B) Düşünce ve kanaat özgürlüğüne
 • C) Yaşam ve mülkiyet hakkına
 • D) Seçme ve seçilme hakkına
SORU 3

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu ekonomi ile ilgili değildir?

 • A) İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.
 • B) Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz.
 • C) Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
 • D) Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
SORU 4

Huneyn Savaşı dönüşünde ganimet mallarını dağıtan Hz. Muhammed’e birisi “Adil ol!” deyince, Hz Peygamber “Ben adil olmazsam kim adil olabilir?” diye buyurmuştur. Olaya şahit olan sahabe şahsın ifadesine öfkelenerek onun üzerine yürümek isteyince Peygamberimiz tarafından engellenmiştir.
Hz. Muhammed’in bu tutumu onun hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

 • A) İlmine
 • B) Cesaretine
 • C) Merhametine
 • D) Hoşgörüsüne
SORU 5

Kendisine “Yahudi kızı denilmesi sebebiyle incinen hanımına Hz. Muhammed: “Sen peygamber soyundan geliyorsun. Amcan peygamberdi ve sen de şu an bir peygamber eşisin. Sana bunu diyenler hangi konuda sana karşı övünüyorlar.” diyerek teselli etmiştir.
Bu olayda Peygamberimizin teselli ettiği eşi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Hatice
 • B) Hz. Aişe
 • C) Hz. Safiye
 • D) Hz. Mariye
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in iştişare sonucu verdiği bir karar değildir?

 • A) Kıble olarak Kâbe’nin tayini
 • B) Şavaşta hendek kazdırması
 • C) Uhut’ta meydan savaşına karar verilmesi
 • D) Bedir savaşında ordunun yerinin belirlenmesi
SORU 7

Medine Sözleşmesi’nin içeriğinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Medine’nin birlikte savunulmasına
 • B) Her grubun dinini yaşama hakkına sahip olduğuna
 • C) Anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed’in hakimliğine başvurulmasına
 • D) Anlaşmanın geçerliliğinin on yılla sınırlandırılmasına
SORU 8

Kenarı-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu.

M. Akif Ersoy
Bu dizelerde verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Otobüste yaşlı bir adamın cüzdanını çarpmışlar.
 • B) Yöneticiler sadece halka karşı sorumludur.
 • C) Yöneticiler Allah’tan başkasına hesap vermez.
 • D) Yöneten ile yönetilen hukuk önünde eşittir.
SORU 9

Bir yöneticide aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

 • A) Adalet
 • B) Tutarsızlık
 • C) Ehliyet ve Liyakat
 • D) İnsan haklarına saygı 70
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireysel faydalarındandır?

 • A) Toplumsal hayatı kolaylaştırır
 • B) Kültür ve sanatın gelişmesine katkıda bulunur.
 • C) Kişiye kendini ifade etme imkanı sunar.
 • D) İstişarenin yaygınlaşmasını sağlar.
SORU 11

“Hiçbir mümin hanımına kin beslemesin. Onun bir huyundan hoşlanmazsa belki başka bir huyundan hoşlanır.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 • A) Üç basamaklı sayıları zihinde çarpmak benim için çocuk oyuncağı.
 • B) Kadın haklarını gözetmeyi
 • C) Eşler arası görev paylaşımını
 • D) Kadınların ailede aktif olmasını
SORU 12

Peygamberimizin Mescidi Nebi’nin yanında inşa ettirdiği Suffa aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) III ve IV.20
 • B) Devlet idaresi
 • C) Eğitim – öğretim
 • D) Devlet hazinesi
SORU 13

Ebu Hüreyre “Ben Allah Resulü’nden daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden birini görmedim.” buyuruyor.
Ebu Hüreyre bu sözüyle Peygamberimizin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi vurgulamaktadır?

 • A) Eğitime verdiği değer
 • B) Hak ve adalete verdiği önem
 • C) Hoşgörüye verdiği önem
 • D) İnsanların görüşlerine verdiği önem
SORU 14

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadis aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • C) Ekonomik hak
 • D) Mülkiyet hakkı
SORU 15

“De ki hakikat Rabb’inizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin….”
(Kehf suresi, 29 . ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

 • A) Eğitim hakkına
 • B) İfade özgürlüğüne
 • C) İnanç özgürlüğüne
 • D) İbadet özgürlüğüne
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışını yansıtmaz?

 • A) Görev verirken yaşca büyük olanı tercih etmek
 • B) İşi ehil olan kimselere vermek
 • C) Danışarak iş yapmak
 • D) Adaletli davranmak
SORU 17

“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer…”
(Tevbe suresi, 128 . ayet)
Bu ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Adalet
 • B) Cesaret
 • C) Hoşgörü
 • D) Şefkat
SORU 18

Hz. Muhammed’in tebliğ metodunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Uyarma
 • B) Zorlama
 • C) Örnek olma
 • D) Kolaylaştırma
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği ticari ahlak kurallarından değildir?

 • A) Kolaylık
 • B) Şeffaflık
 • C) Dürüstlük
 • D) Belirsizlik
SORU 20

İslam dini fakir ve kimsesizleri korumayı onların ihtiyaçlarını gidermeyi tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyenin amaçlarından biri olamaz?

 • A) Sosyal adaletin sağlanması.
 • B) Servetin belli kimselerde toplanması.
 • C) Yardımlaşma ve dayanışmanın artması.
 • D) Birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBDCADABCACDBCADBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?