GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • B) Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • C) Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • D) Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
SORU 2

I. Doğal kaynak
II. Sermaye
III. Ticaret
IV. İhtiyaç
V. Emek
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerde bir araya getirilir?

 • A) Yalnız II
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve V
 • D) II, III, IV ve V
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi kapsamında değildir?

 • A) İşletme çalışanlarının izin işlemleri
 • B) İşletme çalışanları ile sendika ilişkileri
 • C) İşletmeye gerekli krediyi sağlama
 • D) İşletmeye yeni personel alma
SORU 4

“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • A) Hizmet
 • B) Mal
 • C) Fayda
 • D) İhtiyaç
SORU 5

İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetlerine ne denir?

 • A) Genelleme
 • B) Tüketim
 • C) İhtiyaç
 • D) Girişim
SORU 6

Otel işletmelerinin ana faaliyet konusunu oluşturan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İletişim
 • B) Konaklama
 • C) Ulaşım
 • D) Finans
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kurulma amaçlarındandır?

 • A) Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
 • B) Rekabet yaparak her alanda tekel piyasası oluşturmak
 • C) Özel işletmelerin yatırım yapmalarını engellemek
 • D) Olabildiğince yüksek kâr elde etmek
SORU 8

• Üretim faktörleri bir kişide toplanır.
• İşletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir.
• En basit, en eski ve çok görülen bir işletme biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?

 • A) Kamu işletmesi
 • B) Hizmet işletmesi
 • C) Tek sahipli işletme
 • D) Dayanıksız mal üreten işletme
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • A) Kâğıt
 • B) Otomobil
 • C) Konserve
 • D) Peynir
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?

 • A) Kâr elde etme
 • B) Tekel oluşturma
 • C) Mal ve hizmet üretme
 • D) Sosyal fayda yaratma
SORU 11

Ticari işletmelerin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hizmet etmek
 • B) Mal üretmek
 • C) İşsizliği azaltmak
 • D) Kâr elde etmek
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • A) Ticari bir işletmenin var olması
 • B) Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • C) Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • D) Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
SORU 13

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • A) Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • B) Kendini geliştirme ihtiyacı
 • C) Ait olma ihtiyacı
 • D) Güvenlik ihtiyacı
SORU 14

Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze sosları, hardal, bulyon ve sebze çorbaları üreten Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ. adlı işletme hangi ülkeye aittir?

 • A) Japonya
 • B) İsviçre
 • C) ABD
 • D) İngiltere
SORU 15

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

Üretim faktörleri —–> Aldığı pay

 • A) Emek —– > Kâr
 • B) Girişimci —– > Faiz
 • C) Sermaye —– > Ücret
 • D) Doğa —– > Rant
SORU 16

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • B) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • C) Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • D) Avrupaya Uygunluk
SORU 17

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar —— > Hizmetler

 • A) Devredilebilir. —- > Devredilemez.
 • B) Müşteri sürecin bir parçasıdır. —- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • C) Sermaye yoğundur. —- > Emek yoğundur.
 • D) Tekniktir. —- > İnsan odaklıdır.
SORU 18

İnşaat iş yerlerinde işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • A) İşe başlatılmadan önce
 • B) İşe başlatıldığı gün
 • C) 10 gün içinde
 • D) 1 ay içinde
SORU 19

Bir işletmenin kuruluş işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi işletmenin belediyeye karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • A) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
 • B) Hafta sonu çalışma ruhsatı alma
 • C) İşe başlama bildirimi verme
 • D) Çevre temizlik vergisi ödeme
SORU 20

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmenin varlığını devam ettirme sürecinde uzun vadede iflasla karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir?

 • A) İşletmenin kârlılığı tercih etmesi
 • B) Topluma hizmet etmeye ağırlık vermesi
 • C) Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi
 • D) Kaliteli mal ve hizmet üretmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCCABACBBDBABDABBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?