GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Müslümanlar arasında mehdi anlayışı ilk defa hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

 • A) Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu
 • B) Tabiun
 • C) Emeviler
 • D) Abbasiler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir?

 • A) Baba
 • B) Oğul
 • C) Meryem Ana
 • D) Kutsal Ruh
SORU 3

Hristiyanlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. İsa İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
 • B) Günümüzde hristiyan nüfusun en fazla bulunduğu bölge Afrika’dır.
 • C) Hz. İsa’nın peygamber olduğu bölge Roma imparatorluğu sınırlarında bulunuyordu.
 • D) Teslisin üçüncü unsuru Kutsal Ruh’tur.
SORU 4

• Çocukluğu ve gençliğinin bir dönemi Firavun’un sarayında geçti.
• Sina Dağı’nda Rabb’inden vahiy aldı.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Musa
 • C) Hz. Davut
 • D) Hz. Süleyman
SORU 5

Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

 • A) Hinduizm
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Budizm
 • D) Sihizm
SORU 6

Konfüçyüs hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Toplumda barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanıyordu
 • B) Öğrencilerine geleneksel hikmet dolu bilgiler öğretti
 • C) Ahura Mazdah’ı tanrı kabul ederdi.
 • D) İdeali erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktı.
SORU 7

Evren sonsuzdur. İnsanlar amelleri doğrultusunda mükâfat ve ceza görürler. Kötü amel işleyenler öldüklerinde kötü varlıkların bedenlerinde, iyi amel işleyenler de güzel bedenlerde varlıklarını sürdürürler ve bu durum Nirvana’ya ulaşıncaya kadar sürer.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Şintoizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Hristiyanlık
SORU 8

Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir?

 • A) Talmut
 • B) Yeni Ahit
 • C) Eski Ahit
 • D) Mezmurlar (Zebur)
SORU 9

Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makavira
 • B) Lao – Tuzu
 • C) Ahura Mazdah
 • D) Guru Nanak
SORU 10

Mabetleri Romalılar tarafından yıkıldıktan sonra kurban ibadetini askıya alan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hinduizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Zerdüştlük
 • D) Yahudilik
SORU 11

Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Noel
 • B) Paskalya
 • C) Fısıh
 • D) Sukkot
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin inançlarından değildir?

 • A) İnsanlık sona yaklaşmıştır.
 • B) Dinler arası diyolog gereksizdir.
 • C) İnsanlık evrim sonucu oluşmuştur.
 • D) Şeytan dünyanın görünmez yöneticisidir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait bir mabettir?

 • A) Kilise
 • B) Sinagog
 • C) Şapel
 • D) Katedral
SORU 14

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada en fazla katkısı olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fıkıh
 • B) Tefsir
 • C) Tecvid
 • D) Hadis
SORU 15

“Kukulkan”, “Kalki”, “Maitreya” ve “Saosyant” kavramlarının dinlerde ifade ettiği ortak nokta hangisidir?

 • A) Mabet
 • B) Mezhep
 • C) Kurtarıcı
 • D) Kutsal kitap
SORU 16

Aşağıdaki dinlerin hangisinde İslam’ın ahiret inancına benzer bir ahiret inancı vardır?

 • A) Caynizm
 • B) Şintoizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Konfüçyüscülük
SORU 17

Müslümanların hac sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmelerine ne denir?

 • A) Say
 • B) İhram
 • C) Vakfe
 • D) Şeytan taşlama
SORU 18

Yoga ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

 • A) Taoizm
 • B) Hinduizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Konfüçyanizm
SORU 19

I. Sihizm
II. Budizm
III. Yahudilik
IV. Konfüçyanizm
Yukarıdaki dinlerden hangileri monoteisttir?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I ve III
SORU 20

On Emir aşağıdaki dinlerin hangisinde yer almaktadır?

 • A) Yahudilik
 • B) Hristiyanlık
 • C) Zerdüştlük
 • D) Budizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBBACAADDBCBBCCABDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?