GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Mantık doğrusu, doğruluğugözlem ve deneyle değil akılaracılığıyla bilinen yargılardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, mantık doğrusuna örnek olur?

 • A) Taş serttir.
 • B) Kar beyazdır.
 • C) Hiçbir insan kedi değildir.
 • D) Bütün bitkiler fotosentez yapar.
SORU 2

Demir ısıtılınca genleşir.
Bakır ısıtılınca genleşir.
Kalay ısıtılınca genleşir.
O hâlde, madenler ısıtılınca genleşir.
Verilen akıl yürütme biçimi aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Analojiye
 • B) Tümevarıma
 • C) Tümdengelime
 • D) Özdeşlik ilkesine
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi akıl (mantık) ilkelerinden biri değildir?

 • A) Bir insanın gerçek hayatta yapmadığı ve yapamayacağı şeyleri hipnozla yaptırmak mümkündür.
 • B) Özdeşlik
 • C) Çelişmezlik
 • D) Üçüncü hâlin olanaksızlığı
SORU 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İbadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır.
 • B) İbadetler imanın korunmasına ve kuvvetlenmesine katkı sağlar.
 • C) İman edip ibadet etmeyenlerin Allah’a bağlılığı zamanla azalabilir.
 • D) Müslümanın bazı ibadetleri terk etmesi onu iman dairesinin dışına çıkarır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tümel kavramdır?

 • A) Ayşe
 • B) Bazı insanlar
 • C) Kimi insanlar
 • D) Tüm insanlar
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır?

 • A) Gayretsiz
 • B) Tembel
 • C) Görgülü
 • D) Çirkin
SORU 7

Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç
Verilenlerden hangisinin içlemi en fazladır?

 • A) Organizmanın çevreye uyumu bozulmuştur.
 • B) Canlı
 • C) Bitki
 • D) Ağaç
SORU 8

I. Yiğit
II. İnsanlık
III. Güzellik
IV. Kitap
Yukarıda verilenlerden hangileri soyut kavramdır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve IV
SORU 9

Hiçbir kedi köpek değildir.
Hiçbir köpek kedi değildir.
Yukarıda verilen önermelerde kedi ve köpek kavramları arasındaki ilişki türü hangisidir?

 • A) Ayrıklık ilişkisi
 • B) Eşitlik ilişkisi
 • C) Tam girişimlilik ilişkisi
 • D) Eksik girişimlilik ilişkisi
SORU 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi sadece insana özgü bir özelliği ifade eder?

 • A) Algılamada kişisel deneyimlerin etkisi
 • B) Uyumak
 • C) Okumak
 • D) Dinlenmek
SORU 11

Önerme, en az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi önermedir?

 • A) Vay canına!
 • B) İnsanlar kardeştir.
 • C) İnsan, nasıl insan oldu?
 • D) Trafik kazaları olmasın.
SORU 12

“Bazı bitkiler çiçek değildir.” yargısı önerme çeşitlerinden hangisine örnek olur?

 • A) Yarısı suyla dolu bir bardağın içindeki kaşığın kırık olarak algılanması
 • B) Tümel olumlu
 • C) Tikel olumsuz
 • D) Tümel olumsuz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 • A) Çocuklar sevimlidir.
 • B) Gökhan çalışkandır.
 • C) Bazı işçiler grevdedir.
 • D) Ayşe çalışır ise başarılı olur.
SORU 14

“Bütün gençler dinamiktir.” önermesinin karşıtı olan önerme hangisidir?

 • A) Bazı gençler dinamiktir.
 • B) Hiçbir genç dinamik değildir.
 • C) Bazı gençler dinamik değildir.
 • D) Bütün dinamik olanlar genç olanlardır.
SORU 15

“Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eş değer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir?

 • A) Analoji
 • B) Döndürme
 • C) Alt karşıt
 • D) Üst karşıt
SORU 16

“Tümel olumlu önermenin çelişiği tikel olumsuzdur.”
Buna göre “Bütün çiçekler canlıdır.” önermesinin çelişiği hangisidir?

 • A) Hiçbir çiçek canlı değildir.
 • B) Bazı çiçekler canlı değildir.
 • C) Bütün canlılar çiçektir.
 • D) Bazı çiçekler canlıdır.
SORU 17

“İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslardır.”
Yukarıda açıklanan kıyas çeşidi hangisidir?

 • A) Güdülenme – Genel uyarılmışlık hali
 • B) Bileşik kıyas
 • C) Basit kıyas
 • D) Zincirleme kıyas
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi yüklemli kesin kıyasların geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Hazır bulunuşluluk – Zeka
 • B) Her kıyas, iki öncül ve bir sonuçtan oluşur.
 • C) Her kıyasta, büyük, küçük ve orta terim vardır.
 • D) İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
SORU 19

Her yüklemli kesin kıyasta büyük terim, sonuç önermesinin yüklemi olan terimdir. Aynı zamanda kaplamı en fazla olan terimdir.
Bütün ressamlar sanatçıdır.
Abidin Dino ressamdır.
O hâlde, Abidin Dino sanatçıdır.
Buna göre, verilen kıyastaki büyük terim hangisidir?

 • A) Abidin Dino
 • B) Ressam
 • C) O hâlde
 • D) Sanatçı
SORU 20

1. Öncül: Bütün insanlar ölümlüdür.
2. Öncül: Sokrates insandır.
Sonuç : O hâlde __________
Yukarıdaki kıyasta, verilen öncüllerden zorunlu olarak çıkarılacak sonuç önermesi hangisidir?

 • A) Sokrates ölümlüdür.
 • B) Sokrates ölümsüzdür.
 • C) Bazı insanlar ölümlüdür.
 • D) Bütün insanlar ölümsüzdür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADDADBACBCDBBBCADA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?