GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemler yaparak sağlam çıkarımlara ulaşmayı amaçlayan disiplin hangisidir?

 • A) Zeka yargılayabilme gücüdür.
 • B) Ahlak felsefesi
 • C) Varlık felsefesi
 • D) Modern mantık
SORU 2

“~(p ? q) › (p V r)” önermesinin ana eklemi hangisidir?

 • A) Zeka bilinen doğruları irdelemez.
 • B) ?
 • C) ›
 • D) V
SORU 3

“Tekin ve Mehmet çalışkandır.” bileşik önermesinin önermeler mantığında sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) p ? q
 • B) ~p
 • C) p – q
 • D) p
SORU 4

“ ~(p ? q) ” önermesinin eşdeğeri olan önerme hangisidir?

 • A) p ? q
 • B) p – q
 • C) ~pv~q
 • D) p – q(
SORU 5

Buna göre “ ~(p ? q)” önermesinin doğruluk değeri tablosu hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Bir önerme, bütün yorumlamalarında en az bir doğru değerini almış ise o önerme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Tutarlıdır.
 • B) Geçerlidir.
 • C) Tutarsızdır.
 • D) Basit önermedir.
SORU 7

Çözümleyici çizelge kurallarına göre “ p ? q ? r ” önermesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 8

Niceleme mantığında iki tür niceleyici vardır.Bunlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Açık önerme, içinde değişken bulunan önermedir.
Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) Sokrates, filozoftur.
 • B) Ali, öğretmendir. ”
 • C) 1, tek sayıdır.
 • D) x, öğrencidir.
SORU 10

“ (tersA)Vx (x hayvandır.)” önermesinin doğruluk değeri aşağıda verilen evrenlerin hangisinde doğru olur?
I E= {kedi, aslan, yılan)
II E= {taş, demir, kuş)
III E= {taş, demir, altın)

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
SORU 11

Niceleme mantığının sembolik ifadesiyle verilen aşağıdaki önermelerden hangisi ikili yüklemlidir?

 • A) Ga
 • B) ~Fa
 • C) Gb
 • D) Fab
SORU 12

Niceleme mantığında “ E(ters E) ” sembolü hangisiyle adlandırılır?

 • A) Kişiyi daha canlı ve dinamik hale getirmesi
 • B) Tümel niceleyici
 • C) Zorunlu önerme
 • D) Mümkün önerme
SORU 13

“Ayşe çirkin değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki ifadesi hangisidir?

 • A) Kişiyi, başarılması güç işlerde başarılı kılması
 • B) İnsanda sürekli kaygı durumu oluşturması
 • C) Dikkatin, belli bir konuda yoğunlaşmasını sağlaması
 • D) Fa ? Gb
SORU 14

Bu soru hatalı olduğu için iptal edilmiştir.

 • A) İptal edildi.
 • B) İptal edildi.
 • C) İptal edildi.
 • D) İptal edildi.
SORU 15

“x filozoftur.” açık önermesinin evreni
E = {Sokrates,Ali,Banu=}
Buna göre “sokrates filozoftur” yargısı verilen evrende aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) Değilleme
 • B) Özelleme
 • C) Geçerlilik
 • D) Sembolleştirme
SORU 16

Aşağıdaki önermelerden hangisinin özne ve yüklemi birbirine özdeş ya da eşittir?

 • A) a V b
 • B) a ? b
 • C) a ? b
 • D) a › b
SORU 17

I. Matematik
II. Bilgisayar teknolojisi
III. Eleştirel düşünme
Yukarıda verilenlerden hangileri mantığın uygulandığı alanlardandır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

İspatlanmaya gerek olmayan, doğruluğu açıkça belli olan önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Sosyal etki kuramı
 • B) Varsayım
 • C) Aksiyom
 • D) Tümevarım
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı sorunlardan değildir?

 • A) Doğa bilimlerinin konusu nedir?
 • B) Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?
 • C) Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de sayılabilir mi?
 • D) Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı bir insanda görülen bir özellik olamaz?

 • A) Akılcı bir tartışmayı sürdürebilme
 • B) Eleştirel bir düşünme biçimine sahip olma
 • C) Yeterince ispatlanmamış bilgilere inanmama
 • D) Zihninde birbiriyle çelişik düşüncelere yer verme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCACBABBDADABEBCDCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?