GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin incelediği konulardan değildir?

 • A) İnsan davranışlarının fizyolojik temelleri
 • B) Bireyin yaşa bağlı davranış değişiklikleri
 • C) Sosyal olayların nedenleri
 • D) Bireyin zeka ve kişiliği
SORU 2

1879 yılında, Leipzig’de psikoloji laboratuvarını kurarak psikolojiye deneysel bilim dalı olma ünvanını kazandıran psikolog hangisidir?

 • A) I’ll get some cold drinks.
 • B) Kurt Kofka
 • C) Wilhelm Wundt
 • D) Sigmund Freud
SORU 3

“Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) he / I
 • B) Uyarım
 • C) Güdü
 • D) Bilim
SORU 4

Davranışlar bir bütündür, parçalara ayrılamaz ve tek tek anlamı olmayan parçalar bütünlük içinde anlam kazanır.
Açıklaması verilen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) he / She
 • B) İşlevselcilik
 • C) Davranışçılık
 • D) Gestaltçı yaklaşım
SORU 5

Bireyin toplumla ilişkilerini ve toplumun bireyi etkilemesiyle ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikoloji dalıdır.
Yukarıda açıklanan psikoloji dalı hangisidir?

 • A) Genetik psikoloji
 • B) Fizyolojik psikoloji
 • C) Sosyal psikoloji
 • D) Klinik Psikoloji
SORU 6

Uyarıcıların duyu organını uyarması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • A) Turn / turn
 • B) İhtiyaç
 • C) Alışma
 • D) Güdü
SORU 7

Yetersiz uyarımın sonucunda insanlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Sanrı görme
 • B) Düzensiz davranışlar
 • C) Algılama bozuklukları
 • D) Zekâ düzeyinde yükselme
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmiş davranışın özelliklerinden değildir?

 • A) Davranışlar belli bir doğrultuya yönelmiştir.
 • B) Doğuştan getirilen refleksel davranışlardır.
 • C) Organizma mutlaka harekete geçer.
 • D) Güdülenmiş bir davranış seçicidir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdüye neden olan ihtiyaçlardandır?

 • A) Once a day.
 • B) Susuzluk
 • C) Dinlenme
 • D) Başarılı olmak
SORU 10

Farklı toplumsal normlara sahip iki insanın aynı durumla karşılaştıklarında farklı tepki göstermelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Algı dayanağı
 • B) Algı yanılması
 • C) Yetersiz uyarım
 • D) Algıda değişmezlik
SORU 11

Yaşadığımız süre zevkli ise zaman kısa, zevksiz ise uzun olarak algılanır.
Bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

 • A) Algıda organizasyon
 • B) Algıda değişmezlik
 • C) Figür – fon algısı
 • D) Subjektif zaman algısı 19
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi illüzyonun özelliklerindendir?

 • A) Çevrede uyarıcı bulunmadığı halde, varmış gibi görülmesidir.
 • B) Var olan bir uyarıcının organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılanmasıdır.
 • C) Gerçek bir algı yanılması değildir.
 • D) Tamamen zihnin icadı olan imgelerdir.
SORU 13

Aşağıdaki algılardan hangisinde, dış faktör etkili olmuştur?

 • A) Acıkıldığında, yiyeceklerin daha lezzetli algılanması
 • B) Aynı gri rengin beyaz zeminde koyu, siyah zeminde açık algılanması
 • C) Sevilen kişinin iyi yönlerinin gözde büyütülerek algılanması
 • D) Benimsenilen düşüncelere uygun şeylerin kolayca algılanması
SORU 14

Öğrenmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal yaptırımı olan her türlü davranış biçimidir.
 • B) Belirli bir tepkiyi doğal olarak harekete geçiren uyarandır.
 • C) Bir türe ait ortaklaşa özelliklerin bir ad altında toplanmasıdır.
 • D) Tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen devamlı bir değişikliktir.
SORU 15

Çocuğa, bisiklete binmeyi öğretebilmek için yeterli bedensel gelişme düzeyine gelmesini beklemek gerekir.
Burada öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Organizmanın genel uyarılmışlık durumu
 • B) Öğrenmede türe özgü hazır olma
 • C) Öğrenmede olgunlaşma
 • D) Öğrenmede güdülenme
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zorlaştırıcı bir etkendir?

 • A) Öğrenilecek konuya güdülenme
 • B) Öğrenilenleri tekrarlama
 • C) Okuma ve anlatma
 • D) Öğrenilenler arasında olumsuz aktarma
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemlerinden biri değildir?

 • A) Kodlama
 • B) Saklama
 • C) Koşullanma
 • D) Çağırma
SORU 18

Yaratıcı düşünme, bazı evrelerden geçilerek tamamlanır.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin evrelerinden değildir?

 • A) Kuluçka
 • B) Pekiştireç
 • C) İlham
 • D) Gözden geçirme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi unutmayı güçleştiren nedenlerdendir?

 • A) İleriye ket vurma
 • B) Beyinde hücre kaybı
 • C) Öğrenilenlerin kullanılmaması
 • D) Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması
SORU 20

İnsanın normal bilinçlilik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uyanıklılık dönemleri
 • B) Uyku ve rüyalar
 • C) Meditasyon
 • D) Hipnoz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCADCADBDADBBDCDCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?