GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak, o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpımı ile bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kaba doğum hızı
 • B) Bebek ölüm hızı
 • C) Nüfus artış hızı
 • D) Kaba ölüm hızı
SORU 2

I. İklim koşulları
II. Genetik bozukluklar
III. Kanser yapıcı maddeler
Yukarıdakilerden hangileri, sağlığa etki eden bünyesel etmenlerdendir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı tehdit eden kimyasal etmenlerdendir?

 • A) Zehirler
 • B) Vektörler
 • C) Ruhsal gerginlikler
 • D) Mikroorganizmalar
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

 • A) Erken tanı
 • B) İyi beslenme
 • C) Sağlık eğitimi
 • D) Rehabilitasyon
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

 • A) 112 acil sağlık hizmeti birimleri
 • B) Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • C) Üniversitelerin medikososyal birimleri
 • D) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, tırnak temizliği için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

 • A) Banyo yaparken tırnak fırçası kullanılması
 • B) El tırnaklarının düz olarak kesilmesi
 • C) Varsa, ojelerin eskimemiş olması
 • D) Tırnakların düzenli kesilmesi
SORU 7

I. Saçların yumuşak bir havlu ile kurulanması
II. Elektrikli kurutucuların saça çok yakın tutulması
III. Normal bir saçın, haftada en az bir ya da iki kez yıkanması
Yukarıdakilerden hangileri, saç temizliği ve bakımı için yapılan doğru uygulamalardandır?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde, cerahat oluşmasına ne ad verilir?

 • A) Plak
 • B) Diş apsesi
 • C) Diş minesi
 • D) Diş çürüğü
SORU 9

Diş fırçalama tekniği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Diş parlatma tozlarının diş hekimi önerisi olmadan da kullanılması
 • B) Diş fırçasının 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulması
 • C) Dişlerin günde en az iki kere düzenli olarak fırçalanması
 • D) Naylon ve orta sertlikteki fırçaların seçilmesi
SORU 10

I. Yaş ve sağlığa uygun beslenmenin seçilmesi
II. Nefes alırken burnun, nefes verirken ağzın kullanılması
III. Kafein ve alkol içeren içeceklerin su yerine içilmesi
Sağlıklı hayatın korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, kahvaltı yapılmadığı takdirde ortaya çıkabilecek problemlerden biri değildir?

 • A) Hammurabi
 • B) Yorgunluk
 • C) Dikkat dağınıklığı
 • D) Zihinsel performansta artma
SORU 12

• Tuvalet eğitiminin sonuç vermeye başlaması
• Uyku ve temizlik alışkanlıklarının büyük ölçüde kazanılması
• Çevresinde kendisinden bağımsız bir dünyanın varlığını kabul etmesi
Verilen özellikler hangi büyüme ve gelişme dönemine aittir?

 • A) Okul çağı dönemi
 • B) Çocukluk dönemi
 • C) Bebeklik dönemi
 • D) Ergenlik dönemi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır?

 • A) Genel ilkeleri soyut durumlara uygulayabilmesi
 • B) Küçük kas gelişimine dayalı işlerde başarılı olması
 • C) Semboller yoluyla kavrayabilme yeteneğinin gelişmesi
 • D) Anababanın uyarılarına birden tepki gösterip ters yanıtlar vermesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?

 • A) Tekbir almak
 • B) Cinsiyet
 • C) Beden sağlığı
 • D) Medeni durum
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir?

 • A) İlaç kullanımının takibi
 • B) Tanı konmuş hasta ve yakınlarının eğitimi
 • C) Kişisel gelişim programlarının uygulanması
 • D) Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması
SORU 16

Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için, maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimidir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tehcir Kanunu
 • B) Fiziksel bağımlılık
 • C) Psikolojik bağımlılık
 • D) Yoksunluk sendromu
SORU 17

I. Damarları tıkaması
II. Oksijeni kısıtlaması
III. Kanı pıhtılaştırması
Yukarıda verilenlerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aktif alkol kullanımının en yüksek yüzdesi, hangi yaşlar arasında görülür?

 • A) 10 – 25
 • B) 20 – 35
 • C) 30 – 45
 • D) 40 – 55
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin sosyal ve maddi etkilerindendir?

 • A) Toplumdan kopma
 • B) Kan zehirlenmesi
 • C) Gece körlüğü
 • D) Nefes darlığı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu madde bağımlılarına rehabilitasyon aşamasında yapılan uygulamalardandır?

 • A) Yoksunluk belirtileriyle savaşılması
 • B) Hastanede gözlem altında tutulması
 • C) Olumlu hobiler kazanmasının sağlanması
 • D) Organlarında meydana gelmiş hasarların tedavi edilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADDBCBABDBDACADBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler