GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Yunan mimarisindeki “tapınak”, Bizans uygarlığında hangi adı almıştır?

 • A) Gülmelisin
 • B) Kilise
 • C) Sinagog
 • D) Ziggurat
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en tanınmış amfitiyatrosudur?

 • A) Collesseum
 • B) Hierapolis
 • C) Aspendos
 • D) Atrium
SORU 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkenti Tuşpa’dır?

 • A) Gözlemek
 • B) Hitit
 • C) Urartu
 • D) Bizans
SORU 4

Anadolu’da Dor nizamında yapılan en önemli tapınak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uzuncaburç Zeus Tapınağı
 • B) Didim Apollon Tapınağı
 • C) Efes Artemis Tapınağı
 • D) Assos Athena Tapınağı
SORU 5

Yunan heykellerinde tanrı ve tanrıçalar heykellere konu olurken, Roma heykel sanatında ise bunun yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • A) Birkaç gün evvel yağan yağmur sıcağı kırmamış.
 • B) İnsan
 • C) Hayvan
 • D) Mitolojik yaratıklar
SORU 6

Roma sanatının en güzel örneklerini aşağıdakilerin hangisinde izleriz?

 • A) Kabartmalarda
 • B) Gravürlerde
 • C) Resimlerde
 • D) Mimaride
SORU 7

Çayönü ve Çatalhöyük antik kentleri, aşağıdaki hangi devirle tarihlenirler?

 • A) Belirtili nesne
 • B) Mezolitik
 • C) Neolitik
 • D) Kalkolitik
SORU 8

Günümüzde Sümer uygarlığına ait izlere aşağıdaki hangi ülkede rastlarız?

 • A) 1982 Anayasası
 • B) Yemen
 • C) Mısır
 • D) Irak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi antik mimaride kiriş görevi yapar?

 • A) Arşitrav
 • B) Aplike
 • C) Andron
 • D) Arena
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi “şehir devletleri” şeklinde örgütlenmiştir?

 • A) Elif de dayanamamış bu kadar yüksekten uçuşuna.
 • B) Lidyalılar
 • C) Urartular
 • D) Sümerler
SORU 11

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde avcılık, eski önemini yitirmiştir?

 • A) Bundan böyle daha erken uyumalıyım.
 • B) Kalkolitik
 • C) Mezolitik
 • D) Paleolitik
SORU 12

“ _________ mimarisi tonoz ve kubbe mimarlığıdır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Bu akşam sinemaya gidecekmiş.
 • B) Barok
 • C) Roman
 • D) Gotik
SORU 13

Yüksek Rönesans Dönemi’nin en önemli sanat merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • A) Havalar birkaç gün içinde soğuyabilir.
 • B) Berlin
 • C) Roma
 • D) Tiran
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Dönemin ilk atlı heykelidir.
 • B) Atlı bir komutanı tasvir etmektedir.
 • C) Döküm tekniği ile bronzdan yapılmıştır.
 • D) Vatikan Papalık Kilisesinin bahçesindedir.
SORU 15

• Eski Roma’da Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı kilisesidir.
• Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim olmuştur.
• Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da “mahzen mezar” anlamı kazanmıştır.
Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir?

 • A) Düşünce paragrafı
 • B) Kripta
 • C) Megaron
 • D) Transept
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir?

 • A) Borromini
 • B) Langhans
 • C) Winckelmann
 • D) Andrea Palladio
SORU 17

Orta Çağ’ın katı kural ve şekilciliğinden uzaklaşan sanatçıların ilk defa kendi sanat görüşlerini özgürce çalışmalarına yansıttığı sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkçede kökler genellikle tek heceden oluşur.
 • B) Kübizm
 • C) Rönesans
 • D) Empresyonizm
SORU 18

Gotik sanatı tüm sanatlara yayıldığı halde en önemli başarılarını, aşağıdaki hangi alanda ortaya koymuştur?

 • A) Nota bile bilmeyen insanlar beste yapıyor.
 • B) Müzik
 • C) Resim
 • D) Tiyatro
SORU 19

Aşağıdaki yapılardan hangisi, Rönesans mimarlarından Filippo Brunelleschi’ye ait değildir?

 • A) Pazzi Şapeli
 • B) Pitti Sarayı
 • C) Tempietto Kilisesi
 • D) Floransa Öksüzler Yurdu
SORU 20

Manzara resminin diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Annesinin aldığı çantayı gördün mü?
 • B) Rölyef
 • C) Portre
 • D) Peyzaj
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDBACDADBCCDBACACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?